Forbedring

Forbedring

Hva vi gjør

Vi hjelper virksomheter med å bli raskere, mer produktive og mer tilpasningsdyktige

Selskap som lykkes må være effektive og produktive i dag, men også legge til rette for morgendagens muligheter. Vi hjelper selskap med å få strategi til å bli handling, etablere verdifremmende organisasjonsstrukturer, skape effektive prosesser og bygge en kultur som verdsetter endringsvillighet.

Foto: Signe Luksengard / PUDDER Agency

Endringstakten er høyere enn noen gang. Enkelte opplever lav lønnsomhet eller stagnert vekst, mens andre ønsker å skalere opp for å realisere et vekstpotensial. Det er viktig å ha en organisasjon som både er i stand til å håndtere motgang og kapitalisere på muligheter.

Vi hjelper virksomheter som vil bli raskere, mer produktive og mer tilpasningsdyktige. Vi arbeider på selskaps- avdelings- og teamnivå, og har alltid sluttbrukers behov i sentrum. Vi leverer et team som søker å forstå utfordringen, finne optimale løsninger og hjelpe til å løse det. Enkelt forklart, hjelper vi virksomheter å finne strukturene, arbeidsmetodene og verdiene som i deres kontekst sikrer fart, lønnsomhet og sunn vekst.

Våre tjenester

Vi tilbyr en rekke tjenester innenfor forbedring

  • Etablering av smidig virksomhets- og målstyring (for eksempel OKRs)
  • Prosjektledelse av kritiske endringsinitiativ
  • Utvikling av effektivt organisasjonsdesign
  • Forbedring av prosesser, organisering og arbeidsmetoder
  • Utvikling av smidige og selvforbedrende team
  • Kartlegging og utvikling av kultur, ledelsesprinsipper og kompetanse

Relevante artikler

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat

Jørgen Bergstad

Jørgen Bergstad

Director | Leder for Forbedring