Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan Sprint Consulting AS samler inn, prosesserer og benytter personopplysninger.

Sprint Consulting, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger.

Denne erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Formål med innhenting og behandling av personopplysninger

Personopplysninger vi innhenter og behandler vil bli brukt i de forbindelser hvor vi har en legitim interesse (som forfølges i samsvar med GDPR, art. 6 (1), litra f.) og et behov for å behandle slik informasjonen, på bakgrunn av hva vi gjør i vår daglige drift, og der vi har ditt samtykke til å behandle dataene.

Generelt

For kunder, leverandører og samarbeidspartnerne vil personopplysninger og annen relevant informasjonen innhentes og behandles på bakgrunn av et ønske om å utvikle forretningsforhold, inngå avtaler, løpende kontakt, forretningsrelasjoner og kontraktsmessige forpliktelser. Vi ser på det som nødvendig å innhente, behandle og lagre slike opplysninger for å kunne utføre vårt daglige arbeid; før inngåelser av avtaler og kontrakter, for utførelse av avtaler og kontrakter som er inngått, og for etterarbeid etter endte oppdrag (der det kreves at informasjon beholdes, oppdateres og opprettholdes). Opplysninger og informasjon vil bli brukt for å opprettholde forretningsrelasjoner, for utsendelse av invitasjoner til relevante arrangement og kurs, og andre aktiviteter som i visse tilfeller vil innebærer distribusjon av markedsaktiviteter (nyhetsbrev og invitasjoner). Slike behandlinger er nødvendige for våre legitime interesser (som forfølges i samsvar med GDPR, art. 6 (1), litra f.), og som utførelse av markedsaktiviteter og opprettholdelse av forretningsforbindelser som vi ser som nødvendige for vår daglige drift.

Fra vår nettside og landingssider

Grunnlaget for innsamling av informasjon fra våre nettsider og landingssider er påmelding til våre arrangement og påmelding til å abonnere på nyhetsbrev, markedsføring og invitasjoner til fremtidige arrangementer. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger, og behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Ved påmelding til våre arrangement

Hvis du melder deg på våre arrangement, samtykker du til å motta korrespondanse og relevant oppfølging og etterarbeid som følge av den aktuelle aktiviteten. Vi vil også registrere din aktivitet vedrørende deltakelse/ikke deltakelse på de gitte arrangement, da vi anser dette som relevant for oppfølgingsarbeid og vår legitime interesse for oppfølging og bakgrunn av hva vi gjør i vår daglige drift. Du samtykker også til at vi kan lagre dine personopplysninger og oppdatere din historikk med gjeldende data.

Vi samler inn opplysninger i forbindelse med påmelding til arrangement via våre nettsider, eller tredjepartsleverandørene Zoom (webinar) og Eventbrite (seminar).

Ved påmelding til å abonnere på mailkommunikasjon

Dersom du registrerer dine opplysninger for å motta nyhetsbrev og invitasjoner til fremtidige arrangementer, samtykker du til å motta utsendelser fra oss og at vi kan lagre dine personopplysninger og oppdatere din historikk med gjeldende data. Opplysningene du fyller ut registreres og du avgir samtykket når du trykker «Send inn» på et av våre påmeldingsskjema for mailutsendelser.

Innstillinger for mailkommunikasjon

Kommunikasjonsinnstillingene for elektroniske utsendelser administreres gjennom HubSpot. Innstillingene gjelder for hver enkelt kontakt i vår database. Dersom du ikke lenger ønsker å motta en type kommunikasjon, eller ønsker å gjøre andre endringer, kan du selv administrere dine innstillinger for kommunikasjon fra Sprint. Dette gjøres ved å trykke på «Administrer preferanser» i bunnen av en utsendelse fra oss.

Hva slags informasjon lagrer vi?

Vi samler inn personopplysninger fra individuelle ansatte hos våre kunder og andre selskaper samt nettverk, som vi ønsker å ha og som vi allerede har et eksisterende forretningsforhold til; leverandører, samarbeidspartnere, deltakere på arrangement og jobbsøkere, som er nødvendig for våre legitime interesser (som forfølges i samsvar med GDPR, art. 6 (1), litra f.). Data som samles inn og lagres vil variere etter hva slags type forhold og relasjon det er og kan omfatte informasjon som navn, stilling, selskap, telefonnummer, e-postadresse, type relasjon, påmelding til seminar og annen informasjon som blir oppgitt eller som ses på som nødvendig for kontraktsmessige forpliktelser (fakturaadresser, leveransedetaljer etc.), og som er nødvendige for at vi skal utføre vår daglige drift.

HubSpot er vår databehandler for persondata og drifter vår CRM-database, samt verktøy for elektroniske utsendelser (nyhetsbrev og invitasjoner til arrangementer), landingssider og tracking av aktivitet på disse. Vår CRM-database omfatter personopplysninger tilhørende enkeltpersoner hos våre kunder, leverandører, samarbeidspartnerne og personer i andre selskaper som vi allerede har forretningsforbindelser med eller ønsker å utvikle relasjon til. Personopplysningene som brukes til disse formålene inneholder relevant forretningsinformasjon som for eksempel kontaktdata, allment tilgjengelig informasjon, informasjon vedrørende salgsaktiviteter (e-poster, møter) og annen forretningsinformasjon basert på deres samhandling med oss.

Vi vil aldri dele personopplysninger eksternt og opplysninger vil ikke deles med en tredjepart utover våre databehandlere.

Vedrørende jobbsøkere og datainnsamling; se relevant informasjon lenger ned.

Datasystem

Vi benytter HubSpot som system for lagring av personopplysninger og for innhenting av data og elektroniske utsendelser. I tillegg bruker vi Zoom og Eventbrite til innhenting av påmeldingopplysninger i forbindelse med virtuelle og fysiske webinarer/seminarer. Sprint Consulting AS har en egen databehandleravtale med HubSpot i henhold til gjeldende lovverk.

Statistikk og informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som lagres i din nettleser når du laster inn en nettside. Dersom du godtar bruk av informasjonskapsler på Sprint sine nettsider, vil disse brukes til å samle inn informasjon om hvordan du bruker nettsidene våre. Dersom du velger å ikke godta bruk av informasjonskapsler, vil en cookie lagres i nettleseren din for å huske dette valget.

Informasjonen fra cookies brukes til analyse bruken av våre nettsider og landingssider. Eksempler på hva slags type statistikk som samles inn er: hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra, hvilke nettlesere som benyttes og påmelding til nyhetsbrev og arrangementinvitasjoner.

  • Vi benytter Sanity som publiseringsplattform for vår nettside.
  • Vi benytter HubSpot Analytics for å samle inn statistikk om påmeldingsskjema, landingssider og epostutsendelser. Les mer om HubSpot sine cookies her.
  • Vi benytter Vimeo for våre videoer som er publisert på nettsiden vår. Les mer om Vimeo sine cookies her.
  • Vi benytter Eventbrite til å administrere påmelding til seminarer. Les mer om Eventbrite sine cookies her.
  • Vi benytter Zoom til å administrere påmelding til webinarer. Les mer om Zoom sine cookies her.

Personopplysninger lagres ikke på våre nettsider, utover det som allerede er beskrevet under punktet «Formål med innhenting og behandling av personopplysninger».

Jobbsøkere

Alle stillingssøknader og prosessering av søknader blir journalført i vårt databehandlersystem TeamTailor. Ved å søke og registrere deg gjennom TeamTailor, godtar du cookie-policyen i tjenesten og dine personlige opplysninger vil bli samlet og behandlet av Sprint.

Lagring av data

Kunder, leverandører, samarbeidspartnerne og andre

For kunder, leverandører, samarbeidspartnerne og andre kontakter vil informasjonen bli lagret og data beholdt så lenge som nødvendig for å overholde våre kontraktsmessige forpliktelser og så lenge vi har et løpende forhold til deg, basert på vår legitime interesse (GDPR, art. 6 (1), litra f.).

Jobbsøkere

Se vilkårene i personvernerklæringen i vårt databehandlersystem TeamTailor.

Rettigheter og sletting av data

Du har rett til å be om tilgang til, utbedring eller sletting av dine egne personopplysninger, samt etterspørre hvordan vi bruker dine personlige data (personopplysningslovens § 18, 1. ledd). Du har rett til å motsette deg behandling av dine personlige data og begrense behandlingen av dine personopplysninger. Du har rett til å motta dine personlige opplysninger i et strukturert og maskinlesbart format.

Hvis behandling av dine personlige opplysninger er basert på ditt samtykke, har du rett til å trekke samtykket til enhver tid. Du kan trekke ditt samtykke tilbake ved å kontakte oss.

Ta kontakt med oss

E-post: post@sprint.no
Tlf.nr.: 23 89 77 90
Adresse: Sprint Consulting AS, Karl Johans gate 14, 0156 Oslo