Teknologi

Teknologi

Hva vi gjør

Vi gjør våre kunder i stand til å bruke riktige verktøy og data for å oppnå operasjonelle og strategiske mål

Teknologi, organisasjon og eksterne trender er i kontinuerlig utvikling, og dagens teknologi blir hele tiden utdatert. Vi i Sprint hjelper med å bygge morgendagens virksomheter ved å bygge bro mellom forretning og teknologi.

Konsulenter i møte

Foto: Signe Luksengard / PUDDER Agency

Vi i Sprint er dedikert til å bygge morgendagens selskaper ved å integrere våre ekspertiseområder innen strategi, innovasjon og forbedring, med et solid fundament innenfor riktig bruk av teknologi. Vår tilnærming inkluderer strategisk teknologirådgivning der vi ser organisasjonens forretningsmodeller og teknologiske kapabiliteter i sammenheng, og vi bistår kunder med å utforme sin strategi. Vi bistår også med valg og implementering av systemer basert på kartlagte brukerbehov, prosess- og målforståelse, samt eksisterende systemportefølje og kostnadsnivå, for å realisere strategiske og operasjonelle mål.

Generativ AI er i ferd med å bli en sentral del av enhver bedrift, og vi har hjulpet flere kunder med mulighetsstudier for å identifisere de interne og eksterne bruksområder med størst gevinstpotensial. Vi jobber også med utvikling av tilpassede GenAI-løsninger koblet til interne datakilder i en organisasjon, for å pilotere prioriterte bruksområder.

I tillegg strategisk teknologirådgivning og mulighetsstudier bygger vi også skreddersydde applikasjoner og integrasjoner ved hjelp av lavkodeverktøy, uten behovet for utviklere. I tett samarbeid med kunder utformer vi mer effektive prosesser som også genererer data som kan brukes i virksomhetsstyring og prosessforbedring. Vårt fokus på å gjøre selskaper datadrevne omfatter en helhetlig tilnærming til å samle inn, forstå og bruke data til å ta bedre beslutninger. Vi utvikler hjelper våre kunder, fra ende til ende, med å utvikle tilpassede dataplattformer og realisere de betydelige gevinstene som ligger i effektiv datautnyttelse, særlig i kombinasjon med generativ og klassisk AI.

Våre tjenester

Vi tilbyr en rekke tjenester innenfor teknologi

  • Definere og realisere digitalstrategi for bedre utnyttelse av teknologi i oppnåelse av strategiske og operasjonelle mål i virksomheten
  • Opplæring, mulighetsstudier og modenhetsvurderinger for bruk, anskaffelse og implementering/pilotering av ny teknologi som Generativ AI
  • Definere og realisere datastrategi gjennom utvikling av datadrevne organisasjoner og spesialtilpasset dataplattform
  • Prosessoptimering, lavkode skreddersøm og integrasjonsarbeid for bedre datafangst og informasjonsflyt på tvers av systemer

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat

Birk Andreas Ulstad

Birk Andreas Ulstad

Manager | Leder for Teknologi