Design

Design

Hva vi gjør

Vi hjelper våre kunder å skape verdi gjennom en brukersentrisk utvikling av løsninger og strategier

Ønsker du å jobbe strategisk med å identifisere nye mulighetsrom for innovasjon og forbedring? Designmetodikk kan hjelpe deg med å skape magiske brukeropplevelser og differensierer deg fra dine konkurrenter. Vi hjelper selskaper med å skape sterk kundetilfredshet og lojalitet gjennom helhetlige brukeropplevelser og dyp innsikt i sine brukeres behov. Det vil gjøre deg i stand til å være først ute med nye løsninger og sette standarden i din bransje.

Foto: Signe Luksengard / PUDDER Agency

Sprint bistår våre kunder med kombinasjonen av fremragende designarbeid og solide forretningsanalyser. Vi hjelper våre kunder å identifisere reelle behov hos brukere og med å forstå konteksten disse behovene oppstår i. Vi benytter både det kreative og det analytiske til å omsette denne innsikten i konkrete løsninger som gir gode kundeopplevelser.

Hos Sprint vil du få bistand gjennom hele designprosessen, fra tidligfase utforskning til ferdig løsning. Vi bistår med å forankre design og brukeropplevelse i hele virksomheten, skape helhetlige brukeropplevelser, og realisere de digitale uttakene.

Vi er opptatt av å jobbe tett i team sammen med våre kunder. Vi fasiliterer samskapende prosesser hvor vi benytter eksisterende kunnskap og ekspertise i bedriften. Dette er viktig for å sikre at løsningene harmoniserer med selskapets interne og strategiske behov. Med vårt fokus på brukeropplevelser hjelper vi bedrifter med å skape innovative og effektive tjenester som skaper verdi for både brukere, samfunnet og virksomheten din.

Våre tjenester

Vi tilbyr en rekke tjenester innenfor design

 • Kvalitativ innsikt i brukeres behov og hverdag
 • Beskrivelse av strategisk mulighetsrom
 • Ide- og konseptutvikling
 • Trendanalyser og scenarioutvikling
 • Kartlegging av eksisterende kundereise og arbeidsprosess
 • Design av wireframes og prototyper
 • Brukertesting og kontinuerlig brukerinnsikt
 • Design av alle typer digitale og fysiske kontaktflater ut mot dine interne og eksterne brukere 
 • Fasilitering av kreative prosesser
 • Etablering av fremtidig kundereise (presentert i «service blueprint» med beskrivelse av nødvendige kontaktpunkter, prosess, folk og tekniske muliggjørere)
 • Strategisk arbeid og forankring av ønsket kundeopplevelse
 • Future-backtilnærming for langsiktig posisjonering

Vi tilbyr dybdekurs i Designdrevet innovasjon. Les mer her

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat

Synne Ray Christiansen

Synne Ray Christiansen

Director | Leder for Design