Kurs

Kurs

Dybdekurs i designdrevet innovasjon​

Ønsker dere å lære mer om designdrevet innovasjon? ​Har dere en problemstilling eller et case dere ønsker å utforske i praksis? Sprint tilbyr nå et praksisbasert kurs i designdrevet innovasjonsmetodikk.

Hva er innholdet i kurset?​

Som deltaker vil du gå gjennom en innovasjonsprosess for å lære både teori og praktiske metoder. Kurset ender med et testet løsningsforslag på en selvdefinert utfordring, og en plan for hvordan dette kan iverksettes. Kurset er utviklet av DogA, og Sprint er godkjent kursholder og fasilitator av kurset.

Hva innebærer deltagelse i kurset?​

Praksiskurset er bygget opp av 6 moduler hvor hver modul tar 3.5 timer. I periodene mellom samlingene er det satt av tid til feltarbeid og refleksjon. Det vil være opp til hver enkelt å gjennomføre dette. Virksomhetene som deltar, må ha en utfordring de ønsker å jobbe sammen om gjennom kurset.  

Kursets oppbygning med seks moduler

Kursets oppbygning med de seks modulene. Her ser du også hvor det er lagt inn tid til feltarbeid.​

Hvordan gjennomføres kurset?​

Kurset fasiliteres av designere i Sprint, og kan gjennomføres over flere uker, eller settes sammen til en ukes sprint. Samlingene blir kjørt i lokalene deres, eller hos Sprint ved behov. 

Hvor mange kan være med?​

Vi er fleksible på antall deltagere, men anbefaler at det er mellom 2-10 deltakere fra virksomheten med. Ved flere deltagere enn 2 kan gruppen jobbe på forskjellige utfordringer fra virksomheten. Ta kontakt for å diskutere hva som passer for dere.

Hvem passer kurset for?​

Et av prinsippene i designdrevet innovasjon er at prosessen skal være kryssfunksjonell, så her kan en variasjon av mennesker fra virksomheten være med. Utgangspunktet er at det passer for de som enten ønsker å lære mer om designdrevet innovasjon, eller som det er viktig at forstår denne prosessen. Det kan være ansatte som jobber med innovasjon og forretningsutvikling i det daglige, men kan også være nyttig for andre sentrale aktører i virksomheten som for eksempel kundesenter, rådgivere, økonomi, HR, designere eller utviklere.

Hvor mye koster det?​

Pris avhenger av antall deltagere. Ta kontakt for pristilbud.

Interessert? Ta kontakt for mer informasjon.

Synne  Ray Christiansen

Synne Ray Christiansen

Director | Leder for Design