Intervju: Slik jobber Wanda med logistikk for en mer bærekraftig fremtid

Skrevet av:

Publisert: 16. november 2022

En viktig del av det å løse klimakrisen ligger i å redusere forbruksutslippet vårt. Spørreundersøkelser viser at nordmenn flest føler på et personlig ansvar for å redusere forbruket sitt, men at det ofte er krevende i praksis. Dette omtales ofte som «the intention-action gap». Skal vi lukke dette gapet må det være enkelt og rimelig å ta bærekraftige valg i hverdagen.

– Hvordan tar vi et oppgjør med bruk-og-kast-samfunnet vårt? Hvordan kan vi ta bedre vare på de tingene som allerede finnes og øke graden av gjenbruk og merbruk?

Det er nettopp dette det norske oppstartsselskapet Wanda ønsker å være med på og løse. Wanda har utviklet en lagringstjeneste som er enkel, fleksibel og rimelig — og som gjør tingene dine tilgjengelig når du trenger det og der du trenger det. Enkelt forklart henter Wanda tingene dine og lagrer dem for deg. I tillegg tilbyr Wanda reparasjon- og vedlikeholdstjenester for ski og sykkel, med en rekke nye tjenester på trappene.

I Sprint heier vi på norske oppstartsselskaper som utvikler bærekraftige produkter og tjenester. Vi har tatt en prat med Lars Syse Christiansen, co-founder og CEO i Wanda, om hvordan Wanda har blitt til, hvilke bærekraftsutfordringer de ønsker å løse og hvordan man lykkes med en bærekraftig forretningsmodell.

Bilde av Lars Syse Christiansen er co-founder og CEO i Wanda.

Lars Syse Christiansen er co-founder og CEO i Wanda.

Hvem? Lars Syse Christiansen, co-founder og CEO i Wanda. Co-founder av Otovo.

Hva? Wanda er et norsk logistikk- og teknologiselskap som tilbyr lagringstjenester, samt reparasjon- og vedlikeholdstjenester. Etablert i 2020.

– Hvordan startet reisen med Wanda?

Etter å ha jobbet med fornybar energi og Otovo i flere år, begynte jeg å få en følelse av at «dette kommer vi til å få til». Vi ser rundt oss at solcellepanel er på taket til naboen, elbilene har tatt over veiene og batteriene kommer — det er en utvikling vi ser at går i riktig retning. Det som derimot ser mørkere ut er forbruket vårt. Vi har fått en online retailbransje som er blitt ekstremt bra, men som også gjør at forbruk er blitt så utrolig enkelt. Jeg har selv tre barn og bor i byen, og det var dette totalbildet som presset frem noen spørsmål: Hvordan skal vi bo i by? Hvordan skal vi forholde oss til tingene våre? Hvis vi skal gjøre det enklere å bo i by, hva trenger vi av verktøy?

Svaret på disse spørsmålene ble å lage et selskap som er eksperter på å flytte rundt på de tingene som allerede finnes, og gjøre disse tingene tilgjengelige der det trengs og når det trengs.

Som første tjeneste lanserte vi oppbevaring; hvor vi henter ting hjemme hos folk og lagrer det for dem. Vi har siden lansert flere nye tjenester, blant annet sykkel- og skireparasjon i samarbeid med XXL. De neste månedene skal vi også lansere reparasjonstjenester for klær, sko og møbler, samt kjøp og utleie.

Bilde av platformen til Wanda.

Wanda henter, lagrer og leverer tingene dine, der du trenger det og når du trenger det.

– Med andre ord kan du oppbevare tingene dine, reparere de til neste sesong, bestemme deg for å selge eller leie ut ting og la Wanda gjøre hele jobben. Ambisjonen deres er at det skal bli like enkelt å ta vare på og dele tingene vi allerede har, som det er å kjøpe nytt. Hvordan skal dere få til dette?

Wanda bruker sirkulær logistikk og teknologi til å fjerne barrierene som finnes i dag for gjenbruk og merbruk. Dette får vil til ved at vi henter og leverer på døren med en høy grad av service og en sømløs brukeropplevelse. I tillegg er selve lagringstjenesten vår ekstremt rimelig sammenlignet med andre tradisjonelle lagringstjenester. Når vi nå lanserer nye tilleggstjenester for reparasjon, vedlikehold, kjøp og salg følger vi samme modell hvor du som sluttkonsument slipper å interagere med reparatør, kjøper eller selger, og alt blir hentet og levert på døren. Ved å fjerne de barrierene som finnes i dag på markedsplassene, tror vi at vi vil lykkes med å gjøre det enda enklere med gjenbruk og merbruk.

– Skal vi nå målene i Parisavtalen er vi nødt til å ta grep om forbruksutslippet vårt. Norge har et av verdens høyeste materialforbruk og et høyt materielt fotavtrykk per innbygger. For å sikre et mer bærekraftig forbruk snakkes det ofte om delingsøkonomi, sirkulær økonomi og reduksjon av svinn og avfall. Hvilken rolle spiller Wanda i å fremme et mer bærekraftig forbruk, og hvilke bærekraftsutfordringer er dere med på å løse med deres produkt?

Vi satser på arealutnyttelse av eksisterende eiendom for vår lagringstjeneste, vi har en helelektrisk transportflåte, samt at vi tilbyr rimelig, lokalprodusert og resirkulerbar emballasje for lagring. Dette bidrar til å sikre en bærekraftig verdikjede. I et større perspektiv ser vi at Wanda sitt system for logistikk, distribusjon og reparasjon bidrar til omstilling til en grønnere og mer sirkulær økonomi, mer bærekraftige byer og infrastruktur, og mindre avfall. Med Wanda får vi folk til å bruke de tingene som allerede finnes lenger og på en smartere måte, og slik kan vi sikre samme velstand med lavere forbruksutslipp.


Det er sirkulær, rutebasert logistikk som muliggjør dette. 90% av transport og logistikk i dag knyttet til sirkulære tjenester, som bruktkjøp og salg, utleie og reparasjon, er lineær logistikk (transport fra A til B). Sirkulær logistikk innebærer at vi tar utgangspunkt i ting som allerede finnes som så flyttes enten til noen som skal reparere dem, til noen som har kjøpt dem, eller til oppbevaring og deretter returnerer vi tingene til sluttkonsument. Rutebasert og sirkulær logistikk har en relativt ekstrem effekt på både økonomi og utslipp.

Bilde av transportbilen til Wanda

Wanda satser på rutebasert, sirkulær logistikk og har en helelektrisk bilflåte.

– Vi ser en positiv utvikling i antall bærekraftige produkter og tjenester på markedet og et økt fokus på bærekraftige investeringer. Likevel ser vi at veien er lang om vi skal klare målene i Parisavtalen og lykkes med en omstilling til et bærekraftig samfunn. Et gjentagende argument er at bærekraftige løsninger ikke er lønnsomme, og at bærekraftsinitiativ er typiske overskuddsaktiviteter. Hvordan skal dere lykkes med deres bærekraftige forretningsmodell i et tøft marked?

Når det kommer til et stykke er ikke en bærekraftig forretningsmodell så annerledes enn andre forretningsmodeller — en god modell er en god modell. Det er ingen motsetning mellom bærekraft og lønnsomhet i det hele tatt. Et godt eksempel på dette er rutebasert, sirkulær logistikk, det er både rimeligere og konkurransekraftig samtidig som at det har et tydelig bærekraftselement ved at vi reduserer antall kjørte kilometer. Jeg tror riktignok at for å lykkes må vi tenke bærekraft fra dag én, og bærekraft må integreres i forretningsmodellen og selskapets strategi og retning fra start.

For Wanda er det viktigste nå å bygge opp et logistikksystem som er effektivt og fleksibelt for kundene og partnerne våre. Det er dermed helt vesentlig å ha en forretningsmodell som gjør det attraktivt for partnere å samarbeide med oss, og at de vil bruke plattformen til å fremme egne tjenester. Videre er det viktig at vi sikrer et brukermøte som gjør at konsumenten opplever at de kan stole på oss og at vi tar godt vare på tingene deres.

– Hva er dine beste råd til andre som ønsker å bygge et bærekraftig oppstartsselskap?

Jeg vil gi de samme rådene som gjelder for alle startups. Gitt at bærekraft er i kjernen har jeg tre viktige råd på veien:

1. Vær tydelig på hvilket problem du vil løse: Dette gjelder både kundeproblemet og bærekraftsproblemet. Dette må du ha klart for deg fra dag én.

2. Ikke bli for teknisk for tidlig: I starten er det viktigst med en overordnet visjon og retning, og sørge for at man utvikler i denne retningen. Ikke bruk for mye energi på nøyaktige bærekraftsmålinger, dette er ofte veldig vanskelig å måle.

3. Sikre god domenekompetanse: Sørg for at du har folk i teamet eller samarbeidspartnere som sitter på god domeneforståelse tilknyttet det bærekraftsområdet man jobber med, enten det er hav, sirkularitet innen bygg og anlegg eller forbruk.

Teamet bak Wanda.

Gjengen i Wanda.

– Hvordan ser veien videre ut for Wanda?

Det neste halvåret vil vi først og fremst fokusere på å vise at vi har bygget en logistikkplattform som er moden nok til å håndtere ulike tilleggstjenester som kjøp/salg og utleie. Vi skal lansere flere tjenester de neste månedene — og det blir viktig å vise at vi har modenheten til og drifte dette med høy kvalitet og effektivitet. Hvis vi ser lenger frem, ønsker Wanda å sikre en skaleringsfart som tilsier at vi kan flytte produktet vårt til flere europeiske land og større byer. Oslo er tross alt kanskje en av de minste byene Wanda kan operere i. Det blir en spennende reise!

Ønsker du å vite mer om Wanda? Sjekk ut hjemmesiden deres her 

Ønsker du å lese mer om innovative selskaper som tar bærekraft på alvor? Les vårt intervju med Fauna, Parkdressen og Posten om hvordan de jobber med å utvikle bærekraftige produkter og tjenester. Eller les om hvordan vi i Sprint jobber med bærekraftig innovasjon.

Er du nysgjerrig på hvordan din virksomhet kan starte på sin bærekraftsreise? Vi bistår norske selskaper på tvers av bransjer med en rekke bærekraftstjenester. Ta gjerne kontakt med oss!

Sigrid Bergsjø Andresen

Sigrid Bergsjø Andresen

Manager