Intervju med Fauna: Slik jobber den nyoppstartede bedriften for å gjennomsyre bærekraft hos forbrukeren

Skrevet av:

Publisert: 26. august 2022

Norge ligger på andreplass i Europa over høyest konsum av varer og tjenester per innbygger. 70% av klimautslippene kan spores tilbake til valgene vi privatpersoner tar i hverdagen. 8 av 10 nordmenn sier nå at de ønsker å ta mer miljøvennlige valg. Det norske oppstartsselskapet Fauna skal hjelpe oss med nettopp dette.

Med en visjon om å få nordmenn til og leve grønnere, skal Fauna blant annet gjøre det enklere for oss å velge bærekraftig. Men hvorfor er det så vanskelig å velge miljøvennlig? Én av grunnene er at det er vanskelig å se resultatene. Lever du grønnere er det vanskeligere å se fremgang, enn hvis du trener jevnlig. En annen grunn er at de fleste har en oppfatning av at grønnere valg er mer kompliserte og fører til at bankkontoen krymper. Samtidig løfter Dagsrevyen kun frem de negative sidene av valgene vi tar. Hjernen derimot, er på sin side glad i positive tilbakemeldinger og belønninger. Dette bruker Fauna aktivt for å hjelpe forbrukeren til å ta mer bærekraftige valg.

Utklipp fra Fauna sin nettside

Fauna sin hjemmeside

Sprint har tatt en prat med Synne og Øystein, for å få et innblikk i hvordan en norsk startup kan sikre at forbrukere tar grønnere valg. Med et brennende engasjement for klimaet og et bevisst forhold til hvordan forbrukers valg kan forstås gjennom atferdspsykologi, forteller grunnleggerne i Fauna om deres oppstartsreise og hvorfor Fauna blir viktig for det norske folk i fremtiden.

Bilde av mennesker i Fauna

Øystein W. Høie og Synne Asheim Haga, CEO og Head of Content i Fauna

Øystein W. Høie — Founder & CEO i Fauna
Tidligere norgessjef i Dreams, med et stort engasjement for klimaet og grønne forbrukervaner.

Synne Asheim Haga — Co-Founder & Head of Content
Tidligere redaktør og daglig leder i lokalavisen Porten med sterkt engasjement for klima.

Slik fungerer Fauna

Appen Fauna kobler seg opp til banken og gir forbrukerne bonuspoeng for bærekraftige kjøp. Disse bonuspoengene kan senere benyttes til å kjøpe opplevelser som en helaften på vegansk restaurant, bambus-bestikk eller tur til Sognefjorden. Samtidig som forbrukerne tjener poeng, vil Fauna gi informasjon og kunnskap til forbrukerne om hvorfor valgene er bærekraftige. Selskapet tjener selv penger ved å fakturere samarbeidsbedrifter for bonuspoengene.

Bilde fra hjemmesiden

Det er en rekke belønninger å velge mellom i appen

– Hvordan kan Fauna sikre at forbrukerne tar bærekraftige valg?

Grunnleggeren av Fauna, Øystein, forteller om bekymringen sin for klimakrisen og hvordan han selv kan bidra. Til tross for bred enighet om at klimakrisen er en utfordring, skjer det forholdsvis lite med forbrukernes atferd.

– Tidligere generasjoner har levd et godt liv. Nå har vår generasjon fått ansvaret for å gjøre noe med klimakrisen. De unge er heldigvis veldig opptatt av at alt vi gjør har et fotavtrykk. Det er noe vi også ønsker å bidra med.

– Behovet for å spise, reise og kjøpe nye klær vil fremdeles være til stede. Likevel er det viktig å skille mellom aktørene som utelukkende vil tjene penger, og de som vil skape en positiv endring for samfunnet. Kapitalismen har fått oss inn i denne krisen, men det er også den som kan få oss ut av den.

En holdningsendring må til for å sikre at forbrukerne tar bevisste bærekraftige valg.

Å skape en holdningsendring er kjernen i Faunas tankegang. Brukerdata fra appen tillater Fauna å sikre videre engasjement for brukergruppen, ved å tilpasse blant annet utseende, funksjoner og premier etter behov og ønske. Dette er særlig viktig, ettersom holdningsendringer ikke skjer gjennom ord, men ved å handle korrekt. Dette dyrkes ved å gi en følelse av stolthet og mestring. Ved å vekke entusiasmen for grønne brukermønstre vil Fauna skape en identitetsendring, som på sikt, og med større kundemasse, vil skape et mer bærekraftig samfunn.

Bilde av tre mobiler

Fauna gir forbrukerne belønninger når de foretar bærekraftige valg

Emosjonell belønning som redskap

På hvilken måte sikrer premiene og interaksjonen deres med forbrukerne at de tar mer bærekraftige valg?

– Alle forbrukere har lyst på premier. Det kommer til syne i fordelsprogrammer som Trumf og Æ med store kundebaser. Baksiden er likevel at folk flest glemmer fordelsprogrammene etter en stund. Fauna skal bevare sine brukere gjennom gamifisering og kontinuerlig opplæring i hvordan valgene de tar påvirker klimaet. Videre er sosial anerkjennelse for forbrukeren, positive opplevelser ved grønnere valg, og det å se fremskritt tre metoder for å vekke lysten til og leve grønnere. Fauna er bevisst på å gi forbrukerne dette utbyttet, slik at lysten til å fortsette og leve grønnere øker.

Grunnleggerne legger til at Fauna har stor tro på hva enkeltpersoner kan få til. Ved å sette søkelys på positivitet fremfor de negative konsekvensene som følger av økt klimautslipp, skal de skape endringer i forbrukernes vaner. Fauna løfter frem god vegetarmat, lokales butikker og bærekraftige valg, og gir forbrukerne anerkjennelse i form av belønninger. På den måten sikrer de at mennesker, som i stor grad tar avgjørelser med hjerte og følelser, motiveres til å benytte seg av bærekraftige aktører. Bak dette ligger en av Faunas fundamentale mekanismer, at det skal føles bra for forbrukerne å ta bærekraftige valg, fremfor å rette pekefingeren mot de dårlige.

Illustrasjon av emosjonell belønning som er et redskap for å sikre bærekraftige valg

Emosjonell belønning er et redskap for å sikre bærekraftige valg, og Fauna tar også i bruk konkurranser som virkemiddel for å insentivisere brukerne

Det er viktig at selskapene tar på seg ledertrøyen i den grønne omstillingen.

– Stadig flere bedrifter ønsker å være mer bærekraftige. Hvordan kan Fauna hjelpe bedrifter å lykkes med det grønne skiftet?

– Fauna vil også hjelpe bedrifter som ønsker å bli gode på bærekraft, og endre bransjen innenfra. Mulighetsrommet for bedriftene er stort, og det er viktig at selskapene tar på seg ledertrøyen i denne omstillingen. Det handler vel så mye om de nærmere 3 millioner norske ansatte i bedriftene, og valgene de tar på individnivå. Dersom disse ansatte velger bærekraftig i hverdagen, og blir bevisst på sine daglige valg, vil det på sikt gjennomsyre tankesettet i bedriftene de jobber i.

Tips og triks for deg og din bedrift

For Fauna har det vært viktig å sikre bærekraftig fokus i hele verdikjeden. Når det kommersielle blandes med bærekraft er det lett å ende i grønnvasking. Derfor fokuserer Fauna på 3 punkter:

1. Eksisterende forskning. Fauna lener seg på eksisterende forskning fra uavhengig organisasjoner. I tillegg gjøres det intern research, slik at vi fra et mest mulig objektivt og vitenskapelig grunnlag vurderer hvilke selskaper vi ønsker å jobbe med.

2. Forhåndskvalifisering av alle samarbeid. Uavhengige bærekraftseksperter bistår med grønne råd. I tillegg fungerer de som en tredjepart som forhåndskvalifiserer alle samarbeid Fauna går inn i.

3. Transparens. Fauna spiller med åpne kort. Alle selskaper vi samarbeider med er listet opp i appen, sammen med hvorfor selskapene faktisk er grønne.

– Hvordan lykkes som bærekraftig startup? Hva er deres topp tre råd for å lykkes med en bærekraftig startup?

1. Kom dere raskt ut til brukeren. Selskaper generelt ønsker at produktet er veldig bra før det lanseres, men da får du mindre læring, og det er lett å havne på feil kurs. Er du ikke flau over produktet ditt, har du lansert for sent. Det er lett på papiret, men det er vanskeligere å gjøre det i praksis.

2. Sett en tydelig misjon og retning. Start med hvorfor; vi vil for eksempel være med å løse klimakrisen, og skape et bærekraftig samfunn. Når man starter med formålet sitt, er alle dører åpne. På den måten sikrer vi oss talent og interesse. Våre ansatte hoppet på Fauna fordi bærekraft er noe de brenner for. En av superstyrkene til en startup er evnen til å tiltrekke seg talent, hvor man kan friste med mye ansvar og personlig utvikling.

3. Skaler med færrest mulig personer og mest mulig teknologi. Ideelt sett skal man enkelt kunne gå fra ti tusen brukere til en million. Skal du få med store VC-fond, må du kunne skalere raskt. Derfor satser vi i Fauna på teknologi.

Hvordan sikrer Fauna en bærekraftig verdikjede?

1. Kom dere raskt ut til brukeren. Selskaper generelt ønsker at produktet er veldig bra før det lanseres, men da får du mindre læring, og det er lett å havne på feil kurs. Er du ikke flau over produktet ditt, har du lansert for sent. Det er lett på papiret, men det er vanskeligere å gjøre det i praksis.

2. Sett en tydelig misjon og retning. Start med hvorfor; vi vil for eksempel være med å løse klimakrisen, og skape et bærekraftig samfunn. Når man starter med formålet sitt, er alle dører åpne. På den måten sikrer vi oss talent og interesse. Våre ansatte hoppet på Fauna fordi bærekraft er noe de brenner for. En av superstyrkene til en startup er evnen til å tiltrekke seg talent, hvor man kan friste med mye ansvar og personlig utvikling.

3. Skaler med færrest mulig personer og mest mulig teknologi. Ideelt sett skal man enkelt kunne gå fra ti tusen brukere til en million. Skal du få med store VC-fond, må du kunne skalere raskt. Derfor satser vi i Fauna på teknologi.

Ønsker du å lese mer om hvorfor selskaper bør komme seg raskt ut til forbrukerne, og hvorfor MVP-en burde være en del av selskapers arbeidsmetodikk? Eller hvordan vi i Sprint jobber med bærekraftig innovasjon? Ta en titt på disse artiklene om kraften i en god MVP og bærekraftig innovasjon.

Og dersom du er interessert i å høre mer om hvilke tjenesteområder innenfor bærekraft vi kan bistå med, ta kontakt med vår leder for bærekraft.


Sigrid Bergsjø Andresen

Sigrid Bergsjø Andresen

Manager