Mennesker og organisasjon

Mennesker og organisasjon

Hva vi gjør

Vi hjelper selskaper å bli menneskesentrerte og forener HR- og virksomhetsstrategi

En god virksomhetsstrategi er viktig for å sette retning for selskapet, men det er menneskene som er drivkraften bak resultatene. Derfor har vi i Sprint spesialisert oss på å støtte selskaper i hvordan organisering, kultur og utvikling av mennesker spiller sammen for å sette fart på virksomhetsstrategien. Vi mener at morgendagens selskaper er tilpasningsdyktige organisasjoner med en felles kultur og ambisjon, som inspirerer menneskene til å yte sitt beste. I tillegg ser vi at stadig tøffere konkurranse i dagens arbeidsmarked understreker viktigheten av å jobbe strategisk både for å tiltrekke seg og holde på kompetansen som trengs.

Foto: Signe Luksengard / PUDDER Agency

I Sprint tror vi på en strategisk tilnærming til HR-området og en tett kobling mellom virksomhetsstrategi og HRM. Derfor hjelper vi blant annet selskaper med å definere og realisere deres HR-strategi - eller strategi for mennesker - for å si det på godt norsk. Vi støtter våre kunder i alle deler av prosessen – enten det innebærer å kartlegge dagens organisering, kultur og ansattreise, sette ambisjoner for veien videre, eller å implementere og realisere tiltak som er avgjørende for å lykkes. Vi trives best når vi får være med hele veien fra utvikling av strategi til å sette tiltakene ut i livet.

Selv er vi et litt annerledes konsulentselskap med vår familiekultur og egenutviklete organisasjonsmodell. Familiekulturen ligger i blodet vårt, og vi har siden Sprint ble startet jobbet for å rigge organisasjonen smartere enn andre konsulentselskaper. Vi tar temaet på alvor både i eget hus og hos våre kunder, og jobber for å bygge morgendagens organisasjoner sammen hver eneste dag. Ta en titt på vårt eget CultureDeck↗

Det har blitt populært å si at mennesker er den viktigste ressursen i et selskap. Mennesker er komplekse ressurser å ta vare på som trenger retning, utvikling, utfordring og moro. Å lykkes med dette trenger ikke å gå på kompromiss med målene organisasjonen har satt seg. Snarere tvert imot. Vi tror at en tydelig sammenkobling av virksomhetsstrategi og HR-strategi hjelper selskaper med å bygge attraktive arbeidsplasser som tiltrekker den nødvendige kompetansen for å oppnå varige resultater.

Våre tjenester

Vi tilbyr en rekke tjenester innenfor mennesker og organisasjon

 • Utvikle og realisere HR-strategi/People Strategy
 • Organisasjonsmodell og Target Operating Model
 • Rollebeskrivelser og dimensjonering
 • Organisering og kultur for innovasjon
 • Kulturkartlegging- og implementering
 • Utvikling av kulturhåndbok
 • Utvikle og realisere rekrutteringsstrategi
 • Designe morgendagens ansattreise
 • Ledelsesutvikling
 • Endringsledelse
 • Ansattanalyse og kompetansekartlegging
 • Opplæringsløp og endringsreiser 

Relevante artikler

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat

Helene Otterdal

Helene Otterdal

Manager | Leder for Mennesker og organisasjon