Slik skal Enode bidra til å løse fleksibilitetsproblemet i strømnettet

Skrevet av:

Publisert: 5. januar 2022

Økt elektrifisering og mer kraftproduksjon fra uregulerbare kilder som vind og sol er to velkjente drivere i den grønne omstillingen. Disse driverne medfører tidvis stor belastning på strømnettet og mindre forutsigbarhet i hvor og når energi skal produseres og brukes. Mindre forutsigbarhet krever et velfungerende og mer robust strømnett. En måte å øke robustheten i strømnettet på er å bygge det ut, som vil være dyrt, omfattende og naturinngripende. Et annet alternativ er å øke strømnettets fleksibilitet. Det norske oppstartsselskapet Enode ønsker å bidra til sistnevnte.

Elbillader

Overgangen til nullutslippskjøretøy er en viktig del av den grønne omstillingen, men lading av mange elbiler samtidig bidra til dyre effekttopper i strømnettet.

Backet av den prestisjetunge akseleratoren Y Combinator utvikler Enode API-er og digital infrastruktur som skal bidra til å løse fleksibilitetsproblemet. Ved å la strømselskaper kommunisere med sine kunders elbiler, solcellepaneler, batterier og annet energihardware, bidrar Enode til økt fleksibilitet i strømsystemet. Vi i Sprint har vært så heldig å få en prat med Henrik som er CEO og medgründer i Enode (og vår tidligere kollega). I dette intervjuet kan du lære mer om Enode og lese om hvordan teamet har gått fra idé til lansert tjeneste.

HENRIK LANGELAND

Henrik Langeland, CEO og medgründer i Enode.

HENRIK LANGELAND

  • CEO og Co-founder i Enode

  • Tidligere kollega av oss i Sprint og gründer av proptechselskapet VIRDI

Slik så gründerne i Enode sin mulighet til å bidra i det grønne skiftet

La oss starte med det åpenbare — hvordan vil du beskrive Enode med egne ord?

Kort fortalt lager vi i Enode et API som lar strømleverandører koble seg opp mot sine kunders «energi-hardware», eksempelvis solceller, elbiler og varmepumper. Formålet med denne koblingen er å gjøre det enkelt for strømleverandørene, som er våre kunder, å bygge nye løsninger som har til hensikt å tilføre mer fleksibilitet til strømnettet. Et eksempel på en slik løsning er smartlading av elbil, som de kan tilby sine kunder, nemlig sluttforbrukeren. Med en slik «plug and play»-løsning vil for eksempel Fjordkraft kunne lansere en løsning for smartlading som fungerer for ulike elbilmerker, modeller og liknende til en lavere pris og på mye kortere tid enn hva som ville vært realistisk om de skulle utviklet det selv.

enode app

Illustrasjon av løsningen for smartlading Fjordkraft har bygget basert på Enode sitt produkt.

Det høres veldig lurt ut — hvor kommer en så skarp idé fra?


Idéen til Enode stammer fra en generell interesse for energibransjen i kombinasjon med observasjon av utviklingen i energimarkedet — vi så at andelen fornybar og uforutsigbar kraftproduksjon økte samtidig som etterspørselen etter kraft gjorde det samme. Den infrastrukturen vi har i dag er ikke bygd for de store svingningene i produksjon og forbruk som utviklingen i markedet etter hvert vil kreve. For at energisystemet skal henge med i denne utviklingen og verden lykkes med det grønne skiftet, så vi at det var behov for en aktør som la til rette for utvikling av fleksibilitetsløsninger — slik oppsto idéen bak Enode.

Det er åpenbart gøy å jobbe med noe som kan ha en betydning i det store bildet.

Brukte kjent innovasjonsmetodikk for å skape Enode slik det er i dag

Fra idé til produkt — hvordan jobbet dere i denne fasen?

Som tidligere konsulenter valgte vi ikke helt tilfeldig en relativt klassisk lean startup-vei fra idé til konsept. Vi hadde flere hypoteser og løsningsmuligheter fra start, for eksempel vurderte vi å bygge en egen app som kunne brukes i kombinasjon med kraftleverandørenes apper. I løpet av de 10 første kundeintervjuene forkastet vi imidlertid denne idéen, da vi raskt forsto at strømleverandørene ikke ønsket å tilby sine kunder en ekstra app.

Kort oppsummert endret vi altså kurs etter kun 10 intervjuer og gikk fra app til API — en løsning som på den ene siden forutsetter at kundene våre har ressurser til å bygge app og utnytte API-et selv, men som vi på den andre siden så størst forretningspotensial i. Etter denne pivoteringen gjennomførte vi 10 nye intervjuer hvor vi fikk veldig positiv respons på API-løsningen. Etter det satte vi egentlig bare i gang med å selge!

Det tok ca. 2 måneder fra vi startet til vi hadde første betalende kunde ombord.

I hvilken grad hadde dere egentlig et produkt klart da dere begynte å selge?

Vi hadde en MVP som viste at vi var i stand til å levere. Det var imidlertid mye vi ikke hadde på plass da vi begynte å selge. I B2B-salg tar det tid fra man har det første kundemøtet til kunden er klar til å implementere tjenesten. Ved å jobbe på denne måten tok vi ned produktrisiko og økte sannsynligheten for at vi lagde noe som kundene våre ville ha.

Norge er den perfekte sandkassen for utvikling av digital infrastruktur for energibransjen

Var det noen andre faktorer enn energimarkedets utvikling som bidro til at dere satset på denne idéen?


At Norge soleklart er fremst på områder som elbiladopsjon, infrastruktur for fornybar produksjon og utrulling av smarte strømmålere (AMS) har uten tvil hjulpet oss på veien mot lanseringen av Enode. For det første har vi hatt et relativt etablert marked å utvikle oss i og for det andre kan det å observere Norge sies å være som å se noen år inn i fremtiden for verden generelt. Basert på hvordan det norske markedet har utviklet seg er det veldig tydelig for oss at eksempelvis elbiler må styres smart og at vårt marked vil vokse i takt med den grønne omstillingen i flere land.

Å observere Norge er som å se inn i fremtiden.

Et noe komisk paradoks i den sammenheng er at vi var ganske usikre på timingen, til tross for at det norske markedet åpenbart var modent for løsningen. Norge er et lite land og ambisjonene våre strekker seg forbi markedet her til lands. Hvor stort forspranget var til andre markeder var derfor viktig for oss å finne ut av. For å gjøre det og redusere usikkerheten rundt skalerbarheten til løsningen forsøkte vi å finne ut hvilket land vi kunne og burde lansere i etter Norge. Vi lette etter markeder med ambisiøse politiske mål, utfordringer rundt fornybar produksjon og med stor vekst i elbiler. Etter å ha sett oss ut noen markeder gjorde vi et eksperiment på hvor mange møter vi klarte å booke hos de 10 største strømselskapene.

Hva gjorde at dere landet på nettopp det eksperimentet?


Begrunnelsen for det er todelt — for det første er det et enkelt eksperiment å gjennomføre og for det andre er det et veldig godt tegn at et selskap gidder å høre på pitchen vår. Kort oppsummert fikk vi veldig god respons og bekymringen for timing ble betydelig redusert.

Y-combinator som unik læringsmulighet

Siden dere startet opp våren 2020 har dere fått med flere investorer på laget — deriblant Y Combinator, hvordan gikk det seg til?


Vi er jo flere gründere i Enode og en av de tingene vi gjennom flere år har hatt til felles er en drøm om å lykkes der. Y Combinator har alltid virket som en kul mulighet, så vi tenkte «why not?», søkte, og fikk tilbud om å bli med!

Hva vil du si var det viktigste dere fikk ut av det?


For vår egen del var nok opplevelsen i seg selv det aller største. Det å bli kastet inn i Silicon Valley-sirkuset og observere på nært hold hvordan Y Combinator-gjengen jobber var ganske heftig. For selskapets del ligger nok det viktigste utbyttet i tilbakemeldingene vi fikk fra Y Combinator-partnerne — de var veldig tydelige på at vi først må utvikle et produkt, deretter kan vi ta oss tid til å bygge et selskap.

Gjør jobben selv først, ikke ansett masse folk før dere får det til.

Veien videre går via etablerte kunder og videre produktutvikling

Hvordan jobber dere konkret med vekst nå?


I den fasen vi er nå så er det aller viktigste å få de kundene vi har til å lykkes — vi vil heller hjelpe 10 eksisterende kunder med å ta i bruk løsningen på best mulig måte fremfor å få 100 nye kunder. Vi er fortsatt i en tidlig fase hvor vi må gjøre noen viktige valg for at Enode skal bli slik som vi ønsker — akkurat nå er et av disse valgene å jobbe veldig tett med eksisterende kunder.

Hva med om tre til fem år — hvor er dere da?


Vi ser på oss selv som en «digital infrastruktur-spiller» som muliggjør det å bygge nye tjenester og innovere i energimarkedet. Suksess for oss er å bidra til å akselerere overgangen til et bærekraftig energisystem!

Åshild  Fossum

Åshild Fossum

Manager | Leder for Innovasjon