Slik kan generativ AI gi deg superkrefter i innovasjonsarbeidet

Skrevet av: og

Publisert: 7. september 2023

I denne artikkelen deler vi eksempler på hvordan andre selskap bruker generativ AI for å innovere, et utvalg av generative AI verktøy vi anbefaler å teste ut og noen av våre beste tips for å komme i gang med å bruke generativ AI i innovasjonsarbeidet.

Bilder laget i DALL-E-2: “abstract painting of computer in pastel bright turquoise, blue and green” og “creative entrepreneur in bright colors, turquoise, blue and green, digital art”

Generativ AI blir av mange beskrevet som det største teknologiske gjennombruddet siden internett. Andre argumenterer for at det er større enn den industrielle revolusjon, eller kanskje til og med større enn noe annet teknologisk gjennombrudd vi har opplevd før.

Kort fortalt er generativ AI en teknologi som bruker maskinlæring til å skape noe nytt. Dette kan eksempelvis være tekst, bilder eller lyd, basert på informasjon vi gir. I Sprint merker vi allerede effekten av AI på kroppen; kravene til bransjen vår endrer seg, nye AI-verktøy dukker opp nærmest daglig, og disse endrer måten vi jobber med alle våre tjenestetilbud - og kanskje spesielt innovasjon.

Hvordan selskaper bruker AI som en kreativ partner og reduserer tid til markedet:

 • AI brukes til å avdekke ingredienser som oppfyller bærekraftskrav: I over 100 år har leppestift fått rødfargen sin av en ingrediens som heter "Red Carmine". Da R&D-teamet hos Unilever ville utvikle en vegansk rød leppestift, satte de AI til arbeid, og gjennom å analysere og kombinere alle mulige fargekombinasjoner som til vanlig ville tatt årevis å teste på laben, klarte kunstig intelligens å finne et vegansk substitutt. Unilever har nylig lansert sin Hourglass Red Zero Lipstick som de mener ville tatt år å utvikle uten AI.
 • Bildegenereringsverktøy som kreativ partner i designprosessen: IKEA og designbyrået Space10 (som nå dessverre er nedlagt) har utforsket kreativitet og AI ved å eksperimentere med generative AI-modeller trent på gamle IKEA-kataloger. Resultatet er AI-genererte bilder som ligner møbler som ville passe sømløst inn i IKEAs utstillingslokaler. Prosjektet viser hvordan generativ AI kan bistå designere, enten det gjelder personlige prosjekter eller store design som IKEAs produkter.
 • Integrerer AI som en del av produktet for å forenkle brukeropplevelsen: eBay har  nylig lansert en betafunksjon på sin plattform som skal forenkle prosessen når selgere legger ut gjenstander for salg. Ved hjelp av generativ AI kan selgere laste opp et bilde av det som skal selges, og deretter genereres automatisk en tekstbeskrivelse og passende tittel for salgsannonsen. Dette er et godt eksempel på hvordan AI kan brukes til å løse reelle kundeproblemer for eksisterende løsninger.
 • Innhenter innsikt om markedet og brukerpreferanser for å utvikle nye produkter: Nestlé, PepsiCo, Kraft Heinz og andre aktører bruker Tastewise, en AI-drevet plattform for markedsinnsikt innen mat- og drikkevareindustrien, til å utforske nye produktidéer. Plattformen analyserer store mengder data om hva som er de mest populære rettene på restauranter, oppskrifter, matanmeldelser, ingredienser og forbrukertrender i sanntid. Dette gjør at nye produkter kan utvikles rekordraskt og med lavere risiko for å ikke treffe på kundepreferanser.

Stoler designet av IKEA og Space10 ved bruk av generativ AI.

Et utvalg verktøy vi anbefaler å teste i innovasjonsarbeidet

 • AI-generert Miro-board: Lyst til å kjøre en kreativ workshop på fem minutter uten å trenge å involvere noen andre enn deg selv? Da anbefaler vi å teste ut Fermat. Dette verktøyet ligner på et Miro-board, bare at AI genererer alle lappene med idéer og kan generere bilder basert på inputen din. Sammenlignet med andre verktøy egner dette seg godt for å slippe kreativiteten løs og visualisere idéene dine - alene eller i samarbeid med andre. 
 • Brukerintervjuer og personas: Synthetic Users er en plattform hvor man kan simulere brukerintervjuer som gir feedback på løsningen din. Du kan velge hvor mange intervjuobjekter du vil ha svar fra, så får du en oversikt over hvordan de løser problemet i dag, hvor god løsningen ville vært for dem og utfordringer de ser knyttet til løsningen. Som alle AI-verktøy har også dette sine svakheter, og man bør selvfølgelig fortsatt teste løsninger på ekte kunder. Verktøyet inspirerer oss til å forstå mer om hvilke utfordringer folk kan oppleve ved gitte løsninger, og bidrar til å sikre at løsningen blir så god som mulig.
 • Workshop-øvelser og intervjuguider: Board of Innovation har utviklet og gjort tilgjengelig en verktøykasse bygget på GPT-4 som er en gavepakke for alle som jobber med tidligfase idéutforskning. Her kan du blant annet få hjelp til å generere "How might we"-statements for å kickstarte idégenereringen, generere personas som gir deg innsikt i behovene til ulike målgrupper eller utvikle intervjuguider som du kan bruke i innsiktsarbeidet.
 • Full forretningsplan: På 2 minutter kan du gå fra å ha en kort konseptbeskrivelse til en full forretningsplan og go-to-market strategi. DimeADozen gir deg en full rapport med blant annet markedsstørrelse, konkurrentanalyse, roadmap og markedsføringsaktiviteter som gir inspirasjon til hvordan kickstarte idéen din.

Et utvalg av verktøy vi anbefaler å teste ut: Fermat, SyntheticUsers, DimeaDozen og Board of Innovation sin AI Toolbox.

Tips til hvordan utnytte generative AI-verktøy til det fulle

Å utarbeide best mulig input, eller prompts, til ChatGPT er essensielt for å få den outputen du ønsker. Dette er så viktig at stillingstitler som Prompt Engineers allerede har dukket opp i flere bransjer. For å bli bedre på å "prompte" generative AI-verktøy kan du eksempelvis be ChatGPT om råd til hvordan formulere input, men aller først anbefaler vi at du tester ut disse tre tipsene for å heve evnen din til å snakke med maskiner som tenker:

 1. Perspektiv: ChatGPT kan instrueres til å innta en hvilken som helst rolle eller perspektiv. Du kan be den være en streng investor som skal grille forretningsidéen din eller et intervjuobjekt som skal teste en intervjuguide du har laget. Mulighetene er mange! Eksempel: Opptre som en forretningsanalytiker og trendekspert innen [bransje] og gi en omfattende analyse av de viktigste trendene de siste fem årene.
 2. Format: du kan få svaret på det formatet du ønsker for at det skal bli mer oversiktlig og lettere å ta i bruk, for eksempel som tabeller. Eksempel: Lag en tabell med oversikt over 10 forretningsidéer innen sirkulærøkonomi, med kolonner for beskrivelse av idé, målgruppe, og hvilket kundeproblem idéen løser.
 3. Feedback: hvis du ikke er fornøyd med outputen kan du forsøke å gi mer kontekst og detaljert bakgrunnsinformasjon, eller gjøre den oppmerksom på hva du ønsker at den tar i betraktning når den genererer videre svar. Eksempel: Jeg er en entreprenør som ønsker å løse reelle kundeproblemer knyttet til sirkulærøkonomi og ønsker å få en mer detaljert beskrivelse av hvordan de ulike forretningsidéene løser målgruppens behov.


Vi anbefaler også å sjekke ut denne LinkedIn-posten hvor du får tips til hvordan du kan gå fra å lage middelmådige bilder i Midjourney til å lage realistiske bilder med fotokvalitet gjennom 5 enkle steg.

Vårt beste tips for å komme i gang med å bruke generativ AI er å starte å eksperimentere og teste ut ulike verktøy

Hvordan komme i gang med generativ AI i din organisasjon

I Sprint tror vi at generativ AI ikke vil erstatte flinke innovasjonsfolk, men at flinke innovasjonsfolk som bruker AI vil erstatte de som ikke gjør det. AI-verktøyene vil ikke kunne fullt ut erstatte den dype innsikten man får gjennom observasjoner og intervjuer med ekte mennesker, men verktøyene kan bidra til å inspirere og foreslå retning for innovasjonsarbeidet fra start. Riktig bruk av gode AI-verktøy kan derfor ofte gi et godt utgangspunkt, og dermed spare deg for mye tid og hodebry. Du vil sjeldent få din neste store innovasjonsidé fra et AI-verktøy alene, men det kan utvilsomt bidra til å åpne opp det kreative mulighetsrommet enten gjennom å inspirere til nye perspektiver eller ved å forbedre eksisterende idéer.

Vi erfarer også at AI-verktøy kun er så god som personen som bruker det - du må vite hva du trenger svar på når, og hvordan du kan bruke svarene i det videre arbeidet. For å utnytte det fulle potensialet til AI i innovasjonsarbeidet kommer du langt med grunnleggende innovasjonskompetanse og vilje til å sette av litt tid til å eksperimentere med ulike verktøy.

Om dere har eksperimentert mye med AI allerede, eller er i startgropen anbefaler vi uansett å:

 1. Forstå effekten AI kan ha på din organisasjon - både positive og negative
 2. Prioriter mulighetsområder organisasjonen skal satse på innenfor generativ AI
 3. La ansatte eksperimentere med AI-verktøy og sørg for god opplæring i utvalgte verktøy som er riktig for organisasjonen
 4. Sørg for en god rigg for erfaringsutveksling, deling av kompetanse og dokumentasjon av læring

Om du er nysgjerrig på våre erfaringer med bruk av generativ AI eller ønsker å diskutere hvordan dere kan utnytte det fulle potensialet til AI i ditt selskap - ta gjerne kontakt med oss for en uformell prat!

Åshild Fossum

Åshild Fossum

Manager | Leder for Innovasjon