Innovasjon i praksis: Hvordan Nortura utvikler fremtidens matopplevelse gjennom målrettet innovasjonsarbeid

Skrevet av:

Publisert: 7. mars 2024

I løpet av det siste året har vi i Sprint vært så heldige å samarbeide med Nortura om å utvikle og iverksette en innovasjonsstrategi. I denne artikkelen gir vi en introduksjon til hvordan en av Norges største matprodusenter jobber systematisk med innovasjon fra idé til skalering, og hvordan de jobber med eksperimenter, MVP-er og AI-verktøy for å utvikle fremtidens matopplevelser for deg og meg.

Hvorfor er innovasjon viktig for Nortura?

Nortura er en av Norges største matprodusenter og eier merkevarene Gilde og Prior. Med 17 000 bønder som eiere, har de i en årrekke levert kjente og kjære produkter til norske hjem. I dag står de overfor mange trender som påvirker dem i stor grad, deriblant

 • Økt forbrukerinteresse for å redusere inntaket av rødt kjøtt, drevet av både klima- og helsehensyn
 • Nytt måltidsmønster, med økt etterspørsel etter mat "på farten" og raske løsninger
 • Rask vekst av dagligvarekjedenes egne merkevarer, som utfordrer plassen til tradisjonelle merkevarer i butikkhyllene

Dette og flere andre trender gjør innovasjon kritisk for Nortura, og de jobber derfor systematisk med å utvikle nye produkter og tjenester som oppfyller forbrukeres skiftende ønsker og behov.

Innovasjonsstrategi mot 2030

For å oppnå målrettet innovasjon er det nødvendig med en tydelig innovasjonsstrategi. Da vi startet samarbeidet, satte vi først i gang med å utvikle en strategi sammen med Nortura. Vi snakket med forbrukere, intervjuet en rekke eksperter innenfor ulike fagfelt, og leste oss opp på alt av trender. Resultatet ble en innovasjonsstrategi med visjon, mål og fem prioriterte vekstplattformer som Nortura skal fokusere på fram mot 2030.

Samtidig som vi utviklet strategien, utarbeidet vi en idéportefølje. I løpet av innsiktsarbeidet kom vi opp med hundrevis av ideer, og ved hjelp av vurderingskriterier snevret vi oss ned til de idéene med størst potensiale og høyest gjennomførbarhet, som teamet nå jobber videre med.

Les mer om hvordan innovasjonsstrategi kan være en nøkkel til målrettet innovasjonsarbeid her

Innovasjonsteamet intervjuer forbrukere i kantinen i nabobygget til Nortura

Jobb som en forsker og vær tett på forbrukerne

Norturas innovasjonsteam jobber i 8-ukers «sprinter» med idéer fra idéporteføljen. Hver sprint starter med at teamet definerer de aller viktigste hypotesene som må besvares. De jobber som forskere, og gjennomfører ulike typer eksperimenter for å validere hypotesene. Gjennom hele prosessen er de tett på forbrukere for å sikre at idéene løser reelle problemer og behov, og at forbrukerne er villige til å ta i bruk og betale for produktet eller tjenesten. Teamet gjennomfører en rekke ulike typer intervjuer og eksperimenter:

 • Geriljaintervjuer for å stille et fåtall spørsmål til mange folk. Da er det viktig å oppsøke målgruppen der de er, enten det er i dagligvarebutikker, på lekeplasser, utenfor treningssenter eller på togstasjonen. Geriljaintervjuer fungerer bra til å teste en idé eller et verdiforslag mot mange forbrukere, men ikke like godt til å forstå hva som driver svaret.
 • For å grave dypere bruker teamet dybdeintervjuer, der fokuset er å virkelig forstå hva målgruppen tenker. Dybdeintervjuer lar teamet forstå forbrukernes problemer og behov, og fungerer bra til å teste løsninger og forstå hva som fungerer eller ikke fungerer.
 • I noen av prosjektene har teamet også brukt hjemmeobservasjon for å komme enda tettere på forbrukerne. Det gjør at vi kommer forbi det forbrukeren sier, og faktisk kan observere hva de gjør i praksis når de gjør konkrete oppgaver, som å lage mat til familien eller teste noen av Norturas produkter.
 • For å komme tettere på forbrukerne har innovasjonsteamet i Nortura laget en Facebookside for å enkelt teste idéer, rekruttere intervjuobjekter og få svar på spørreundersøkelser. Har du lyst til å bli en innovasjonsvenn? Meld deg inn i gruppa her

Kjetil og Rikke pakker prøver til hjemmetesting

Lag den enkleste versjonen for å teste

En viktig del av Norturas innovasjonsarbeid er å tidlig lage en Minimum Viable Product (MVP), altså den enkleste versjonen av et produkt eller en tjeneste, for å teste funksjonalitet eller hypoteser. I utviklingen av nye produkter og tjenester bruker teamet flere ulike former for MVP-er. Det viktigste er å ikke bruke for mye tid på å lage MVP-en før den testes på forbrukerne. Noen av teamets MVP-varianter er:

 • Enkle skisser av produktet med tilhørende verdiforslag. Den aller enkleste varianten kan være en enkel tegning eller kollasj. Teamet har testet ulike former for skisser til bruk i geriljaintervjuer, dybdeintervjuer og spørreundersøkelser.
 • For mange av konseptene bruker teamet "falsk reklame" der de lager reklame selv i Canva, og legger ut annonser på Facebook og Instagram. Ved å følge med på hvor mange som trykker seg inn på annonsen kan teamet måle interessen for konseptet, og også se fordeling i kjønn og alder.
 • Etter å ha testet interessen gjennom skisser og falske reklamer, er det tid for å utvikle faktiske produkter og gjennomføre hjemmetesting. Forbrukerne får produktet med seg hjem, lager og spiser mat, og svarer på spørsmål. Her har teamet fokus på å forstå hvordan produktet faller i smak, og om forbrukerne hadde kjøpt produktet dersom det fantes i butikk.

Eksempel på produktbilde laget i Midjourney

AI – din beste venn i innovasjonsarbeid

Det siste året har det som alle vet skjedd ekstremt mye på AI-fronten. Innovasjonsteamet i Nortura bruker nå aktivt et flertall AI-verktøy for å jobbe mer effektivt og kreativt i innovasjonsprosessen. Noen av verktøyene teamet bruker er:

 • Chat GPT til å for eksempel idégenerere, lage verdiforslag, lage forslag til workshopsøvelser, oppsummere kundeinnsikt og lage spørreundersøkelser.
 • Namelix for å få opp forslag til navn basert på nøkkelord. Erfaringen så langt er at det ikke fungerer ideelt på norske navn, men at det får i gang tankeprosessen. For å komme opp med navn kan også Chat GPT være nyttig.
 • Midjourney for å effektivt lage skisser av produkter. Midjourney kan være litt vanskelig i starten, men med riktig prompting og litt tålmodighet er det mulig å lage veldig gode og realistiske produktbilder. Det kan også gi ny inspirasjon til hvordan produktet kan se ut.

Les mer om hvilke AI-verktøy som kan være relevante i innovasjonsprosessen her

Norturas tanker om den nye måten å jobbe på

Bente og Rikke har jobbet lenge med produktutvikling i Nortura og hos andre norske matprodusenter. Hvordan har det vært for dem å gå fra mer «tradisjonell produktutvikling» til å jobbe med innovasjonsmetodikk og AI-verktøy?

"Når markedet endres raskere må også vi bli mer smidige og forbrukerorienterte. Det siste året har vi lært verdien av å være tett på forbrukerne, gjennom å eksperimentere og gjennomføre dybdeintervjuer. Ved å også lage MVP-er og prototyper selv, og ta i bruk AI-verktøy, har vi økt effektiviteten betraktelig", sier forretningsutvikler Rikke Willumsen.

Bente Kittelsrud, leder for teamet, deler også sine tanker: "Dette rammeverket har vært en game-changer og gitt oss muligheten til å handle som en hurtig enhet i en stor organisasjon. I en matindustri som stadig er i endring, er evnen til å omfavne innovasjon viktig. For Nortura er det både nødvendig å forbedre vår kjernevirksomhet, og ha eksperimentell kraft som lar oss nå ut til nye målgrupper og markeder. Vi har mange spennende muligheter foran oss."

F.v. Rikke Willumsen, Bente Kittelsrud

Vi håper denne artikkelen om hvordan Nortura jobber med innovasjon har vært inspirerende, og ikke minst har gitt deg noen konkrete idéer til hvordan ditt selskap kan jobbe med innovasjon i praksis.

Har du spørsmål til artikkelserien eller er interessert i hvordan komme i gang med innovasjonsinitiativer? Vi tar gjerne en uforpliktende innovasjonsprat.

Åshild Fossum

Åshild Fossum

Manager | Leder for Innovasjon