Møt Martin: Han leder Sprint sin satsing på Forbedring

Skrevet av: og

Publisert: 3. april 2022

Martin traff blink og startet sin karriere i Sprint i 2016. Siden den gang har han jobbet med alt fra lean-transformasjoner til innovasjon og opparbeidet seg et bredt spekter av kompetanse. Han trives godt som en klassisk potet og elsker å løse problemstillinger i alle fasonger.

Sprint har i flere år bistått virksomheter med å øke både kundeverdi, intern effektivitet og medarbeidertrivsel gjennom nye og smartere måter å jobbe på. Nå har Martin tatt over roret på denne satsingen, og i denne artikkelen får du lese mer om hvordan han tenker å forme tjenesteområdet vi nå kaller Forbedring.

Bilde av Martin

Martin i støtet.

Første prosjekt: Kartlegging av henvendelser til kundesenteret for et av Norges største hotellkonsern. Arbeidet innebar analyse av kundeopplevelse og intern effektivitet, samt forslag til forbedringstiltak.

Brenner for: Å jobbe sammen med motiverte folk for å løse reelle problemer. Ellers elsker jeg dårlige pappa-vitser, jo færre som ler jo mer koser jeg meg.

Ser etter i en ny kollega: Det må være noen som er enkle å samarbeide med og som gir mye energi. Gjerne en som er nysgjerrig, fremoverlent og trigges av å løse problemer.

– Forbedring. Hva legger du i dette Martin?

I Sprint er vi alle problemløsere og i bunn og grunn går hverdagen vår ut på å løse problemer for kundene våre. Det finnes mange gode metoder for å løse problemer, men jeg er veldig opptatt av at man ikke skal bli låst til ett bestemt rammeverk. Lean, Agile og Scrum er eksempelvis veldige nyttige verktøy som vi stadig vekk benytter oss av, men fellesnevneren er at vi forbedrer selskapene vi jobber sammen med. Det handler om å få maksimalt ut av dagens virksomhet og vi ønsker å skape raskere, mer produktive og mer tilpasningsdyktige organisasjoner. I en jungel av uttrykk og fancy begreper, synes jeg også det er fint å være rett på sak og snakke et språk de fleste forstår og da mener jeg at forbedring samsvarer best med det vi tilbyr våre kunder.

I forbedring ligger det å få maksimalt ut av dagens virksomhet. Vi vil skape raskere, mer produktive og mer tilpasningsdyktige organisasjoner.

De her er hele tiden på søken etter å få maksimalt ut av dagens virksomhet.

– Det er mye som kan forbedres i en virksomhet. Hvilke fokusområder har du sett deg ut?

Det er tre hovedområder vi kommer til å legge størst vekt på fremover. Det første er utvikling av optimal driftsmodell. Forbedring handler om å få maksimalt ut av dagens virksomhet, og da må vi forstå hva som er god drift i selskapets kontekst. Punkt nummer to er realisering av strategi og endring. Vi ser en del kunder som har utarbeidet solide strategier og ønsker å gjennomføre store endringer, men som finner det vanskelig å faktisk realisere initiativene. Her kan vi typisk bidra med målstyring, etablere arbeidsmetoder og strukturer, for å sørge for at man oppnår gevinstrealisering. Det siste punktet går på resultatforbedring, og her er det gjerne snakk om store løft på konkrete områder. Dette kan være å forbedre kundereise eller å digitalisere prosesser.

I tiden som kommer vil vi utgi flere artikler som går mer i dybden på hvilke tjenester som vil ligge under Forbedring.

– Hva inspirerer deg og gir deg motivasjon til å jobbe med forbedring?

Jeg blir motivert av det å jobbe tett sammen med kunde og føle at begge parter ser verdien som skapes. I Sprint handler forbedring i liten grad om å skrive store rapporter og mer om det å faktisk jobbe sammen og løse reelle problemer. Dette er arbeid jeg trives godt med. En annen litt paradoksal motivasjon knyttet til dette, går ut på å klare å bli overflødig hos kunden. Vi jobber målrettet mot å forbedre virksomheter, men også å legge til rette for kontinuerlig forbedring over tid og dette krever kompetanseoverføring til kunden. Det ultimale målet må jo da til slutt være å bli overflødig.

Når man hjelper virksomheter med kontinuerlig forbedring, må jo det ultimale målet være å gjøre seg selv til en overflødig ressurs.

– Hva er dine beste tips for å få maksimalt ut av dagens virksomheter?

Det å forstå hvem kundene er, om den er intern eller ekstern, og hvilke behov de har, er noe jeg anser som absolutt kritisk for å kunne forbedre seg. Man bør tilstrebe å unngå silobasert tankegang hvor man blir målt på andre ting enn det som faktisk skaper kundeverdi. En slik tankegang distanserer oss fra kunden og gjør det vanskelig å skape maksimal verdi med dagens virksomhet. Jeg vil også si at det er viktig å ta små steg hele tiden og fokusere på kontinuerlig forbedring, heller enn å vente og lade opp til en stor fundamental endring. Hvis man starter i det små og skaper suksesshistorier, blir ting både mer effektivt og man får lettere bygget argumentasjon for å fortsette forbedring i riktig retning.

Lurer du på hvordan få maksimalt ut av din virksomhet? Ta gjerne kontakt med oss!


Jørgen Bergstad

Jørgen Bergstad

Director | Leder for Forbedring