Kan man bli god på å få gode ideer? — Våre favorittmetoder for idégenerering

Skrevet av:

Publisert: 22. april 2020

Du kan være så heldig at en million-dollar-idé helt plutselig ramler i hodet ditt en dag uten noen spesiell innsats. Men blir du god på strukturert idégenerering øker sannsynligheten for at det skjer.

Person som skriver på whiteboard

Strukturert idégenerering er viktig i innovasjonsarbeidet.

Idégenerering helt essensielt for å drive med strukturert innovasjon. Mange forbinder kanskje idégenerering med aller første fase av et innovasjonsløp, men i realiteten er det en sentral aktivitet i flere av innovasjonsfasene.

Sprints innovasjonsprosess

Sprints innovasjonsprosess har en egen fase for idégenerering. Idégenerering kan imidlertid gjøres i hver fase, og ofte ser vi at det dukker opp idéer som resultat av prosessen og læringen man får tilknyttet andre idéer.

Men hva er egentlig idégenerering? Board of Innovation definerer det på følgende måte:

In the corporate environment, “ideation” is a process for generating new ideas and concepts to solve specific problems. These can be problems that your customers or clients are facing (enabling you to come up with concepts for new products and services your organization can offer), or problems that your organization is experiencing (thus improving the internal structure or processes).

Formålet med idégenerering er altså å komme opp med konsepter som kan løse spesifikke problemer.

Det finnes mange måter å generere ideer på. Man kan se på hva konkurrenter gjør, gjøre desktop research og forsøke å kopiere, eller klekke ut helt nye ideer. Innovasjonsguru Ash Maurya lister opp 7 kilder til ideer med tilhørende fallgruver:

fallgruver innovasjon

Fallgruver når man jobber med innovasjon.

Kreativitet + struktur = sant

Så hvordan bli god på idégenerering? Første steg er å skape struktur. «Tenk utenfor boksen» lyder ofte oppfordringen i forkant av en brainstorming. Problemet er bare det at det er tilnærmet umulig (!) å være kreativ på kommando uten å ha noen knagger å henge tankene på. Trikset er å ha noen rammer å forholde seg til — en boks å gå inn i om du vil. Det er mye lettere å være kreativ når begrensninger tvinger deg til det. For som Platon sa: nødvendighet er innovasjonens mor. Du har sikkert opplevd at det å finne på en middag av det du måtte ha i skap og skuffer er enklere enn å finne på noe mens du står i butikken og skuer utover et hav av muligheter.

Effektiv idégenerering er en balansegang mellom begrensninger og frihet. Idégenereringsfasen karakteriseres av høy usikkerhet. Vi må snevre inn mulighetsrommet nok til at vi ikke blir overveldet av muligheter (å tvinge folk til å tenke kreativt kan faktisk hemme kreativiteten). Samtidig må vi tørre å utfordre etablerte sannheter og la oss inspirere.

“How might we” er et godt verktøy i denne sammenheng. Hvordan kan vi [handling] for [subjekt] slik at [resultat]. For eksempel:

Hvordan kan vi gjøre det enklere og mer engasjerende for unge dagligvarekunder å leve et mer bærekraftig liv?

Ved å bruke “How might we” blir alle omforent om problemet vi ønsker å løse samtidig som formuleringen trigger løsningsorientert, optimistisk tenking(How), kreativitet (Might) og samarbeid (We).

Mal HMW

Mal for å lage HMW kan lastes ned fra boardofinnovation.com. Kilde: Board of Innovation.

To favoritt brainstorming-øvelser

Det finnes mange metoder som er laget for å dra deg ut av vante tankemønstre. Rammer og begrensninger som tvinger deg til å være kreativ. Våre favorittøvelser for idémyldring er «Tech&Trend» og «Round Robin».

Tech & trend

Tech&Trend-matrisen hjelper deg å tenke nytt rundt trender og teknologier og utforske hvordan disse kan brukes til å forandre status quo.

Vi tar utganspunkt i et sett predefinerte HMW-er og kommer opp med 5 trender eller teknologier som er aktuelle for det temaet vi har valgt. Magien skjer når vi setter opp en matrise og ser hver HMW i kombinasjon med en trender/teknologier.

Tech og trend

Mal for Tech & trend kan lasted ned fra boardofinnovation.com. Kilde: Board of Innovation.

Eksempel fra en dagligvarekjde Sprint har jobbet med:

HMW: Hvordan kan vi gjøre det enklere og mer engasjerende for unge dagligvarekunder å leve et mer bærekraftig liv?

Eksempel på trender som er relevante for dagligvarebransjen: gamification, bærekraft, sirkulærøkonomi & delingsøkonomi, industrisamarbeid, e-handel og personifisering.

eksempel tech and trend

Eksempel på en runde med Tech&Trend der man finner forslag til løsning på HMWen: Hvordan kan vi gjøre det enklere og mer engasjerende for unge dagligvarekunder å leve et mer bærekraftig liv?

Fordelen med denne øvelsen er at du tvinges til å bryte med dine etablerte sannheter, og at den rigide strukturen gjør det enkelt å sortere tankene. Fordi det er en individuell øvelse sikrer man at alle slipper til og den passer bra for folk som liker å tenke i ro og mak.

Round Robin

I Round Robin bearbeider man en idé gjennom 4 runder.

 1. Først velger man en HMW-setning, eller et problem man ønsker å brainstorme rundt. for eksempel: Hvordan kan vi gjøre det enklere og mer engasjerende for unge dagligvarekunder å leve et mer bærekraftig liv?
 2. Alle skriver ned et forslag til en løsning på problemet i første kvadrant ( har man gjennomført en runde med tech & trend først kan man bruke en idé herfra om man ønsker å bearbeide denne videre).
 3. Arket sendes til personen som sitter til venstre. Denne personen skal så leke djevelens advokat og skriver ned hvorfor løsningen vil feile i andre kvadrant.
 4. Arket sendes til venstre. neste person bygger på kvadrant 1 og 2 og skriver et nytt forslag til løsning i tredje kvadrant.
 5. Sistemann bygger videre på idé 1 og 3.
eksempel round robin

Eksempel på en runde med Round Robin. Hvordan kan vi gjøre det enklere og mer engasjerende for unge dagligvarekunder å leve et mer bærekraftig liv?

Fordi den opprinnelige idéen blir foredlet av flere personer, blir den endelige idéen felles. Fordelen med denne øvelsen er at den gir rom for både de kreative og de mer analytiske personlighetene. Den kreative får sitt utløp gjennom å finne på ideen i runde 1 og legge til i runde 3, mens den analytiske får tenke rasjonelt i steg 2 og 4. Et godt team består av begge deler.

Vår erfaring er at øvelsene fungerer veldig godt i kombinasjon. Start med tech&trend for å generere ideer, velg ut et par av ideene og ta de videre til bearbeiding gjennom Round Robin.

Regler for god idémyldring

 • Skrive ned alt som faller deg inn, ikke vent til du er ferdig å tenke. Det kan være vanskelig å skille mellom en god og en dårlig idé i farten så tenk kvantitet over kvalitet og vurder etterpå.
 • Ikke døm andres ideer med en gang. Vi tenker «ja, og … Ikke ja, men».
 • Unngå at enkeltpersoner bestemmer retningen for workshopen. Det kan være lurt å idémyldre individuelt før man deler i plenum
 • Beskriv ideen godt nok til at andre kan forstå hva du tenkte. Gjør en innsats
 • Kom forberedt! Ikke tenk at du skal winge det. Tenk gjennom temaet på forhånd så har du noen knagger å henge tankene på.
 • Ikke tenk på praktisk gjennomførbarhet. Utforsk først ideer på et konseptuelt nivå.
Illustrasjon av at gode ideer må jobbes for.

Ikke gi deg! Gode ideer må jobbes for.

Kreativitet kan trenes opp

En vanlig oppfatning er at bare noen mennesker er kreative. Men som barn hadde de aller fleste av oss vill fantasi. Hva skjedde? Etter hvert som tiden går vil vaner og rutiner gjøre at kreativitet kan glemmes om den ikke stimuleres. Men fortvil ikke! Kreativiteten kan trenes opp igjen. Her er noen øvelser som stimulerer kreativ tenking:

 • Sett av tid til tilsynelatende “meningsløse” aktiviteter. Tegn, mal, lek!
 • Utsett deg selv for inspirasjon og nye inntrykk. Diskuter med en venn. Les artikler om et tema. Hør på en TED talk eller en podcast.
 • Gå en tur eller beveg deg. Kreativitetens urkilde er lillehjernen, som også styrer muskelkontroll og balanse.
 • Gjør ingenting. Ikke la deg underholde og la tankene flyte fritt.

Vil du høre mer om hvordan din virksomhet kan jobbe med innovasjon? Vi kan bistå i alle faser fra idégenerering til skalering. Ta kontakt med oss!

Åshild Fossum

Åshild Fossum

Manager | Leder for Innovasjon