Slik jobber Orkla Home & Personal Care med innovasjon og merkevareutvikling

Skrevet av:

Publisert: 31. mai 2024

Siden slutten av 1800-tallet har Orkla Home & Personal Care utviklet flere av Norges mest kjente og kjære merkevarer, og har vært en foregangsbedrift på dette området. Det krever systematisk og målrettet arbeid med merkevarebygging og innovasjon for å bli en ledende merkevarebygger. Det er ingen tvil om at Orkla Home & Personal Care har vunnet forbrukernes hjerter med merker som Zalo, Omo, Define, Dr. Greve og Lano, og det er heller ingen tilfeldighet. Hvordan jobber egentlig Orkla Home & Personal Care med å utvikle merker som forbrukerne elsker? Vi har tatt en prat med Monica Skog Ravn, Nordisk direktør for marketing og innovasjon i Orkla Home & Personal Care, og vil i denne artikkelen ta en titt under panseret på et av Norges fremste selskaper på innovasjon og merkevareutvikling.

Litt om Monica

Monica har jobbet i Orkla Home & Personal Care de siste ti årene, der hun leder arbeidet med innovasjon og markedsføring i Norden. Her har hun bidratt til utvikling av sterke innovasjonsplaner, metodikk og prosesser som har resultert i blant annet lansering av nye sterke konsepter, samt merkevarer som Klar og På(fyll). I bagasjen har Monica verdifull erfaring fra Tine, der hun var delaktig i lanseringen av YT-serien.

I dette intervjuet skal vi trekke frem hvilke faktorer Monica mener er viktig for vellykket innovasjonsarbeid i Orkla Home & Personal Care.

5 suksessfaktorer for Orklas innovasjonsarbeid

Knytt innovasjonsarbeidet opp mot selskapets visjon og strategi

I samtalen med Monica blir det klart at Orkla Home & Personal Care fungerer som et velsmurt maskineri, der det jobbes systematisk med både innovasjon og merkevareutvikling. Med visjonen "Together we raise the bar - making sustainable living irresistible" og en tydelig strategi, sikres det at alle drar i samme retning. Det er nemlig ingen tvil om at Orkla Home & Personal Care har et tett og godt samarbeid internt, samtidig som de setter standarden for morgendagens produkter, med et sterkt søkelys på bærekraft i alt de gjør. De jobber systematisk for å gjøre porteføljen mer bærekraftig.

Arbeid strukturert med innovasjon

Orkla Home & Personal Cares innovasjonsarbeid følger en tydelig og kontinuerlig videreutviklet prosess der ulike aktiviteter utføres til bestemte tidspunkt på året. Prosessen inkluderer de fleste funksjoner internt, samtidig som det hentes mye ekstern innsikt og kompetanse. Dette sikrer at morgendagens produkter er basert på trender og reelle behov i markedet.

Trender og behov presenteres

Involver forbrukerne aktivt

I tillegg til en tett kobling mellom markedstrender og innovasjonsarbeid, involverer Orkla Home & Personal Care aktivt forbrukere i utviklingen av nye produkter. Selskapet har blant annet etablert en egen forbrukergruppe som bidrar med innsikt og tilbakemeldinger for produktserien, Klar. Gruppen har fulgt produktet over lengre tid, og gir kontinuerlige tilbakemeldinger.

Forbrukere kan bli med i Klar sitt testpanel

For produkter hvor det ikke finnes en etablert forbrukergruppe, møter Orkla Home & Personal Care forbrukerne der de er. Marketing & innovasjonsteamet tilpasser innsiktsmetode etter oppgave og behov. Dette kan innebære fysiske besøk i butikker, hjemmebesøk hos forbrukere eller fokusgrupper. Orklas Forbrukerservice er også en verdifull kilde til innsikt.

Trekk på intern kompetanse og jobb med verdiøking av idéer

Basert på forbrukerinnsikt og markedstrender utvikler Orkla Home & Personal Care idéer og konsepter som bearbeides og verdiøkes internt. Monica fortalte at de i fjor introduserte en pitch-session som en del av denne prosessen, der innovasjonsteamet presenterte nye idéer og konsepter foran et panel av ledere i Orkla Home & Personal Care. Dette initiativet har bidratt til å styrke innovasjonskulturen og til å løfte frem enda sterkere innovasjoner.

Tverrfaglige team

Monica understreker at bred tverrfaglig kompetanse i innovasjonsteamene er nøkkelen til kvalitet, treffsikkerhet og effektivitet. De tverrfaglige teamene har autonomi og mandat for utvikling og gjennomføring av innovasjonene. Dette sikrer eierskap og fart.

Generativ AI i innovasjonsarbeidet

De siste månedene har Orkla Home & Personal Care fokusert på å utnytte generativ AI i innovasjonsarbeidet. Monica forteller oss at de tar utviklingen på alvor, og investerer mye tid og ressurser i å holde seg oppdatert på det nyeste. AI har nemlig et enormt potensial, og kan snu opp ned på innovasjonsarbeidet. Ifølge Monica er det derfor viktig å være påskrudd nye muligheter og arbeidsmetoder.

Orkla Home & Personal Care på besøk hos Sprint

Orkla Home & Personal Care hadde i februar en AI-måned, der fokuset var å suge opp så mye kunnskap og læring som mulig. Blant annet var Orkla Home & Personal Care på besøk hos oss i Sprint, der vi ga en introduksjon til hvordan vi jobber med generativ AI i innovasjonsarbeidet. Sprint gikk også gjennom våre foretrukne generativ AI-verktøy, og knyttet dem opp mot stegene i innovasjonsprosessen.

For å holde tritt med utviklingen innen generativ AI, understreker Monica betydningen av noen nøkkeltiltak:

  • Legg til rette for eksperimentering og utforskning. I Orkla Home & Personal Care legges det til rette for at ansatte kan teste nye AI-verktøy
  • Løft frem interne ressurser som har vilje til å utforske mulighetene generativ AI skaper
  • Løft bikket utover eget selskap og søk ekstern inspirasjon og informasjon

Hvordan utvikle merkevarer som blir elsket av forbrukerne?

Orkla Home & Personal Cares merkevarestrategi har endret seg de siste årene. Der fokuset tidligere var å bygge en bred portefølje av merker, satses det nå på å utvikle og styrke færre og større merkevarer.

Dr.Greve

Visste du at Dr. Greve opprinnelig var en barnesåpe, før det ble kjent som et merke innen intimsåpe? I dag er Dr. Greve kjent som et ledende merke innen personlig pleie. Altså har merkevaren gått fra å være et barneprodukt, til å bli et produkt til personlig pleie, via å være en intimsåpe. Det viser hvordan Orkla Home & Personal Care bruker etablerte merker til å entre nye kategorier og kanaler.

Tre gode tips til å lykkes med innovasjonsarbeidet:

Til slutt ba vi Monica om hennes tre beste tips for å lykkes med innovasjon. Monica understreker at det ikke finnes én felles suksessoppskrift, og at andre må finne metoder som fungerer for dem. Hun trekke likevel frem noen viktige faktorer:

  1. Etabler en klar strategi og retning for hvor dere ønsker å gå
  2. Skap effektive prosesser og metoder tilpasset de ulike oppgavene som skal løses
  3. Plasser ansvar ut i organisasjonen, løft tverrfaglig samarbeid og ansett de rette menneskene med riktig kompetanse.

Vi i Sprint synes det er spennende å forstå mer av hvordan Orkla Home & Personal Care effektivt har etablert et velfungerende system for innovasjon, og kontinuerlig agerer på trender og muligheter. Vi tror også mange kan lære av hvordan Orkla Home & Personal Care aktivt inkluderer forbrukere i hele innovasjonsprosessen for å sikre at produktene løser reelle behov.

Ønsker du å ta en prat om hvordan vi i Sprint kan bistå ditt selskap med innovasjon eller generativ AI? Ta gjerne kontakt for en prat!

Åshild  Fossum

Åshild Fossum

Manager | Leder for Innovasjon