Generativ AI kan endre alt: Hva betyr det for din bedrift?

Skrevet av: og

Publisert: 31. mars 2023

Vi har alle forestilt oss hvordan AI kan snu totalt om på hverdagen fremover, som om det er noe som skal skje om lang tid. Da AI-chatboten ChatGPT ble lansert som en gratis tjeneste i november 2022, føltes det derfor som vi hadde reist flere år frem i tid på bare noen få dager. AI er ikke lenger bare en del av "fremtiden". Med nye verktøy som lanseres hver uke, har teknologien blitt tilgjengelig og relevant for nesten alle bransjer.

Det er fristende å sammenligne denne perioden med den gang internett ble en del av hverdagen for flere tiår siden. På samme måte som da, opplever vi nå en tilgjengeliggjøring av teknologi som vil endre måten vi jobber på. I denne artikkelen vil du få et innblikk i noen av mulighetene som generativ AI gir, og hvorfor akkurat nå er det ideelle tidspunktet for å integrere AI for effektivisering eller nyskapning i din bedrift. 

Generativ AI: Nyskapning basert på enorme mengder data

Generativ AI er en teknologi som vokser i rekordfart og har potensialet til å skape banebrytende endringer i næringslivet. Det er en tilnærming til maskinlæring der systemer lærer å skape tekst, lydfiler, bilder, video og kode. Gjennom bruk av nevrale nettverk og avanserte algoritmer kan generativ AI analysere store datamengder, identifisere mønstre og generere nye, unike data som er basert på informasjonen den har tilgjengelig. Dette åpner en verden av muligheter hvor ChatGPT er et av mange spennende verktøy som baserer seg på teknologien.

Bilder generert fra de sju ordene “woman, artificial intelligence, black background, high quality” i Midjourney

Bilder generert fra de sju ordene “woman, artificial intelligence, black background, high quality” i Midjourney

Nye muligheter for næringslivet

I mylderet av muligheter og verktøy (se oversikt fra Rundown her) er det mange som nå spør seg hvordan dette vil påvirke egen virksomhet og arbeidshverdag. I nærmeste fremtid handler det ikke nødvendigvis om at teknologien skal erstatte oppgaver fullstendig. Potensialet ligger i stor grad i hvordan man gradvis kan integrere den i virksomheten for å holde tritt med dagens tempo og nyutvikling. I de neste avsnittene finner du et knippe med områder der generativ AI kan gi din bedrift et konkurransefortrinn fremover.

Øk produktiviteten med komplette utkast på sekunder

Har du noen gang vært usikker på hvordan du skal angripe en lengre e-post eller legge en detaljert prosjektplan? En av de mest åpenbare fordelene ved generativ AI er muligheten til å raskt generere tekst, bilder og andre medier. Med enkle instruksjoner kan du få utkast på e-poster, SEO-optimaliserte blogginnlegg eller detaljerte prosjektplaner. Allerede i februar var det over 200 e-bøker på Amazon hvor ChatGPT var oppført som medforfatter. I tillegg til ChatGPT er Moonbeam, Jasper.ai og Copy.ai populære verktøy for å skape nytt innhold. Midjourney kan skape imponerende bilder basert på noen få stikkord, og med Microsofts Copilot for PowerPoint er det mulig å gjøre om skriftlige dokumenter til visuelle presentasjoner med manusnotater på sekunder. Dette åpner for nye muligheter innen markedsføring, journalistikk, kreativ skriving og mye mer.

Effektivitet og automatisering på steroider

Generativ AI kan også bidra til økt effektivitet og automatisering av prosesser for å frigjøre tid og ressurser for aktiviteter som skaper mer verdi. Se for deg at etter hvert møte får du automatisk en oppsummering av viktige beslutninger og gjøremål, slik Microsoft Teams allerede har inkludert i sin premiumversjon. Schibsted har tatt i bruk denne teknologien og har utviklet et transkriberingsverktøy som på to måneder har spart journalistene for over 3000 timer. I kundesupport bruker mange selskaper i dag like mye tid på å håndtere gjentagende og enkle spørsmål som de mer kompliserte henvendelsene. Ved hjelp av verktøy som Forethought, som var ett av de første til å utvikle generativ AI for kundesupport, kan man raskere og mer automatisert besvare enkle kundehenvendelser, og dermed frigjøre tid til å fokusere på mer komplekse saker og å øke kundetilfredsheten.

Bilde som illustrerer effektivitet og automatisering på steroider

Effektivitet og automatisering på steroider

Skreddersøm i kundeopplevelser får en ny betydning

En annen fordel med generativ AI er muligheten for personlig tilpasning av produkter og tjenester. AI-drevne algoritmer kan analysere kundeinformasjon og preferanser for å lage skreddersydde løsninger som passer hver enkelt kunde. Når teknologien automatisk kan produsere og tilpasse innhold, kan nyhetsartikler, nettbutikker og markedsføringsinnhold i langt større grad tilpasses den enkelte. GPT-4, Open AIs siste modell, og andre Large Language Models (LLM) kan skrive kode i rekordfart, så hvis kunden har et nytt unikt behov, kan språkmodellene identifisere behovet, skrive kode og skape en helt unik kundeopplevelse basert på det. Snakk om å sette brukerens behov i sentrum!

Innsikt for nytenkning og bedre beslutningsprosesser

Ved å analysere store datamengder kan AI-modeller oppdage nye sammenhenger og skape innovative løsninger og idèer som kombinerer kunnskap fra flere fagområder. Et AI-assistert brainstormingsverktøy, som Ayoa, kan for eksempel generere nye konsepter og idéer basert på bransjeinnsikt og kundebehov. Disse innovative løsningene vil kunne akselerere måten bedrifter tilnærmer seg utvikling og vekst, og bidra til en nyskapning innen næringslivet. Ved hjelp av sentimentanalyse kan modellene også analysere kundetilbakemeldinger, omtaler på nettet og interne data for å identifisere styrker og svakheter i tjenestene og forbedre kundeopplevelsen. I sum kan resultatene gi viktig innsikt som hjelper ledere med å ta mer informerte beslutninger.

Illustrasjon av innsikt for nytenkning og bedre beslutningsprosesser

Innsikt for nytenkning og bedre beslutningsprosesser

Veien videre mot et smartere næringsliv

Generativ AI er en kraftig teknologi som åpner døren for et hav av muligheter. Samtidig kan de som ikke følger med i timen bli erstattet av de som tar i bruk teknologien for å bevege seg betydelig raskere. Det er tid for at norske bedriftsledere nå reflekterer over implikasjonene av generativ AI i egen virksomhet, og vurderer både muligheter og utfordringer knyttet til teknologien. Hvordan kan bedriften tilpasse seg den digitale revolusjonen og utnytte potensialet som ligger i AI? Hvilke fallgruver finnes, og hvordan håndterer man risikoen ved å ta i bruk denne typen teknologi?

Generativ AI kommer til å endre og forbedre mange aspekter av livene våre, både på jobb og utenfor kontoret, men det er også viktig å adressere de etiske og praktiske utfordringene som følger med denne teknologien. Regulering og lovgivning blir nødvendig for å sikre at utviklingen skjer på en ansvarlig og rettferdig måte. Ved å forstå hvordan det fungerer, hva det kan brukes til, hvilke begrensninger som finnes og de etiske problemene det medfører, kan vi sammen bidra for å sikre at vi utnytter denne teknologien på en bærekraftig måte.

Hvordan kan du komme i gang?

Samtidig tenker du nå kanskje at dette høres flott ut, men at det også må være veldig dyrt og komplisert? Tidligere var det kanskje slik, men nå har utviklingen skutt fart, og det finnes et stort utvalg av tjenester som gjør det enklere og rimeligere å implementere generativ AI. Mange starter med å ta i bruk verktøy som ChatGPT, men det finnes også en rekke andre verktøy og det utvikles nye kontinuerlig. De som ønsker å komme i gang bør først få en oversikt over hvilke muligheter de har innen generativ AI, hvor de har størst behov og hvilke verktøy som er mest aktuelle å ta i bruk for og løse de spesifikke behovene.

For å hjelpe bedrifter med å posisjonere seg, og allerede nå dra nytte av den utrolige utviklingen som skjer, har vi i Sprint utarbeidet et mulighetsstudie innen generativ AI. Her får du en strukturert oversikt over de mest relevante trendene, mulighetene og verktøyene innen AI som er tilpasset ditt selskaps behov. Her får du et godt bilde av mulighetene fremover, men også veiledning på hvordan dere kan ta i bruk generativ AI allerede i løpet av noen uker.

Ta gjerne kontakt med Øistein om du ønsker å lære mer om hvordan din bedrift kan skape verdi med generativ AI.

Øistein Offergaard Haraldstad

Øistein Offergaard Haraldstad

Partner