5 kule produkter og tjenester du bør få med deg denne uken!

Skrevet av:

Publisert: 24. mars 2022

I en ellers hektisk hverdag kan det ofte være vanskelig å sette av tid til å innhente ny innsikt om hva som rører seg i markeder og la seg inspirere av hva andre gjør. I Sprint opplever vi at det å utforske og holde oss oppdatert på nye og innovative konsepter skaper grobunn for nytenking og innovasjon. Vi skriver derfor denne spalten for å selv få påfyll av nye ideer, samt gi andre interesserte et innblikk i nye produkter og tjenester vi mener kan være verdt å la seg inspirere av.

Denne uken har vi inkludert fem kule produkter og tjenester rettet mot byggebransjen, skoler, netthandelen og helsesektoren. Vi tror dette kan være interessante konsepter å hente inspirasjon fra for blant annet Zalando, Posten, Helthjem, Dr. Dropin og andre health-tech aktører.

Bilder av de ulike produktene og tjenestene

Her er en oversikt over de ulike produktene og tjenestene.

1. Gjenbrukbar emballasje for netthandel: I en nylig publisert episode av TV2 Hjelper deg får vi innblikk i det enorme volumet av klær som returneres. Sammen med klærne følger det store mengder pappesker og plastemballasje som ofte ikke håndterer gjenbruk. Det er derfor på sin plass å fronte løsninger som kan redusere unødig avfall i forbindelse med netthandel, og Returnity er en av aktørene som har lansert gjenbrukbar emballasje for leveranser og shipping tilknyttet netthandel. Kunder kan tilpasse designet på emballasjen til egne behov, og selskapet håndterer implementering og vedlikehold av emballasjen. Her ser vi muligheter for blant annet Helthjem, Posten, PostNord og andre leverandører av logistikktjenester og lagerløsninger til netthandels-virksomheter. Eller kanskje dette er et problem som bør løses av netthandelsbutikkene selv, som eksempelvis Zalando? Vi er spente på hvem som blir først ut med å ta tak i dette bærekraftsproblemet i praksis ♻️

Bilde fra hjemmesiden til Returnity

Returnity er en av aktørene som har lansert gjenbrukbar emballasje for leveranser og shipping tilknyttet netthandel.

2. Neste generasjons «home builder»: Homebound ble i utgangspunktet startet for å hjelpe beboere i California å gjenoppbygge sine hjem etter skogbranner. I 2021 beveget konseptet seg over i et marked som ikke fokuseres rundt katastrofer, og bruker i dag en strømlinjeformet og teknologibasert byggeprosess til å muliggjøre personalisert boligbygging. Kunder starter med å velge ønsket lokasjon eller adresse (som tilbys av Homebound) og velger deretter design på huset og gjennomfører (begrensede) tilpasninger ved behov. Denne modellen er allerede på god vei til å utvikle seg til «Tesla-modellen» for kjøp, og vi lurer på når vi får se «boligbygging gjennom 8 klikk» i Norge.

Homebound sin hjemmeside

Med Homebound er det mulig å velge lokasjon og deretter design på huset.

3. «Analytics as a service» for skoler: Schoolytics kaller seg en “informasjons-hub”, og leverer sanntids-dashboard og verktøy som kan brukes av foreldre og lærere til å følge opp elever i skolen. Tjenesten benyttes blant annet av lærere til å følge opp oppgaver og lekser, engasjement blant studentene og skaffe oversikt over måloppnåelse. Dette gjør det blant annet enklere for lærere å fange opp mulige negative trender hos elever før de inntreffer, samt gi foreldre et bedre innblikk i barns skolehverdag. En lignende analytics-tjeneste kan være interessant å utforske for aktører innenfor ed-tech for å skape bedre inkludering og oppfølging av elever.

Illustrasjon av Schoolytics

Schoolytics benyttes blant annet av lærere til å følge opp studentene og få oversikt over måloppnåelse.

4. Tjenesteleveranser «der du er»: I en tidligere artikkel nevnte vi at selskapet Pawsh leverer og utfører frisørtjenester for dyr hjemme hos kunden, og vi ser at flere selskaper slenger seg på denne trenden tilknyttet behagelighet. Danske RaskRask er en av aktørene som tilbyr tjenester «der du er» innenfor blant annet trening og velvære. Har du behov for en personlig trener, yogainstruktør, massør eller frisør? Bestill det rett hjem eller der du befinner deg. Covid har gjort oss vant til større grad av personaliserings-muligheter i tilknytning tjenester, og vi lurer på om dette potensielt vil bli en «luksusvariant» eller utvidelse av Askeladdens tjenester tilknyttet Squeeze, Cutters og Olio, eller om noen andre vil ta en posisjon innenfor dette markedet i Norge?

Bilde fra hjemmesiden til RaskRask

RaskRask er en aktør som tilbyr tjenester «der du er» innenfor blant annet trening og velvære.

5. Digital plattform for mental helse: Den koreanske startup’en Atommerce har lansert en mobilapp med navnet Mindcafe som kobler profesjonelle psykologer mot passende kundegrupper. Målet til selskapet er å bygge en plattform der pasienter kan få bistand fra både profesjonelle eksperter innenfor mental helse, samt kunstig intelligens i form av en AI-chatbot med samsvarende kapabiliteter som et menneske. Per i dag bistår chatboten psykologer med å gi anbefalinger til svar på spørsmål fra pasienter. Denne type teknologi muliggjør skalering av psykologtjenester til å samsvare med den faktiske etterspørselen i markedet, noe vi eksempelvis har et stort behov for i Norge. Nettsiden er på koreansk, så vi anbefaler heller å sjekke ut denne artikkelen fra TechCrunch dersom du ønsker å vite mer om konseptet. Noe å utforske for innovative health tech-aktører i samarbeid med Innovasjon Norge?

Mindcafe

Mindcafe er en digital plattform for mental helse.

Følg med de neste ukene for mer updates på spennende konsepter, og kontaktoss gjerne dersom du er interessert i å vite mer om nye produkter og tjenester innenfor et mer spisset område, eller om du har lyst til å bare ha litt uformell sparring rundt noen av de konseptene vi har beskrevet her.

Åshild  Fossum

Åshild Fossum

Manager | Leder for Innovasjon