Webinar

Webinar
tirsdag 14. november, kl. 07:00-08:00

Fra idé til validert løsning
med generativ AI

Vi opplevde stor pågang da vi holdt seminaret, Fra Idé til validert løsning med generativ AI, og setter det derfor opp på nytt som webinar!

Vi har det siste året erfart at AI har blitt et kraftfullt verktøy, særlig som støtte til kreativ problemløsning og innovasjonsarbeid. Det skaper nye standarder for blant annet innsiktsarbeid, idéutvikling og utforsking av nye forretningsmodeller. I Sprint tror vi at selskaper som forstår mulighetene og tar i bruk generativ AI i innovasjonsarbeid vil utkonkurrere de som ikke gjør det. Den siste tiden har vi testet en rekke generative AI-verktøy i praksis og utforsket hvordan de kan brukes i innovasjonsarbeid. I webinaret vil vi gå gjennom en idé vi har jobbet med og vise hvordan generativ AI har fungert som en kreativ partner gjennom innovasjonsprosessen - fra å utforske et spennende mulighetsrom og reelle kundeproblemer, til å utforme selve løsningen.

Mathilde Fiksdahl og Nora Lade Gjørvad vil i dette webinaret dele sine erfaringer og gi inspirasjon til hvordan du kan gå frem for å utforske og inkludere generativ AI i innovasjonsprosessen. De vil også gi deg konkrete tips til verktøy du kan begynne å teste allerede nå. 

Webinaret passer for deg som jobber med innovasjon og forretningsutvikling, og ledere med et ønske om å styrke sin virksomhets innovasjonsarbeid gjennom bruk av generativ AI.

Med deg på her

Mathilde Fiksdahl

Mathilde Fiksdahl

Junior Partner

Nora Lade Gjørvad

Nora Lade Gjørvad

Konsulent