Webinar

Webinar
tirsdag 9. april, kl. 06:00-07:00

System for kontinuerlig innovasjon

Vi opplevde stor pågang på dette webinaret i høst og setter det derfor opp på nytt!

De fleste selskaper har et tydelig system for hvordan de jobber med sin kjernevirksomhet. Et system som er designet for stadig forbedring, med mål og strategier, prosesser og metoder, organisering og kultur, og styrings- og ledelsesformer, som har blitt perfeksjonert over flere år. Arbeid med vekst og innovasjon skiller seg fra dette og krever en egen måte å jobbe på.

Med mer usikkerhet i markedet og forandringer i kundebehov, blir behovet for en systematisk og kontinuerlig tilnærming til innovasjon mer fremtredende. Selskapene som jobber systematisk med innovasjon er, etter vår erfaring, de samme som klarer å skape en rekke vellykkede innovasjoner over tid, og som samtidig er bedre rigget for mer usikre perioder.

I dette webinaret vil Caroline Braastad og Martha Benan Vethe beskrive hva et system for kontinuerlig innovasjon er, og hvordan din virksomhet kan gå frem for å etablere strukturene som kreves - helst som et første "minimum viable innovasjonssystem".

Webinaret passer for deg som jobber med ledelse og styring av en innovasjonsportefølje eller med innovasjonsprosjekter, og som ser behovet for å få på plass tydelige retningslinjer for å effektivisere og koordinere innovasjonsarbeidet.

Meld deg på her

Martha  Benan Vethe

Martha Benan Vethe

Manager