Seminar

Seminar
torsdag 23. november, kl. 07:00-08:00

System for kontinuerlig innovasjon

Vi har opplevd stor pågang med dette seminaret tidligere og setter det derfor opp på nytt!

De fleste selskaper har et tydelig system for hvordan de jobber med sin kjernevirksomhet. Et system som er designet for stadig forbedring, med mål og strategier, prosesser og metoder, organisering og kultur, og styrings- og ledelsesformer, som har blitt perfeksjonert over flere år. Arbeid med vekst og innovasjon skiller seg fra dette og krever en egen måte å jobbe på.

Med mer usikkerhet i markedet og forandringer i kundebehov, blir behovet for en systematisk og kontinuerlig tilnærming til innovasjon mer fremtredende. Selskapene som jobber systematisk med innovasjon er, etter vår erfaring, de samme som klarer å skape en rekke vellykkede innovasjoner over tid, og som samtidig er bedre rigget for mer usikre perioder.

I dette seminaret vil Åshild Fossum og Eirik Aas Levang beskrive hva et system for kontinuerlig innovasjon er, og hvordan din virksomhet kan gå frem for å etablere strukturene som kreves - helst som et første "minimum viable innovasjonssystem".

Frokostseminaret passer for deg som jobber med ledelse og styring av en innovasjonsportefølje eller med innovasjonsprosjekter, og som ser behovet for å få på plass tydelige retningslinjer for å effektivisere og koordinere innovasjonsarbeidet.

Vi inviterer til våre lokaler i Storgata 5, torsdag 23. november kl. 08:00-09:00. Dørene åpner og deilig frokost serveres fra kl. 07.45. Da vi har begrenset med plass, kan vi dessverre ikke garantere plass til alle. Deltakelse er gratis. 

Med deg på her

Åshild  Fossum

Åshild Fossum

Manager | Leder for Innovasjon