Webinar

Webinar
torsdag 1. februar, kl. 07:15-08:00

Strategiutvikling med generativ AI

Det siste halvåret har vi holdt flere samlinger om generativ AI og hvordan nye verktøy kan utnyttes i ulike fagområder. I dette webinaret vil vi gå dypere inn på hvordan generativ AI kan benyttes som verktøy i strategiutvikling. Utnyttelse av kunstig intelligens kan både effektivisere og øke kvaliteten i strategiarbeidet.

Vi har utforsket en rekke generative AI-verktøy i praksis og sett på hvordan de kan utnyttes i strategiarbeidet. I webinaret vil vi dele et knippe av disse verktøyene og vise til konkrete eksempler på bruk i ulike faser av en strategiprosess. Her vil vi illustrere hvordan språkmodeller kan fungere som en dynamisk og kreativ sparringspartner gjennom hele prosessen – fra å utforske markedstrender og spennende mulighetsrom, til å vurdere ulike strategiske retninger.

I sum vil bruk av AI frigjøre tid til det vi anser som det viktigste for å utforme realiserbare strategier, nemlig å involvere de ansatte og sikre forankring. I Sprint tror vi at selskapene som griper mulighetene ved generativ AI vil utvikle bedre og mer robuste strategier, enn de som ikke gjør det.

Emil Løstegård og Kristian Wøien Stø vil i dette webinaret gi inspirasjon til hvordan du kan gå frem for å utforske og inkludere generativ AI i ditt strategiarbeid. De vil også gi deg konkrete tips og verktøy du kan utforske allerede i dag. 


Webinaret passer for deg som jobber med strategi på ulike nivåer, og ledere med et ønske om å styrke sin virksomhets kompetanse innen generativ AI.

Meld deg på her

Emil  Løstegård

Emil Løstegård

Konsulent

Kristian Wøien Stø

Kristian Wøien Stø

Konsulent