Webinar

Webinar
torsdag 1. juni, kl. 06:15-07:00

Reprise: Effektiv prosess for realiserbare strategier

Vi opplevde stor pågang på webinaret vårt, Effektiv prosess for realiserbare strategier, i mars. Vi har også fått tilbakemeldinger på at det var mange som ønsket å delta den gang, men som ikke hadde anledning.

Vi setter derfor opp webinaret på nytt, 1. juni.


Mange virksomheter sliter med å realisere sin strategi. Ofte brukes det lang tid på å utvikle den perfekte strategien, men når strategien først skal implementeres er det vanlig at virksomheter støter på utfordringer, bl.a. med å prioritere hvilke tiltak man skal gjennomføre først eller å skape engasjement blant de ansatte. Da er veien kort til at strategien havner i den beryktede skuffen.

Vi i Sprint mener at strategi ikke behøver å være så vanskelig. Vår erfaring viser at det er fullt mulig å utvikle en realiserbar strategi på kort tid.

I dette webinaret vil Oscar Graham-Olsen og Marius Eiken Sommerfelt fortelle hvordan din virksomhet kan gå frem for å utvikle en realiserbar strategi på kort tid. Webinaret vil inneholde både teori og eksempler fra en av våre siste kunder.

Noen av våre suksessfaktorer, som du vil få høre mer om i webinaret, inkluderer:

  • En inkluderende prosess der nøkkelpersoner på ulike nivåer kontinuerlig får komme med råd og innspill
  • En hypotesedrevet tilnærming der vi tidlig identifiserer de områdene der virksomheten må gjøre de største løftene og deretter fokuserer analysene og diskusjonene på disse områdene
  • Hele tiden ha øynene rettet mot målet; en vinnende strategi med tydelig retning og ansvarsfordeling

Webinaret passer for deg som jobber med strategi og/eller forretningsutvikling, både i private og offentlige virksomheter.

Webinaret holdes på Zoom - Meld deg på her

Tobias  Martens

Tobias Martens

Senior Manager | Leder for Strategi