Webinar

Webinar
onsdag 11. oktober, kl. 06:15-07:00

Reprise: Designdrevet innovasjon:
Dine kunders hverdag og økonomi har endret seg. Har du?

Vi fikk god respons på seminaret vårt; "Designdrevet innovasjon: Dine kunders hverdag og økonomi har endret seg. Har du?" Vi har også fått tilbakemeldinger på at det var flere som ønsket å delta da, men som ikke hadde anledning. Vi setter derfor opp dette som webinar!

Dine kunders situasjon har endret seg drastisk de siste tolv månedene. Du har kanskje merket nedgang i salg eller mindre pågang?

Avisene er fylt med førstesideoppslag om strammere økonomi, høyere rente, høyere matvarepriser og ekstremt variable strømpriser. Dette preger privatpersoner så vel som bedrifter. Hverdagen er endret, og dermed har privatpersoner og bedrifter andre behov og endret atferd. Men har du egentlig snakket med kundene dine, for å forstå hvordan deres situasjon ser ut nå? Har du undersøkt om det er noe dere kunne gjort, for å bedre møte disse behovene, slik at de fortsetter å være dine kunder?

Vi har snakket med et lite utvalg barnefamilier, for å lære mer om hvordan nedgangen i økonomien påvirker deres hverdag, både privat og som forbrukere. Og dette vil vi gjerne dele med deg.

Vi inviterer til webinar, der vi vi bruker historiene til barnefamiliene som eksempel. Vi vil vise hvordan man kan bruke en slik designtilnærming for å tilpasse sitt tilbud bedre til markedets endrede behov. Og at du, gjennom å virkelig sette deg inn i hvordan kundene har det, også kan komme på nye forretningsidéer, strategier og produkter. På denne måten kan du bidra til utvikling, slik at dere kommer ut på den andre siden som en markedsvinner med lojale kunder.

I dette webinaret vil du møte Synne Christiansen og Sanna Nordin, som vil vise hvordan designdrevet innovasjon er et viktig verktøy for kundelojalitet, innovasjon og vekst. Designdrevet innovasjon er en tilnærming til nyskapning, som setter brukere og kunder i sentrum for utviklingen av nye løsninger. Det er en strukturert prosess, der man kombinerer det kreative og det analytiske for å finne mulighetsrom og vekst.

Webinaret gjennomføres på Zoom onsdag 11. oktober kl. 8:15 – 9:00

Trykk på påmeldingsknappen under for å melde deg på. Du vil motta en lenke til Zoom på e-post i etterkant av påmeldingen. Deltakelsen er gratis

Meld deg på her

Synne  Ray Christiansen

Synne Ray Christiansen

Director | Leder for Design

Sanna Nordin

Sanna Nordin

Manager | Lead Designer