Webinar

Webinar
torsdag 31. august, kl. 06:15-07:00

Must-Win Battles – Å velge sine kamper for å lykkes med strategigjennomføringen i tøffere tider

Økte priser på innsatsfaktorer og redusert privat konsum har påvirket flere bransjer kraftig den siste tiden. I slike tider kan endringer i forretningsmodell, kostnadsfokus og søken etter tryggere havner ofte være tiltak som preger strategiarbeidet. Tøffere tider krever ofte tøffere prioritering av virksomhetens ressurser, og dermed også hvilke strategiske initiativer som får oppmerksomhet. Rammeverket Must-Win Battles er godt egnet for å støtte tøffe prioriteringer med sikte på å oppnå virksomhetens strategiske mål.

Sprint inviterer til et webinar for virksomheter som vil lykkes med strategien sin. Must-Win Battles er et rammeverk som hjelper deg å prioritere de viktigste initiativene, skape engasjement blant de ansatte og ikke minst gi tidlige resultater i realiseringen av din strategi. Delta på vårt webinar for å få konkrete eksempler på hvordan du kan spisse innsatsen og kick-starte strategiarbeidet.

I dette webinaret vil Philip Herland og Martine Fornes presentere rammeverket Must-Win Battles, gi konkrete eksempler fra tidligere strategiarbeid, og vise hvordan du kan benytte rammeverket til å skape ny kraft bak strategiarbeidet. De vil dele noen av de vanligste utfordringene vi i Sprint møter i strategiprosesser og hvordan disse kan adresseres med Must-Win Battles-metodikken.

Webinaret passer for deg som har ansvar for strategi, organisasjonsutvikling, og/eller produkt- og tjenesteleveranser i din organisasjon.

Webinaret gjennomføres på Zoom - Meld deg på her