Seminar

Seminar
tirsdag 18. juni, kl. 06:00-07:00

Lærende produkter og prosesser: Hvordan skape varige konkurransefortrinn med AI

Gjennombruddene innenfor maskinlæring og generativ AI har ikke vært få de siste årene, men likevel har måten vi samhandler med digitale produkter og prosesser endret seg lite.


De fleste som implementerer AI gjør det som en inkrementell forbedring av eksisterende digitale løsninger. De introduserer «AI as a feature» på toppen av en tradisjonell løsning, som er designet for å strømlinjeforme manuelle brukerhandlinger. Dette gir en falsk trygghet om at man lager nyskapende AI-løsninger, når realiteten er at kun en brøkdel av potensialet av den nye teknologien utnyttes. 


AI kommer først til sin fulle rett når løsningene er basert på den iboende læringsevnen som dagens avanserte språkmodeller og maskinlæring muliggjør. Slike løsninger automatiserer brukerens tankeprosesser og fjerner manuelle brukerhandlinger, fremfor å bare forenkle dem. 


Enkel tilgang til kraftige AI-modeller, implementert som «AI as a feature», kan med andre ord fort bli en hvilepute. Kun ved å bygge lærende produkter og prosesser kan selskap realisere det fulle potensialet i AI, og sikre varige konkurransefortrinn.


Hva betyr dette egentlig for etablerte og nye selskap? Hvordan kommer man raskt i gang med å bygge lærende produkter og prosesser ved hjelp av AI? I løpet av frokostseminaret vil vi svare ut disse spørsmålene med god hjelp fra AI-ekspertene, Jens Fredrik Skogstrøm (PhD) og Kjetil Sævik-Åmdal, som blant annet var med å bygge opp AI-teamet i Oda..

Frokostseminaret passer for fremtidsrettede toppledere og dere som jobber med utvikling av digitale produkter og tjenester, data og analytics, eller leder strategiske satsningsområder innenfor AI. Dere ønsker å forstå hvordan teknologien stiller nye krav til forretningsutvikling og påvirker hvordan man bygger produkter og forbedrer prosesser.


Seminaret vil holdes i Sprints lokaler i Karl Johans gate 14, tirsdag 18. juni kl. 08:00 – 09:00. Det vil bli lett servering. Deltakelse er gratis.

Meld deg på her

Birk Andreas Ulstad

Birk Andreas Ulstad

Manager | Leder for Teknologi