Webinar

Webinar
torsdag 25. april, kl. 06:15-07:00

Kundeopplevelse, lønnsomhet, forbedring

Flere viser til imponerende tall knyttet til sammenhengen mellom kundeopplevelse og lønnsomhet. Blant annet viser studier at 86% er villige til å betale for en bedre kundeopplevelse og at inntektspotensialet kan tredobles gjennom et sterkt fokus på kundeopplevelser. Samtidig ser vi i Sprint at flere virksomheter opplever at det å forbedre kundeopplevelsen ofte er kostbart. Vår erfaring er at man ikke bare kan forbedre opplevelsen til kunden, men faktisk må ta ut ambisjoner, innsikt og tiltak på en helhetlig måte for å realisere lønnsomhetsforbedringer. Spørsmålet er da, hvordan kan selskaper få til dette i praksis?

Torsdag 25. april inviterer Sprint Consulting til webinar der Jørgen Bergstad og Ida Vinningland går praktisk til verks for å vise hvordan din virksomhet kan gå frem for å oppnå økt lønnsomhet gjennom systematisk og datadrevet arbeid med forbedring av kundeopplevelsen. Vi skal gi inspirasjon og tips til hvordan forstå hva som driver kundeopplevelsen for dine kunder og hvordan du kan jobbe målrettet med KPI-er og datainnsikt for å kunne ta strategiske beslutninger og utforme tiltak som bidrar til økt lønnsomhet for selskapet over tid.

Meld deg på her

Jørgen Bergstad

Jørgen Bergstad

Director | Leder for Forbedring