Seminar

Seminar
tirsdag 12. september, kl. 06:00-07:00

Innovasjonsstrategi - Nøkkelen til målrettet innovasjonsarbeid

Vår erfaring er at innovasjon i mange tilfeller kan mangle tydelige rammer og ambisjoner. Hvilke innovasjonsprosjekter som settes i gang kan derfor fort bli vilkårlig. Uten en strategi for innovasjon blir det krevende å prioritere nye, mer usikre initiativer - og driftsoppgavene vinner prioritering av tid og ressurser.

Innovasjonsstrategien legger føringer for hvilke vekstinitiativer som bør igangsettes, og hvordan ambisjonene skal realiseres. En tydelig innovasjonsstrategi kan dermed bidra til at alle i organisasjonen drar i samme retning og forstår hvordan innovasjon skal bidra til videreutvikling og vekst i virksomheten.

Åshild Fossum og Martha Vethe vil i dette seminaret gi inspirasjon og råd om hvordan dere kan gå frem for å definere og realisere en innovasjonsstrategi som legger til rette for tydelige prioriteringer og ny vekst.

Seminaret passer for deg som jobber med innovasjon og strategi, og alle ledere med et ønske om å styrke sin virksomhets innovasjonsarbeid gjennom mer målrettet innsats.

Vi inviterer til våre midlertidige lokaler i Storgata 5, tirsdag 12. september kl. 08:00-09:00. Dørene åpnes og deilig frokost serveres fra kl. 07.45. Da vi har begrenset med plass, kan vi dessverre ikke garantere plass til alle. Deltakelse er gratis.

Med deg på her

Åshild  Fossum

Åshild Fossum

Manager | Leder for Innovasjon

Martha  Benan Vethe

Martha Benan Vethe

Manager