Webinar

Webinar
tirsdag 13. februar, kl. 07:00-08:00

Innovasjonsstrategi - Nøkkelen til målrettet innovasjonsarbeid

Vi vet at mange selskap ønsker å prioritere innovasjon kontinuerlig, men at det kan være utfordrende å få med seg hele ledelsen og organisasjonen, spesielt i perioder preget av usikkerhet og kostnadskutt. I Sprint er vi overbevist om at det er i usikre tider at innovasjon kan skape konkurransefortrinn, gjennom å balansere det å utvikle kjernevirksomheten samtidig som man utforsker nye vekstmuligheter.

Vår erfaring er at innovasjon og forretningsutvikling i mange tilfeller kan mangle tydelige rammer og ambisjoner. Hvilke prosjekter som settes i gang kan derfor fort bli vilkårlig. Uten en strategi for innovasjon blir det krevende å prioritere nye, mer usikre initiativer - og driftsoppgavene vinner prioritering av tid og ressurser, særlig i disse tider.

Innovasjonsstrategien legger føringer for hvilke vekstinitiativer som bør igangsettes, og hvordan ambisjonene skal realiseres. En tydelig innovasjonsstrategi kan dermed bidra til at alle i organisasjonen drar i samme retning og forstår hvordan innovasjon skal bidra til videreutvikling og vekst i virksomheten. En innovasjonsstrategi trenger ikke handle om radikalt nye områder – inkrementell innovasjon kan også være en del av strategien.

Øistein Haraldstad og Åshild Fossum vil i dette webinaret gi inspirasjon og råd om hvordan dere kan gå frem for å definere og realisere en innovasjonsstrategi som legger til rette for tydelige prioriteringer og ny vekst.

Webinaret passer for deg som jobber med innovasjon og strategi, og alle ledere med et ønske om å styrke sin virksomhets innovasjonsarbeid gjennom mer målrettet innsats.

Med deg på her

Åshild  Fossum

Åshild Fossum

Manager | Leder for Innovasjon

Øistein Offergaard Haraldstad

Øistein Offergaard Haraldstad

Partner