Seminar

Seminar
tirsdag 25. april, kl. 06:00-07:00

Innovasjon i praksis - en introduksjon til Lean innovasjon

Å sette i gang nye innovasjonsprosjekter oppleves for mange organisasjoner som utfordrende. Selv om mange kjenner til Lean innovasjon-metodikken, kan det være vanskelig å vite hvor man skal starte i praksis. I hvilken rekkefølge bør de ulike stegene tas? Hva er den enkleste måten å teste noe på, og på samme tid oppnå verdifull læring med minimal risiko? Hvilke verktøy kan brukes for å raskt komme i gang?

Vi i Sprint mener at å komme i gang med innovasjon verken trenger å være en tidkrevende eller kostbar prosess. Ved hjelp av riktig metodikk og verktøy kan man effektivt finne og utvikle levedyktige konsepter, og forkaste de med mindre potensiale.

I dette seminaret vil Martha Vethe og Malin Amankwah fra Sprint gi en kort introduksjon til rammeverket Lean innovasjon, og knytte metodikken til reelle caser og eksempler. De vil blant annet vise hvordan Vouch testet sitt verdiforslag på én dag ved hjelp av e-post og et par telefonsamtaler, og gi tips til ulike verktøy som kan brukes i ulike faser av innovasjonsprosessen.

Frokostseminaret passer for deg som jobber med innovasjon eller forretningsutvikling, både i offentlig og privat sektor.

Seminaret vil holdes i våre lokaler i Grensen 17. Det vil bli lett servering. Deltakelse er gratis.

Malin Ihle Amankwah

Malin Ihle Amankwah

Konsulent | Leder for Strategisk markedsføring

Martha  Benan Vethe

Martha Benan Vethe

Manager