Webinar

Webinar
tirsdag 6. februar, kl. 07:15-08:00

Hvordan lykkes med økt og varig lønnsomhet

På grunn av stor interesse setter vi opp webinaret Hvordan lykkes med økt og varig lønnsomhet en gang til!

Uforutsigbare økonomiske tider og skiftende markeder krever at virksomheter er rustet for å kunne håndtere perioder med tøffe værforhold. I tillegg opplever vi at selskaper med rask vekst kan erfare at lønnsomheten ikke følger med i samme takt. For å sikre sunn vekst på lang sikt er det viktig med en bevisst tilnærming til lønnsomhetsforbedring. Det kan være utfordrende å vite hvor man skal starte og hvordan man kan opprettholde resultatene over tid.

I dette webinaret vil Hans Erik Holmen og Martin Jacobsen gi deg innsikt i hvordan virksomheter kan identifisere forbedringsområder og verdipotensial, implementere nødvendige tiltak, og bygge en organisasjon som kan levere økt og varig lønnsomhet. Webinaret er spesielt relevant for selskaper som ønsker å bygge en økonomisk bærekraftig plattform for videre vekst, eller å realisere sitt lønnsomhetspotensial etter en periode med rask vekst.

Vi vil dele våre erfaringer med hva som er viktigst for å oppnå lønnsom vekst, blant annet hvordan selskap kan:

  • Identifisere forbedringsområdene med størst potensial
  • Sette klare mål og forventninger, både for toppledelsen og resten av organisasjonen
  • Teste, justere og skalere målrettede tiltak i hele organisasjonen
  • Følge opp tiltakene og målene for å sikre varig lønnsomhetsforbedring

Webinaret passer for deg som jobber med strategi, ledelse og/eller forretningsutvikling og har et ønske om å forstå mer om hvordan din virksomhet kan rigge seg for varig lønnsom vekst.

Med deg på her

Hans Erik  Holmen

Hans Erik Holmen

Managing Partner

Jørgen Bergstad

Jørgen Bergstad

Director | Leder for Forbedring