Webinar

Webinar
tirsdag 9. mai, kl. 06:15-07:00

Hvordan lykkes med økt og varig lønnsomhet

Selskap som opplever rask vekst kan erfare at lønnsomheten ikke følger med i samme takt. I tillegg krever uforutsigbare økonomiske tider og skiftende markeder at virksomheter er rustet for å kunne håndtere perioder med tøffe værforhold. For å sikre sunn vekst på lang sikt er det viktig med en bevisst tilnærming til lønnsomhetsforbedring. Det kan være utfordrende å vite hvor man skal starte og hvordan man kan opprettholde resultatene over tid.

I dette webinaret vil Hans Erik Holmen og Martin Jacobsen gi deg innsikt i hvordan virksomheter kan identifisere forbedringsområder og verdipotensial, implementere nødvendige tiltak, og bygge en organisasjon som kan levere lønnsomhet på lang sikt. Webinaret er spesielt relevant for selskaper som ønsker å realisere sitt lønnsomhetspotensial etter en periode med rask vekst, eller som ønsker å bygge en økonomisk bærekraftig plattform for videre vekst.

Vi vil dele våre erfaringer med hva som er viktigst for å oppnå lønnsom vekst, blant annet hvordan selskap kan:

  • Identifisere forbedringsområdene med størst potensial
  • Sette klare mål og forventninger, både for toppledelsen og resten av organisasjonen
  • Teste, justere og skalere målrettede tiltak i hele organisasjonen
  • Følge opp tiltakene og målene for å sikre varig lønnsomhetsforbedring


Dette webinaret passer for deg som jobber med strategi, ledelse og/eller forretningsutvikling.

Webinaret holdes på Zoom - Meld deg på her

Hans Erik  Holmen

Hans Erik Holmen

Managing Partner

Jørgen Bergstad

Jørgen Bergstad

Director | Leder for Forbedring