Seminar

Seminar
torsdag 14. mars, kl. 07:00-08:00

Hvordan lykkes med innovasjon tett på kjernevirksomheten?

Vedvarende vekst er noe alle virksomheter ønsker å lykkes med. I usikre tider er det flere som velger å fokusere på vekst gjennom innovasjon tett på kjerne. Her handler det i stor grad om å utvikle eksisterende produkter og tjenester eller å endre forretningsmodeller, eksempelvis gjennom nye distribusjonskanaler, partnerskap eller inntektsmodeller.


Vår erfaring er at virksomheter synes det er utfordrende å vite hvilke vekstinitiativer som bør prioriteres, hvor vi skal starte, hva vi skal slutte med, og hva som gir mest verdi å fokusere på. Ofte ser vi at gode intensjoner for vekst forsvinner i en storm av kreative idéer om utvikling av ny funksjonalitet eller massive salgsaktiviteter. For å lykkes med innovasjon tett på kjernen mener vi det er viktig å identifisere hvilke deler av produktet, forretningsmodellen eller kundereisen som har størst potensiale for forbedring.


I dette seminaret vil Martha Benan Vethe og Sigrid Bergsjø Andresen gå gjennom en modell for utvikling av eksisterende produkter og tjenester. En modell som vil hjelpe deg å jobbe fokusert og systematisk med ny vekst for å få mest mulig verdi i andre enden. Her vil du få inspirerende eksempler fra ulike selskaper, og nyttige verktøy for å jobbe med forskjellige deler av forretningsmodellen og kundereisen.


Vi inviterer til våre lokaler i Karl Johans gate 14, torsdag 14. mars kl. 08:00-09:00. Det vil bli servert frokost fra kl 07:45.

Meld deg på her

Sigrid Bergsjø Andresen

Sigrid Bergsjø Andresen

Manager

Martha  Benan Vethe

Martha Benan Vethe

Manager