Webinar

Webinar
torsdag 23. mai, kl. 06:00-07:00

Hvordan lykkes med innovasjon tett på kjernevirksomheten?

Vi opplevde stor interesse da vi holdt seminar om dette temaet tidligere i vår og setter det derfor opp på nytt, denne gangen som webinar!

Vedvarende vekst er noe alle virksomheter ønsker å lykkes med. I usikre tider er det flere som velger å fokusere på vekst gjennom innovasjon tett på kjerne. Her handler det i stor grad om å utvikle eksisterende produkter og tjenester eller å endre forretningsmodeller, eksempelvis gjennom nye distribusjonskanaler, partnerskap eller inntektsmodeller.

Vår erfaring er at virksomheter synes det er utfordrende å vite hvilke vekstinitiativer som bør prioriteres, hvor vi skal starte, hva vi skal slutte med, og hva som gir mest verdi å fokusere på. Ofte ser vi at gode intensjoner for vekst forsvinner i en storm av kreative idéer om utvikling av ny funksjonalitet eller massive salgsaktiviteter. For å lykkes med innovasjon tett på kjernen mener vi det er viktig å identifisere hvilke deler av produktet, forretningsmodellen eller kundereisen som har størst potensiale for forbedring.

I dette webinaret vil Åshild Fossum og Sigrid Bergsjø Andresen gå gjennom en modell for utvikling av eksisterende produkter og tjenester. En modell som vil hjelpe deg å jobbe fokusert og systematisk med ny vekst for å få mest mulig verdi i andre enden. Her vil du få inspirerende eksempler fra ulike selskaper, og nyttige verktøy for å jobbe med forskjellige deler av forretningsmodellen og kundereisen.

Meld deg på her

Åshild  Fossum

Åshild Fossum

Manager | Leder for Innovasjon

Sigrid Bergsjø Andresen

Sigrid Bergsjø Andresen

Manager