Webinar

Webinar
tirsdag 13. juni, kl. 06:15-07:00

Helhetlig prioritering av forbedringsinitiativer

Mange virksomheter står nå i en situasjon der lavere kostnader og effektivitet er viktig, og har satt i gang forbedringsinitiativ for å oppnå dette. Slike initiativer har ofte et internt fokus der kundeopplevelsen ikke alltid er koblet på. Med dette risikerer en å ikke se helheten eller hvordan et tiltak påvirker kundeopplevelsen. Resultatet kan bli større konsekvenser enn gevinster.​

I Sprint mener vi at det mest effektive forbedringsarbeidet evner å forenes om og prioritere initiativ i en helhet. Vi erfarer at mange virksomheter opplever prioritering som spesielt vanskelig. Helhetlig prioritering krever en strukturert og balansert tilnærming. Da passer det ikke alltid med en klassisk 2x2 matrise knyttet til verdi og kompleksitet.​

I dette webinaret vil Kristin Faye Eriksen og Andreas Hovland gi deg innsikt i hvordan å prioritere initiativer på en måte som tar høyde for både bedrift, kunde og samfunn. ​

Webinaret vil inneholde teori og eksempler fra kundeprosjekter. Vi vil dele våre suksessfaktorer og beste praksis for forbedringsarbeid, blant annet hvordan selskaper kan:​

  • Velge riktig prioriteringsverktøy, basert på situasjon​
  • Definere de riktige og kvantifiserbare parameterne som vi skal prioritere etter​
  • Sikre forankring i virksomhetens strategi og mål​
  • Praktiske tips til gjennomføring av prioriteringsøvelsen

Webinaret er spesielt relevant for deg som har ansvar for kundeopplevelsen, jobber med forbedring av eksisterende prosesser eller jobber med transformasjon.

Webinaret holdes på Zoom - Meld deg på her

Andreas Hovland

Andreas Hovland

Senior Manager | Lead Designer