Sprint på Arendalsuka

Sprint på Arendalsuka
torsdag 15. august, kl. 09:00-10:00

Generativ AI som driver for innovasjon: Hvordan vil generativ AI forme fremtiden til norsk næringsliv?

Vil utviklingen av norsk næringsliv skje på autopilot, uten menneskelig innblanding? Er vi naive i møte med de store språkmodellene?

Lytt til hva eksperter fra teknologi- og næringslivssektorene mener om de betydelige mulighetene og utfordringene knyttet til bruk av generativ kunstig intelligens. Med teknologiens evne til autonomt å skape produkter og tjenester, står vi overfor spørsmålet: Er vi klare for å overlate større deler av fremtiden til AI?

Syntetisk kundeinnsikt og analyse representerer en revolusjon i måten vi forstår kundeadferd på, men kan vi stole fullt og helt på disse dataene? Det norske samfunnet er fundamentert på tillit, men møtet med internasjonale språkmodeller og de store teknologiselskapene reiser viktige spørsmål. De avanserte modellene har potensialet til å transformere alt fra kunst og underholdning til helsevesen og utdanning – og selvsagt også vår næringslivsstruktur. Hvilket ansvar hviler på norske ledere for å sikre at bruken av teknologien er ansvarlig? Hvordan sikrer vi at teknologien ikke bare er effektiv, men også respekterer og reflekterer våre norske verdier og kulturelle særegenheter?

Til tross for utfordringene knyttet til bruk av generativ AI, åpner teknologien for enorme muligheter til å radikalt fornye utviklingen av nye produkter og tjenester, og tilby løsninger på presserende samfunnsutfordringer. I denne debatten vil vi utforske og diskutere lederes rolle i å styre den teknologiske transformasjonen vi står overfor.

Panelister:

  • Inga Strümke, Forsker, NTNU
  • Sven Størmer Thaulow, Data- og teknologidirektør, Schibsted
  • Bernt Reitan Jenssen, CEO, Ruter
  • Anniken Fjelberg, Associate Partner, Sprint Consulting
  • Mathilde Fiksdahl, Junior Partner, Sprint Consulting

Interessert i å høre mer? Møt oss på Arendalsuka 15. august!

Anniken Fjelberg

Anniken Fjelberg

Associate Partner

Mathilde Fiksdahl

Mathilde Fiksdahl

Junior Partner

Skrevet av:

Publisert: 26. juni 2024