Webinar

Webinar
torsdag 21. mars, kl. 07:15-08:00

Fra strategi til handling: Læringsreiser som driver for endring

Når vi bistår våre kunder med å etablere nye strategier eller gjennomføre strategiske løft, får vi ofte spørsmålet “hvordan kan den nye strategien omsettes i de ansattes oppgaver og adferd?” Løsningen på dette spørsmålet er vanskelig å få til uten læring og en organisasjonskultur som tilrettelegger for endring. Vi kaller summen av dette for «læringsreiser». Læringsreiser handler om å designe den endringen virksomheten skal gjennom – med utgangspunkt i å forstå de ansattes behov og utgangspunkt.

To av våre erfarne designere, Andreas Hovland og Synne Christiansen vil i dette webinaret gi en introduksjon til hvordan vi i Sprint tilrettelegger for gode læringsreiser, hva vi legger vekt på i utviklingen av disse, og eksemplifisere prosessen gjennom et ekte case sammen med Flytoget.

Webinaret passer for deg som jobber med forretningsutvikling, merkevarebygging, HR eller kundeopplevelse, eller ønsker å lære mer om hvordan omdanne strategiske ambisjoner til endring i praksis.

Med deg på her

Synne  Ray Christiansen

Synne Ray Christiansen

Director | Leder for Design

Andreas Hovland

Andreas Hovland

Senior Manager | Lead Designer