Seminar

Seminar
onsdag 31. januar, kl. 07:00-08:00

Hvordan realisere en bærekraftig strategi i praksis

I oktober delte vi av våre erfaringer om hvordan dobbel vesentlighet kan være en nøkkel i bærekraftig strategiarbeid. Da var fokuset på viktigheten av å gjøre en dobbel vesentlighetsanalyse som en del av innsiktsinnhenting – steg 1 i alt strategiarbeid. Ved å kartlegge et selskaps vesentlige tema får man identifisert muligheter og risikoer knyttet til bærekraft, og lagt rammene for en bærekraftig strategi. Vi ønsker nå å ta dette ett steg videre og se på hvordan man kan utvikle en bærekraftig strategi, og setter den ut i livet.

Flokk har en lang tradisjon for å designe og produsere kvalitetsmøbler med et lavt klimaavtrykk. De har bygget sin forretningsmodell og strategi rundt å levere produkter som møter kundens behov, samtidig som de hensyntar hva som er vesentlig for selskapet, både fra et finansielt perspektiv og et miljø- og samfunnsperspektiv. Hvilke muligheter og risikoer har de identifisert, og hvilke strategiske veivalg har de tatt basert på denne innsikten? Hvordan har de lykkes med dette?

Agnes Grutle Brande vil i dette seminaret snakke om prinsippene for å sette bærekraftige strategier ut fra en dobbel vesentlighetsanalyse, og hvordan man kan definere konkrete mål og sette kraft bak strategien, for å oppnå varig endring. For å vise hvordan man setter teori ut i praksis, skal Christian Lodgaard, Cheif Design Officer fra Flokk dele sine erfaringer med å utvikle og implementere en bærekraftig strategi. Christian vil gi oss et innblikk i deres reise fra identifiserte vesentlige tema, til definerte mål og handlingsplaner. 

Seminaret passer for deg som jobber med strategi, og som ønsker en større forståelse for hvordan utvikle og implementere en bærekraftig strategi i praksis.

Vi inviterer til Flokk sine lokaler i Drammensveien 145, onsdag 31. januar kl. 08:00-09:00. Inngangen ligger på hjørnet ved Thune. Dørene åpner og deilig frokost serveres fra kl. 07.45. Deltakelse er gratis. 

Meld deg på seminaret her