Webinar

Webinar
torsdag 30. november, kl. 07:15-08:00

Endringsevne og fart som konkurransefortrinn

I en uforutsigbar verden er det avgjørende for selskaper å kunne tilpasse seg for å være relevante og lønnsomme. Teknologiske fremskritt, endrede markedsforutsetninger og endringer i lover og regler er bare noen eksempler på faktorer som påvirker hvordan selskaper kan operere. En skattepakke her, en inflasjonsspiral der, en ny konkurrent fra jenterommet, eller et lite direktiv fra Brussel? Hva gjør man når den gjennomarbeidede, femårs-strategien på hundre sider brått fremstår som fullstendig utdatert?

Endring representerer også muligheter. For å raskt gripe disse, må selskaper ha en innebygget fleksibilitet på alle nivåer; hvordan virksomheten tilnærmer seg strategiarbeid, hvordan planlegging gjennomføres og hvordan driften er lagt opp. Fleksible og endringsdyktige team kommer bare et stykke på vei dersom de opererer under en statisk selskapsstrategi. Og fleksible strategier alene er ofte utilstrekkelig hvis de ikke blir støttet av en organisasjon som verdsetter og er rigget for å absorbere endring. Derfor er det nødvendig at organisasjonen er bevisst sin tilnærming på alle nivåer - der strategier, planer, organisering, teknologi og mennesker hele tiden utfordres på hvordan legge til rette for mer fleksibilitet og høyere fart.

Sprint inviterer til et webinar der Sofie Aslaksen og Vilde Wittingsrud deler Sprints erfaringer rundt hvordan selskaper gjennom fleksibilitet og endringsevne kan rigge seg for uforutsigbare tider. Vi byr på inspirasjon, eksempler og tips til hvordan selskaper kan komme i gang og jobbe systematisk over tid med å styrke sin endringsevne og oppnå høyere fart. 


Webinaret passer for ledere på ulike nivåer, men spesielt for deg som har et helhetlig ansvar for strategi, organisering og prioritering i et selskap eller innenfor et forretningsområde.

Meld deg på her

Vilde Lovise Wittingsrud

Vilde Lovise Wittingsrud

Manager

Sofie Aslaksen

Sofie Aslaksen

Manager | Leder for Rekruttering