Webinar

Webinar
tirsdag 28. mars, kl. 06:15-07:00

Effektiv prosess for realiserbare strategier

Mange virksomheter sliter med å realisere sin strategi. Ofte brukes det lang tid på å utvikle den perfekte strategien, men når strategien først skal implementeres er det vanlig at virksomheter støter på utfordringer, bl.a. med å prioritere hvilke tiltak man skal gjennomføre først eller å skape engasjement blant de ansatte. Da er veien kort til at strategien havner i den beryktede skuffen.

Vi i Sprint mener at strategi ikke behøver å være så vanskelig. Vår erfaring viser at det er fullt mulig å utvikle en realiserbar strategi på kort tid – helt ned til 9 uker.

I dette webinaret vil Oscar Graham-Olsen og Marius Eiken Sommerfelt fortelle hvordan din virksomhet kan gå frem for å utvikle en realiserbar strategi på 9 uker. Webinaret vil inneholde både teori og eksempler fra en av våre siste kunder.

Noen av våre suksessfaktorer, som du vil få høre mer om i webinaret, inkluderer:

  • En inkluderende prosess der nøkkelpersoner på ulike nivåer kontinuerlig får komme med råd og innspill
  • En hypotesedrevet tilnærming der vi tidlig identifiserer de områdene der virksomheten må gjøre de største løftene og deretter fokuserer analysene og diskusjonene på disse områdene
  • Hele tiden ha øynene rettet mot målet; en vinnende strategi med tydelig retning og ansvarsfordeling

Webinaret holdes på Zoom

Tobias  Martens

Tobias Martens

Senior Manager | Leder for Strategi