Seminar

Seminar
torsdag 25. mai, kl. 06:00-07:00

Datadreven vekstledelse

Vekstledelse er en egen disiplin som har skutt fart de siste årene. Selskapene som virkelig lykkes med solid skalering av vekstinitiativer gjør dette som et resultat av at de har satt tydelige rammer, ambisjoner og teamstruktur. Samtidig har tilgangen på data eksplodert, noe som åpner for mange nye muligheter. De som evner å realisere verdien i data og ta datadrevne beslutninger vil ha et stort fortrinn inn i vekstarbeidet.

Hvilke vekstinitiativer som settes i gang kan likevel fort bli vilkårlig, og mange strever med å finne riktig form på skaleringsarbeidet. Eksempler på spørsmål vi ofte hører er: Hvordan skal vi strukturere arbeidet rundt vekst og skalering? Hva bremser oss i dag? Hvordan skaper vi vedvarende vekst? Og hvordan utnytter vi data, og innsikt herfra, til å sette fart på skaleringsinitiativene våre?

I dette seminaret vil Lisbet Welling og Thea Ullebust fra Sprint gi en grundig introduksjon til komponenter man bør tenke på inn i et vekstsystem, samt hvordan man kan bruke data og analytics inn i arbeidet rundt vekst og skalering. De vil også presentere inspirerende eksempler fra hvordan både store og små selskaper arbeider for å sikre vedvarende vekst og dele nyttige verktøy for å jobbe med vekst i forskjellige deler av kundereisen.

Dette frokostseminaret passer spesielt godt for deg som jobber med innovasjon, produktledelse, analytics, forretningsutvikling eller salg.

Vi inviterer til våre lokaler i Grensen 17, torsdag 25. mai kl. 08:00-09:00. Dørene åpnes og enkel frokost serveres fra kl. 07.45. Da vi har begrenset med plass, kan vi dessverre ikke garantere plass til alle. Deltakelsen er gratis.

Thea Sofie Ullebust

Thea Sofie Ullebust

Manager