Ukens forretningsmodell: Vouch

Skrevet av:

Publisert: 6. desember 2023

Det skorter ikke på teknologiske produkter som optimaliserer jobbsøkerprosesser innenfor rekruttering. Utfordringen oppstår imidlertid når man optimaliserer for noe som ikke finnes, siden 7 av 10 kandidater på arbeidsmarkedet ikke søker på jobb. Det har vi i Sprint kjent på, og vi har selv hatt best erfaring med anbefalinger av kandidater fra eget og andres nettverk. Vouch er en startup som bygger på ideen om at det finnes bedre måter å nå disse kandidatene på enn å spamme dem ned på LinkedIn, og de er godt i gang med å bli en markedsledende aktør for nettverksrekruttering.

Rekrutteringsselskapet Vouch sin hjemmeside

Hjemmesiden til Vouch, kilde: Vouch.no.

I Sprint mener vi at morgendagens selskaper er de som evner å forbedre sin eksisterende virksomhet samtidig som de innoverer og utvikler nye verdiforslag. Vi er alltid på jakt etter å lære mer om kule selskaper som evner å ha dette todelte tankesettet, og trekker gjerne på lærdommer fra deres forretningsmodeller når vi jobber med våre kunder. I denne artikkelserien kartlegger vi ulike forretningsmodeller som får til dette ved hjelp av Alexander Osterwalders Business Model Canvas. Se gjerne første artikkel i serien for nærmere beskrivelse av Business Model Canvas som rammeverk.

Hva er Vouch

Tanken bak Vouch er å finne og ansette flinke folk gjennom andre flinke folk. De aller fleste er åpne for å bytte jobb om muligheten oppstår, men de færreste søker aktivt etter stillinger. Det betyr at mange dyktige potensielle arbeidstakere aldri havner i søknadsbunken. Vouch gir den ekstra dulten mange trenger for å finne en ny og spennende jobb. 

Ved å benytte Vouch kan bedrifter engasjere sitt eget og de ansattes nettverk for å nå ut til disse kandidatene. Plattformen legger til rette for at de kan engasjere egne ansatte, alumni, kunder eller egne relasjoner til å bistå i jakten på den rette kandidaten. Ved å annonsere på Vouch når man samtidig ut til tusenvis av brukere på plattformen, som anbefaler kandidater de tror kan være aktuelle for stillingen.

Slik legger Vouch til rette for at man enkelt kan skape muligheter for folk i nettverket sitt – og ender anbefalingen med ansettelse, så får man som tipser til og med en belønning.

Business model canvas for Vouch

Business Model Canvas for Vouch

Er hodejegernes tid over?

I motsetning til tradisjonelle hodejegerfirmaer som jobber utgående med å kontakte kandidater, er Vouch en plattform og et verktøy for at bedrifter kan aktivere interne og eksterne nettverk som gir "varme" kandidater gjennom anbefalinger. Vouch skiller seg også fra tradisjonelle annonseplattformer, som for eksempel Finn, ved at det ikke er kandidatene selv som bruker plattformen og søker, men at det i stedet er en tredjepart som tipser inn kandidater de tror passer til jobben. Noen lar seg selvfølgelig motivere av belønningen, men ifølge Vouch tilsier dataen at de aller fleste ansettelser er grunnet mer altruistiske motiver der de genuint ønsker å hjelpe nettverket sitt videre med spennende karrieremuligheter. De fleste som tipses inn via Vouch er ikke aktivt på jobbleting, og de er da blant de 7/10 kandidatene som hodejegere kaller "passive talenter". Vouch gjør det derfor enklere å nå ut til disse talentene som ellers er veldig vanskelig å nå.

«Hodejegere og jobbsøkeplattformer vil fortsatt spille en stor og viktig rolle i økosystemet, men jeg tror likevel at en plattform som Vouch vil bli viktigere og viktigere i en tid hvor effektiviteten av tradisjonelle kanaler er avtakende. De beste rekrutteringsselskapene tilbyr for eksempel faglig bistand i vurderings- og seleksjonsstadiet, som mange har behov for, men de må fortsatt få de beste kandidatene inn døra. Der er det åpenbart at nettverksrekruttering satt i system vil spille en større og større rolle i årene som kommer» sier Håkon Høgetveit, CEO og medgründer av Vouch

Vouch annonserer for et selskap som søker Business Controller

Eksempel på stillingsutlysning på Vouch sin LinkedIn-profil, kilde: linkedin.com/

Produkt – ikke bare nettverk

Selv om Vouch sin brukermasse allerede har fylt en lang rekke jobber gjennom såkalt «crowdsourcing», så er dette bare toppen av isfjellet for hvilke muligheter som ligger i plattformen. Kunder av Vouch nyter godt av en jevnt økende brukermasse samtidig som de i økende grad også ser effekten av selve kjerneproduktet. Vouch er et produkt for nettverksrekruttering som håndterer hele prosessen fra A til Å som håndterer en rekke utfordringer knyttet til administrasjon på en enkel og ukomplisert måte.

«De av våre kunder som virkelig har utnyttet kraften i Vouch ved å engasjere ansatte, alumni og kunder i jakten på kandidaten, fyller de fleste roller på rekordtid. Samtidig er det også mange mindre selskaper som har behov for å utvide nettverket sitt, og de nyter da godt av en økende brukermasse i Vouch» sier Høgetveit

Vouch har innebygde vekstspiraler som motor i skaleringen

Vouch har en rekke innebygde vekstspiraler som er en viktig del av forretningsmodellen. Når bedrifter bruker Vouch som verktøy i rekrutteringsprosesser, deler både Vouch og bedriften annonsene i eget og eksternt nettverk. Når en kandidat anbefales, må personen gå til Vouch for å lese om stillingen de ble tipset til. Dermed blir kandidaten selv en bruker av Vouch, og derfra er veien kort til at kandidaten selv anbefaler personer fra sitt eget nettverk.

Illustrasjon av Vouch sin rekrutteringsprosess

Illustrasjon av rekrutteringsprosessen i Vouch

Hvordan ser fremtiden ut?

Vouch er fortsatt i startgropen, og fokuserer nå på produktutvikling og vekst. Alt tilsier at kampen om kunnskapsarbeidere bare blir tøffere fremover. Arbeidsledigheten er på det laveste nivået på ti år, og kampen om de beste talentene fortsetter å tilspisse seg. Samtidig opplever bemannings- og rekrutteringsbransjen enorm vekst og står i følge NHO for 75.000 årlige ansettelser. Markedsmuligheten til Vouch er med andre ord gode. For å lykkes i fremtiden ser vi tre veier til videre vekst:

  • Videreutvikle plattformen: For å sikre videre vekst er det essensielt at man bygger en plattform som er så brukervennlig og sømløs at det ikke oppleves som noen kostnad for brukere å sende inn anbefalinger og å bruke plattformen. Kandidater må bli ivaretatt så de får en positiv opplevelse av å bli tipset inn, slik at de har lyst til å tipse inn personer fra sitt eget nettverk senere til andre stillinger.
  • Geografisk ekspansjon: Foreløpig er Vouch kun i Norge, men med en digital plattform som ikke er avhengig av fysisk tilstedeværelse kan plattformen enkelt skaleres til andre markeder. Hovedutfordringen med å skalere til andre land er å få bedrifter interessert i å prøve ut Vouch, men her kan man for eksempel starte med å skalere gjennom internasjonale selskaper Vouch allerede har på kundelisten.
  • Partnerskap: Vouch er et rekrutteringsverktøy, og alle som har interesse av at noen ansettes er aktuelle partnere. Fremover kan man se for seg at Vouch finner salgspartnere som promoterer plattformen deres.

Business Model Canvas er et verktøy for å kartlegge et selskaps forretningsmodell i et enkelt bilde. Når man tydeligere ser hva som skiller sin egen forretningsmodell fra konkurrentenes, blir det lettere å utforske mulighetene for vekst gjennom å endre ett eller flere elementer i forretningsmodellen. Vi er eksperter på strategi og forretningsmodeller og har hjulpet en rekke selskaper med å utvikle sine egne forretningsmodeller. Vi veileder kundene våre gjennom canvaset og hjelper dem med å bruke det på en effektiv måte for å få bedre forståelse av egen forretningsmodell og støtte videre strategiarbeid.

Sprint er deleier av Vouch

Selv om Vouch nå er et uavhengig selskap, så er vi i Sprint stolte av at den første versjonen av Vouch ble formet av Sprint sitt innovasjonsteam. Sprint har vokst over 100% på bare fem år, og for å nå ut til de riktige kandidatene har vi testet en rekke ulike kanaler. Det vi derimot har hatt absolutt best erfaring med er tips og anbefalinger av kandidater fra vårt eget nettverk. Hvis det fungerer så bra for oss, kunne det ikke fungere bra for andre, spurte vi oss. Og svaret ble Vouch, som halvannet år senere går med ambisjoner om å bli en global markedsleder på nettverksrekruttering.

Ønsker du å diskutere hvordan du kan utvikle din forretningsmodell for å oppnå større vekst? Ta kontakt med vår leder for strategi i Sprint.

Tobias  Martens

Tobias Martens

Senior Manager | Leder for Strategi