Ukens forretningsmodell: Tibber

Skrevet av: og

Publisert: 17. november 2022

Nordmenns strømforbruk ligger i verdenstoppen, og markedsendringene har ført til at to av tre nordmenn er bekymret for strømprisene (NAF). Ikke så rart kanskje, da den gjennomsnittlige strømprisen var 15 ganger høyere i 2022 enn i 2020. I takt med stigende strømpriser har norske forbrukere det siste året fått et mer bevisst forhold til strømavtaler og eget forbruk. Både husholdninger og bedrifter har slitt med de økte kostnadene, og mange har måttet gjøre drastiske tiltak for å spare. Da er det kanskje ikke overraskende at 21% av landets husstander har byttet strømleverandør de siste 12 månedene.

Bilde fra Tibber-platformen

Med Tibber sin app så får du oversikt over ditt strømforbruk.

Som med alle kriser er det slik at når nye problemer oppstår, oppstår det også muligheter for dem som løser disse utfordringene på en god måte. Strømselskapet Tibber er et godt eksempel på en aktør som har vokst mye som følge av utfordringene i strømmarkedet. Tibber har lenge vært en disruptør i strømmarkedet og utfordret de tradisjonelle forretningsmodellene til strømselskaper som tjener penger på å selge mer strøm. Tibber har snudd opp ned på denne modellen, og sagt at de skal tjene penger på å hjelpe kundene sine med å redusere strømforbruket sitt. Det siste året har de opplevd en omsetningsøkning fra 300 millioner til tre milliarder, både takket være økte strømpriser og en firedobling av sin kundemasse.

Kundene velger Tibber fordi vi oppleves som et smart valg, det er enkelt å være kunde, vi gir dem fullstendig kontroll over eget forbruk og tilbyr teknologi som gjør det enklere å redusere eget strømforbruk. I en tid hvor energiprisene er høye og flere er opptatt av å innføre strømsparingstiltak i egne hjem, oppleves vi derfor som ekstra relevante, sier Gaute Haaversen-Westhassel i Tibber.

I Sprint mener vi at morgendagens selskaper er de som evner å forbedre sin eksisterende virksomhet samtidig som de innoverer og utvikler nye verdiforslag. Innimellom ser man dog at etablerte selskaper sliter med dette, og det blir da ofte rom for nye utfordrere i bransjen. I denne artikkelserien kartlegger vi ulike forretningsmodeller ved hjelp av Alexander Osterwalders Business Model Canvas. Se gjerne første artikkel i serien for nærmere beskrivelse av Business Model Canvas som rammeverk.

Et strømselskap som ikke tjener penger på strøm

Strøm er et homogent produkt som tradisjonelt har vært lavinteresse blant forbrukere. Det norske strømmarkedet er fraksjonert med over 80 tilbydere, og har i mange år vært preget av aktører som har forsøkt å differensiere seg gjennom stadig mer kompliserte strømavtaler. Kunder har blitt lurt inn med lokketilbud, for så å senere skiftes over på ugunstige avtaler. Prismodellene har blitt stadig mer avanserte, med spotpris, variabel pris, fastpris og ulike garantier du kan få på toppen.

Etter flere år i energibransjen ønsket Daniel Linden og Edgeir Vårdal Aksnes å utfordre den tradisjonelle forretningsmodellen til strømselskapene der inntektene øker i takt med forbruket. For gründerne føltes dette litt motstridende, da ingen i samfunnet burde være tjent med at det sløses strøm. Dette resulterte i grunnleggelsen av strømselskapet Tibber, som siden 2016 har hjulpet flere hundre tusen kunder med å redusere eget strømforbruk og strømkostnader.

Vi gjør et dypdykk i Tibber og ser på hvordan deres forretningsmodell er satt sammen:

Illustrasjon av business model canvas fylt ut for Tibber

Fylt ut business model canvas for Tibber.

Unikt verdiforslag

I motsetning til tradisjonelle strømselskap, har ikke Tibber påslag på strømmen og selger den videre til egen innkjøpspris (timesspotpris). I stedet har de valgt en abonnementsmodell der kunden betaler en fast månedlig avgift på 39 kr. Dermed kan Tibber troverdig kommunisere sitt verdiforslag om at de hjelper kunden med å redusere strømforbruket sitt.

Attraktivt kundegrensesnitt gjennom app

Tibber er et digitalt selskap som tilbyr kunder en plattform for å administrere eget strømforbruk. Gjennom Tibber-appen har kundene full oversikt over strømprisen time for time, oversikt over eget strømforbruk og mulighet til å koble til smartteknologi for å spare strøm. For bedre utnyttelse av mulighetene i appen, har Tibber en rekke partnerskap og selger smartprodukter gjennom sin egen nettbutikk som kan integreres med Tibber-appen. Appen kan blant annet kobles direkte mot elbiler og elbilladere, slik at man kan planlegge ladingen til tider på døgnet når strømmen er billigst. Disse fysiske produktene som integreres med appen er med å bygge en lock-in-effekt der byttekostnaden blir høyere for kunder. Siden appen er Tibbers kjerne blir denne kontinuerlig utviklet for å tilby bedre innsikt i forbruket, strømprisene og sanntidsforbruk. Tibber har gjort noe som tradisjonelt har vært veldig kjedelig å forholde seg til, til noe interaktivt og gøy.

Bilder av hvordan appen fungerer.

Tibber har et attraktivt brukergrensesnitt.

Kunden i sentrum i alle ledd

Tibber tjener penger på antall strømabonnementer de har, derfor er de avhengige av mange og lojale kunder. For å lykkes med dette, må Tibber både sikre at kundene har tillit til verdiforslaget deres om at de skal hjelpe kunden å spare strøm, og de må ha god kundetilfredshet med lav churn.

Mange opplever det som strevsomt å bytte strømleverandør. Tibber har taklet denne barrieren ved å fokusere på at og bytte til dem som leverandør skal oppleves friksjonsfritt. Gjennom Vipps tar det nye kunder kun to minutter å registrere seg. For å sikre tillit til Tibber som leverandør, har Tibber bare valgt å tilby en strømavtale som er lett å forstå og som har full pristransparens. De opererer heller aldri med kampanjepriser, bindingstider, lokketilbud eller telefonselgere. Dette hører tett sammen med arbeidet for en lojal og fornøyd kundebase som setter «100% transparens, 0% tullball»-filosofien høyt. Denne tilnærmingen har ikke bare vært med på å bidra til et konkurransefortrinn, men også en tredjeplass på Norsk Kundebarometer for 2022 — en kåring der flere strømleverandører dominerer i andre ende av skalaen.

Partnerskap

Noe som forsterker Tibbers forretningsmodell, er deres evne til å tilby gjensidig verdi for nøkkelpartnere og kunder. Tibber har inngått i et samarbeid med den ledende solcelleleverandøren, Otovo, og tilbyr Tibber-kunder rabatt ved bestilling av solcellepanel. Noe av det mest attraktive med partnerskapet er at solcellepanelene kan kobles direkte til Tibber-appen slik at kunden både kan følge med på strømproduksjonen i sanntid og selge overprodusert strøm videre til andre Tibber-kunder til spotpris. I tillegg selger Tibber smartprodukter gjennom «Tibber Store» på nettsiden. Smartproduktene kan integreres i appen, slik at det blir enda enklere å spare strøm, og verdien av Tibber-appen blir større.

Veien videre

Tibber jobber mot internasjonal ekspansjon, og har en målsetning om å hjelpe 10 millioner europeiske husholdninger til å redusere strømforbruket innen 2025. Ekspansjonen er godt hjulpet av stigende strømpriser, elektrifisering av bilparken og at husholdninger stadig eier flere smartprodukter. Bærekraft er også en viktig drivkraft. Tibber har uttalt at «den grønneste strømmen er den du ikke bruker», og det er nærliggende å anta at en økende andel av stadig mer miljøbevisste forbrukere vil stille seg bak Tibbers verdiforslag. Med partnerskap til produktleverandører, flere integrasjoner med appen og nettverkseffekter gjennom deling av overskuddsstrøm, kan Tibber fort få en posisjon med varige konkurransefortrinn.

Hvor dukker den neste Tibber opp?

Vi kan bare spekulere i hvilke bransjer som blir den neste der en aktør som Tibber utfordrer de etablerte aktørene, men en bransje som unektelig har mange av de samme likhetstrekkene som strømmarkedet er forsikringsbransjen. Det er uoversiktlig og lite transparente prismodeller og kontrakter. Kunder må kjøpe forsikringer som ofte dekker mer enn de tingene de ønsker å forsikre. Det er rabatter, bonuser, lokketilbud og kampanjer som gjør at man aldri kan være sikker på om man har den beste avtalen eller betaler lavest pris. På linje med strøm, er forsikring for de fleste lavinteresse-produkter. Med smartteknologi blir mulighetene for forebygging og datanalyse større. Det er nærliggende å spørre seg om det kanskje bare er et tidsspørsmål før en digital aktør går inn for å løse disse utfordringene i forsikringsmarkedet.

Gjennom en spennende forretningsmodell ønsker Tibber å være med på å drive det grønne skiftet. Vi håper at flere aktører, både nasjonalt og internasjonalt, kan hente inspirasjon fra denne forretningsmodellen og mulighetene den gir til å redusere husholdningene energiforbruk og samtidig oppnå vekst.

Ønsker du å diskutere hvordan du kan utvikle din forretningsmodell for å oppnå større vekst? Ta kontakt med vår leder for strategi i Sprint, Tobias Martens.

Tobias  Martens

Tobias Martens

Senior Manager | Leder for Strategi