Ukens Forretningsmodell: Strim


Skrevet av: og

Publisert: 6. september 2022

Det er ikke altfor lenge siden familier og venner samlet seg rundt TVen til bestemte tidspunkt for å bli underholdt med siste episode av favorittprogrammet. Siden den gang har TV- og videomarkedet vært preget av disrupsjon fra digitale aktører. Strømmetjenester har tatt over store deler av markedet, og utviklingen styres av endringer i forbrukernes forventinger og vaner. Blant fremveksten av stadig flere tilbydere av strømmetjenester skiller en norsk aktør seg ut. Strim er aktøren som samler strømmetjenester og TV-kanaler på én plattform og gjør det rimeligere og enklere for forbrukeren å strømme innhold fra ulike leverandører.

Logo til Strim

Strim har hatt stor suksess i Norge.

I Sprint mener vi at morgendagens selskaper er de som evner å forbedre sin eksisterende virksomhet samtidig som de innoverer og utvikler nye verdiforslag. Vi er alltid på jakt etter å lære mer om kule selskaper som evner å ha dette todelte tankesettet, og trekker gjerne på lærdommer fra deres forretningsmodeller når vi jobber med våre kunder. I denne artikkelserien kartlegger vi ulike forretningsmodeller som får til dette ved hjelp av Alexander Osterwalders Business Model Canvas. Se gjerne første artikkel i serien for nærmere beskrivelse av Business Model Canvas som rammeverk.

Alt-i-ett for en forenklet brukeropplevelse

Strim er en strømmetjeneste eid av Riks TV, først lansert i 2018. Som en tradisjonell distributør av TV-innhold har Riks TV merket konkurransen fra internasjonale strømmetjenester. På bakgrunn av dette, kombinert med en økende tilgang til fibernett, har Riks TV med Strim posisjonert seg i takt med utviklingen. Strim er en annerledes strømmetjeneste, som aggregerer strømmeinnhold fra ulike aktører, og som tilbyr en totalpakke tilpasset sluttbrukeren. Innholdet består både av lineært og strømmet innhold fra nasjonale og internasjonale leverandører og er samlet på Strim sin plattform.

Tall fra 2021 viser at tre av fire nordmenn abonnerer på én eller flere strømmetjenester. Det gjør Norge til et relativt modent land når det kommer til bruk av strømmetjenester, og er bidragsytende til at tradisjonelle TV-distributører som Riks TV ser etter nye konsepter som inkluderer strømmetilbud. Samtidig ser vi at nordmenn er i Europa-toppen når det gjelder å si opp strømmetjenester, som igjen har bidratt til økt kamp om seerne. Ifølge Kantar oppgis det at antallet nordmenn som vil si opp en strømmetjeneste er høyere enn antallet som vil abonnere på en ny i 2022. Tendensen med nedgang i antall abonnenter er for tiden noe alle strømmegigantene prøver å finne løsninger på. Her står Strim i en særskilt posisjon med sin tjenesteparaply, og det blir interessant å se om Strim med sin forretningsmodell er bedre rustet enn konkurrentene.

Vi gjør et dypdykk i Strim og ser på hvordan deres forretningsmodell er satt sammen.

Strim business model canvas

Forretningsmodellen til Strim.

Attraktivt for innholdsleverandører å inngå partnerskap

Store internasjonale strømmeaktører har spist betydelige deler av det norske markedet de siste årene. Lanseringen av Strim har blitt vel mottatt av flere av deres norske samarbeidspartnere, som anser tjenesten som en god kanal for å nå ut til flere seere med deres innhold. Både TV2 og Discovery har uttalt at de gleder seg over å være en del av satsingen og at det er viktig for dem å være tilgjengelig på seernes premisser. Det er dermed tydelig at eksisterende strømmetjenester ser på Strim sin forretningsmodell som en som er kommet for å bli, og som de ikke ønsker å bli utelatt fra. I et mulig fremtidsscenario vil Strim eller lignende paraplytjenester være så store at strømmetjenester ikke klarer å anskaffe seg store nok kundemasser som enkeltstående plattformer. Et annet sentralt salgsargument for Strim ovenfor deres samarbeidspartnere er Strim sine kunders lojalitet. Mange av dagens brukere av strømmetjenester er såkalte “periodebrukere” som bytter mellom ulike abonnementer avhengig av behov. En aggregerende tjeneste som Strim har et bedre utgangspunkt for å holde på sine kunder over lengre perioder, og vil således også sikre sine samarbeidspartnere flere seere over tid. Strim på sin side er i dag avhengige av de eksisterende strømmetjenester for å levere et verdiforslag som er godt nok til at seere er villige til å betale for det, og lever dermed delvis i sine samarbeidspartneres nåde.

Griper kundens problem med abonnementstretthet ved roten

Dagens konsumenter av medieinnhold har et større tilbud å gå til enn noen gang tidligere. Gang på gang setter strømmetjenester og deres serieskapere nye rekorder i produksjonsbudsjetter, nylig sett ved diverse av Disneys “Marvel”-serier og Netflix sin “Stranger Things” som ble slått av Amazon Prime sin “The Lord of the Rings: The Rings of Power”. Nedsiden med den økende innholdsmengden og ulike strømmetjenesters satsninger er at seerne må ha et stort antall abonnementer for å se det de ønsker. Dette er både kostbart og uoversiktlig, og fører til det som i USA har blitt omtalt som “subscription fatigue” eller abonnementstretthet. Dette er en trend vi trolig også vil se i Norge de kommende årene, ettersom antall norske strømmetjenester øker og stadig flere internasjonale aktører entrer det norske markedet. Strim har posisjonert seg smart mot den ventede trenden. Når flere seere går lei av de ulike abonnementene vil flere vende blikket mot abonnementet som samler alt på samme sted og dermed motvirker problemet med abonnementstretthet. Her vil seerne ikke bare få tilgang til innholdet de ønsker på samme plattform og kun måtte forholde seg til ett abonnement, men de vil også kunne få anbefalt innhold på tvers av kanaler og strømmetjenester.

Bilde fra Strim som viser innholdet

Innhold fra ulike produsenter i én og samme plattform.

Hvordan ser fremtiden ut?

Selv om Strim er en relativt ny aktør i strømmemarkedet, med en forretningsmodell tilpasset dagens marked, vil dette fortsette å utvikle seg i tiden fremover. Nye forretningsmodeller og nye konkurrenter dukker opp, og Strim vil være avhengig av å tilpasse seg for og beholde sin posisjon. Vi tror at Strim vil være tjent med å se på følgende områder i fremtiden:

  • Muligheten til å velge spesifikt innhold
    Strim tilbyr i dag tre grunnabonnement bestående av variasjoner av bestemte kanaler og strømmetjenester; Strim Litt, Strim Mye og Strim Mest. I tillegg til disse tilbys to ulike sportspakker som deres kunder kan legge til grunnabonnementet. Dette fungerer vel og bra for kunder som ønsker et bredt spekter av innhold. For kundene som har mer nyanserte behov vil det imidlertid i mange tilfeller være rimeligere å ha enkeltabonnementer hos spesifikke strømmetjenester. En fremtidig mulighet for Strim er derfor å utvikle prismodeller der kundene har mer fleksibilitet til å selv velge innholdet i pakken de betaler for.

  • Reklame-støttede abonnementer
    Reklamens rolle i TV-hverdagen kan være på vei tilbake. For mens deler av verdiforslaget til de abonnementsbaserte strømmetjenestene tidligere har vært å fjerne reklame fra TV-skjermen, har nå flere av de amerikanske strømmegigantene lansert abonnementer innen det såkalte “ad-supported TV”-segmentet. Netflix, som er den mest populære strømmetjenesten i Norge, planlegger å lansere sitt rimeligste reklame-støttede abonnement i USA innen starten av 2023, og vil da følge i fotsporene til andre strømmetjenester som inngår i Strims abonnementspakker. Det er nærliggende å tro at dette også vil komme til Norge, noe som kan påvirke norske kunders villighet til å ha flere abonnementer for å få tilgang til innholdet de ønsker. Vil vi med tiden også se en ny rimelig abonnementspakke fra Strim som gir kunden tilgang til reklame-støttede versjoner av strømmetjenestenes abonnementer?

Om Strim velger å inkorporere de ovennevnte mulighetene i sin plattform gjenstår å se, men det er i hvert fall sikkert at de har posisjonert seg mot et strømmemarked i endring. Med fjorårets nest høyeste kundetilfredshet blant strømmetjenester viser det seg at Strim leverer noe norske kunder ønsker, og dersom de klarer å holde på dette fremover vil de med all sannsynlighet være en norsk aktør å regne med i kampen mot de store amerikanske strømmegigantene.

Ønsker du å diskutere hvordan du kan utvikle din forretningsmodell for å oppnå større vekst? Ta kontakt med vår leder for strategi i Sprint.

Tobias  Martens

Tobias Martens

Senior Manager | Leder for Strategi