Ukens forretningsmodell: Helthjem

Skrevet av: og

Publisert: 14. desember 2022

I filmserien “Transporter” fra tidlig 2000-tallet er hovedpersonens (Frank, spilt av Jason Staham) oppdrag å frakte spesielt viktige pakker til spesielt viktige personer, innenfor et svært begrenset tidsrom. Han står overfor fem sentrale utfordringer i dør-til-dør leveranser: kostnader, ruteoptimalisering, uforutsigbarhet i transport, levere pakkene tidsnok og ikke minst at mottakeren er tilgjengelig for å ta imot pakken. Dette løser han med heftige slåsskamper og halsbrekkende stunts. Dette fungerer, men det er trolig en lite skalerbar løsning. Helthjem kan ikke løse de nevnte logistikkutfordringene ved å ta på seg en sort dress, lade pistolen og akselerere i en trimmet Audi. Likevel hevder de, som Frank, at de er best på levering. Denne forretningsmodellen er vi nysgjerrige på å lære mer om!

Helthjem har nok likheter med prossessene i "The Transporter", men er heldigvis er selskapet bygget på en langt mer skalerbar modell enn Jason Stathams fartsfylte transportvirksomhet.

Helthjem har nok likheter med prossessene i "The Transporter", men heldigvis er selskapet bygget på en langt mer skalerbar modell enn Jason Stathams fartsfylte transportvirksomhet.

Markedet for netthandel er i stadig endring

“Handelen har gjennomført flere års omstilling på kort tid”, skriver Virke. Markedstrendene viser at flere og flere handler på nett og at flere og flere butikker flytter til nett. Ikke bare har pandemien endret forbrukervaner, men også bidratt til at flere kundegrupper har fått se hvor enkelt digital handel kan være. I tillegg til å handle, vil vi ha ting levert hjem til oss, helst så fort- og med så liten innsats som mulig. Selv om den kraftige veksten i netthandel som kom under pandemien har flatet ut, har den stabilisert seg på et betydelig høyere nivå enn tidligere. Med økende antall bestillinger, øker også antall leveranser, og nye løsninger er på full fart inn i en kraftig voksende business.

Du har kanskje merket at du nå kan kjøpe digitale frimerker slik at du slipper å gjøre det på postkontoret? Pakkene vi sender og mottar har sporing slik at vi vet hvor de befinner seg. Vi avtaler med sjåfører om at de skal komme på avtalt tidspunkt. Det er selvbetjente pakkebokser som åpnes med egen smarttelefon. Vi kan til og med sende pakke fra vår egen dørkarm, pakket i hva enn man har for hånden. Dronelevering har kommet på markedet. Sømløshet, heldigitale løsninger, fleksibilitet og minst mulig friksjon står sentralt hos dagens forbrukere.

Denne utviklingen synes vi i Sprint er spennende, og i denne ukens forretningsmodell prøver vi å få en bedre forståelse av forretningsmodellen som ligger bak hjemlevering ved bruk av Alexander Osterwalders Business Model Canvas. I denne artikkelen får du et innblikk i forretningsmodellen til Helthjem som har gått fra 0 til over 16 millioner pakkesendinger i året og er nå Norges største privateide selskap innen distribusjon av netthandelspakker.

Se gjerne første artikkel i denne serien for nærmere beskrivelse av Business Model Canvas som rammeverk.

Bilde av Helthjem-sjåfør

Helthjem har posisjonert seg i markedet for hjem-til-hjem-løsning.

Helthjem og fem sentrale utfordringer i dør-til-dør leveranser

Hjemlevering er ikke et nytt fenomen, og allerede i 1776 begynte dagsavisene å levere aviser hjem til norske husholdninger. Selv om etterspørselen etter fysiske aviser har avtatt, øker stadig etterspørselen etter hjemlevering. I 2015 ble det norske logistikkselskapet Helthjem etablert gjennom et samarbeid mellom storkonsernene Schibsted, Amedia og Polaris. Helthjem er bygget på et nettverk av avisbud som dekker rundt 90 % av alle privatadresser i Norge. Gjennom nettverket blir pakker levert av avisbud om natten slik at kundene kan motta pakker på døren før frokost. På denne måten posisjonerer Helthjem seg som Norges fremste på levering til postkasse og dørmatte.

Den største andelen av volumet er B2C, altså pakker som du og jeg kjøper hos nettbutikker, og som leveres hjem til oss. De siste årene har Helthjem i tillegg posisjonert seg i markedet for hjem-til-hjem-løsning, altså levering av pakker mellom privatpersoner. Dette kan typisk være varer som er kjøpt på markedsplasser som Finn.no og Tise.

“Dør-til-dør leveranser” eller “Siste mil leveranser” handler om å levere noe fra A til B, uten at avsender eller mottaker trenger å løfte så mange fingre. Dette stiller følgelig store krav til Helthjem sitt logistikk-apparat, ruteoptimalisering og rutenettverk. Samtidig som objektet skal bli transportert fra A til B i løpet av noen timer eller få dager, må de samtidig holde kostnadene nede, levere innen lovet tid og nå mottakeren basert på vedkommendes tilgjengelighet. Figuren under viser de fem sentrale utfordringene i dør-til-dør leveranser som logistikkselskaper må adressere.

5 sentrale utfordringer i dør-til-dør leveranse

5 sentrale utfordringer i dør-til-dør leveranse.

Vi gjør et dypdykk i Helthjem og ser på hvordan deres forretningsmodell er satt sammen:

forretningsmodellen til helthjem

Forretningsmodellen til Helthjem

Nøkkelkapabilitet #1: Eiernes rutenettverk

Det noen gjør i sort dress og lynraske biler, må andre gjøre gjennom å utnytte kapabiliteter utviklet over en årrekke

I motsetning til Frank Martin sin farlige og ulovlige tilnærming, har Helthjem løst flere at de fem overstående utfordringene på en annen og mer skalerbar måte. Mange av svarene finnes i hvem som eier Helthjem og hvilke nøkkelkapabiliteter disse eierne har. På eiersiden finner vi, som nevnt, Schibsted, Polaris og Amedia som alle har sine egne distribusjonsselskap. Med distribusjonsselskapene finnes også rutine og erfaring for hvordan man skal frakte mindre pakker fra A til B.

For “Generasjon Alpha” (de født mellom 2010 og midten av 2020-tallet) kan det virke fjernt at man en gang i tiden var avhengig av å motta aviser i postkassen og ikke på nett. Selv om ikke like mange mottar avisen i postkassen i dag som tidligere, er nettverket av avisbud høyst relevant. Schibsted distribusjon Øst og Vest har lang erfaring med å levere aviser, magasiner og andre “småpakker” innen klokken 06:00 syv dager i uken, i Vestland, Rogaland, Oslo, Asker, Bærum og Follo. Likedan har Polaris Distribusjon et eget omfattende nettverk som dekker Sør, Nordvestlandet, Vest-Norge, Midt-Norge og store deler av Nord-Norge. Amedia kan skilte med at “vi når 55% av befolkningen allerede neste dag” uansett dag i uken. Med andre ord, kan Helthjem frakte pakker C2C, B2B, B2C slik at frokost, aviser, blomster og pakker når ut til store deler av Norge på relativt kort tid.

Eksisterende rutenettverk utgjør en enorm kapabilitet som kan være med på å løse mange av de fem overnevnte utfordringene for dør-til-dør leveranser. Kostnadsnivået og uforutsigbarhet i transport er enklere å håndtere når man har en helintegrert verdikjede. Helthjem tilbyr leveranser til personer som allerede dekkes av eksisterende nettverk og kan på denne måten videreutvikle ruter som allerede har blitt utviklet i sammenheng med leveranse av aviser og magasiner gjennom en årrekke. Pakkene som leveres kommer som regel på døren eller i postkassen før mottakeren har forlatt huset, og mottakeren slipper derfor å oppholde seg hjemme “en gang mellom klokken 10 og 16”. Kort sagt — rutenettverket er en svært sterk kapabilitet for Helthjem.

Nøkkelkapabilitet #2: Levere slik kundene ønsker det

Logistikk og distribusjon baserer seg på lave marginer, og store volumer må sikres gjennom kontinuerlig forretningsutvikling og optimalisering av kundereisen.

Helthjem ønsker ikke bare å være best på å levere, men har også en strategi på å være “elsket av kundene”. Tre år på rad har Helthjem vunnet Kundeserviceprisen og er i bransjetoppen på kundetilfredshet. “Levere pakker slik kundene ønsker det”, mener vi derfor er den andre viktige suksessfaktoren til Helthjem sin vekst. I dag fungerer tjenesten slik at kjøper betaler frakt av forsendelsen. Når kjøper har betalt, mottar selger en kode som skrives synlig på pakken, og det er dermed ingen behov for hverken navn eller adresse på mottaker. Pakken legges på dørmatten eller postkassen og blir hentet av avisbudet i løpet av natten. På denne måten er kundenes innsats minimal, noe som kan bidra til økt salg og bedre kundeopplevelser.

Helthjem illustrasjon

Kundenes problemer vist på en kreativ måte. Illustrasjon: © Sindre Goksøyr/ helthjem

Helthjem jobber kontinuerlig med kundereise og kundeflyt. Et eksempel på dette er da de jobbet med å sikre at kundene legger ut pakker til riktig tidspunkt. Da begynte Helthjem å sende ut en påminnelse til avsender om å legge ut pakken på kvelden. Responsen på dette var flere kundehenvendelser om at avsender var bortreist på tidspunktet og ikke lenger kunne legge ut pakken på avtalt tidspunkt likevel. For å imøtekomme dette lanserte Helthjem en selvbetjeningsløsning i påminnelsesmeldingen der kunden selv kunne flytte hentetid til et tidspunkt de var hjemme. Dette illustrerer hvordan Helthjem bruker avdekkede kundebehov og friksjon i verdikjeden til å utvikle helintegrerte løsninger slik at logistikken blir optimal — og med kunden i fokus.

Måten Helthjem leverer på gjør også at selskapet skaper et mulighetsrom for økt gjenbruk. Med høyere renter og prisøkning kjøper og selger stadig flere av oss brukt for å spare penger og miljø. Finn.no rapporterte i oktober i år at de hadde en økning på 30 prosent i antall annonser, sammenlignet med oktober i fjor. Tise har nylig gjennomført en undersøkelse som viser at 1 av 3 nordmenn sier at de er mer interessert i å handle brukte klær. Helthjem er godt rigget for å imøtekomme den økende trenden med en enkel C2C løsning og som også leverandør av Finn.no sin løsning “Fiks Ferdig”. Med sin forretningsmodel har de både inntekter fra bedrifter og netthandel, i tillegg til C2C og brukthandel. Med andre ord har de klart å rigge seg for en vinn-vinn situasjon, og med fokus på gode kundeopplevelser er de også godt posisjonert for å drive frem en mer sirkulær økonomi blant forbrukere.

Hvordan ser fremtiden ut?

Helthjem har klart å skape nye muligheter med sitt eksisterende nettverk som ble etablert for 250 år siden. De har fornøyde kunder, økende kundebase og sikter mot å være en bidragsyter innen sirkulærøkonomien. Samtidig kommer det stadig nye krav og reguleringer innen grønnere logistikk, samt ny teknologi for å gjøre levering enklere og mer bærekraftig. Opptrapping av CO2-avgiften er en bærebjelke i norsk politikk, noe som blant annet vil resultere i økte dieselpriser. I tillegg eksperimenterer flere aktører med dronelevering for å redusere klimagassutslipp og transport på veiene, samt øke leveringsmuligheten i grisgrentestrøk. Hvordan vil Helthjem håndtere opptrapping av CO2-avgiften? Og vil vi se Helthjem kaste seg på dronetrenden og selvkjørende biler, slik som Posten og Amazone? Hvordan Helthjem møter fremtidens muligheter og krav gjenstår å se, men det er tydelig at de har etablert seg som en viktig logistikkaktør som har endret hvordan kunder sender og mottar pakker på. Med svært fornøyde kunder, og en forretningsmodell som både vinner på nettsalg og bruktmarkedet, vil de trolig være en aktør å regne med videre.

Ønsker du å diskutere hvordan du kan utvikle din forretningsmodell for å oppnå større vekst? Ta kontakt!

Tobias  Martens

Tobias Martens

Senior Manager | Leder for Strategi