Sprinternship uke 4 — oppstart etter ferie, elsparkesykler og is-fredag

Skrevet av:

Publisert: 2. august 2019

Sommerferien gikk fortere enn forventet, men vi kan ikke klage. Det er ikke mange steder man finner en sommerjobb med tre ukers sommerferie. Vi håper våre respektive studiesteder henter inspirasjon og innfører tre ukers eksamensfri i eksamensperiodene fremover.

Brainstorming på team Ruter

Brainstorming på team Ruter

Denne uken er det oss på team Ruter som blogger igjen. Plutselig var vi over halvveis i internshipet. Før sommeren ferdigstilte vi det innledende analysearbeidet på elsparkesykler. Vi har kartlagt brukere, bruksmønster, finansiell risiko og omdømmerisiko ved implementering. Dette skal brukes som grunnlag for en utrullingsstrategi som vi skal jobbe med de resterende ukene.

Noe av det mer spennende vi har sett på er blant annet miljø- og sikkerhetsaspektet ved elsparkesykler. Utgjør elsparkesykler en miljøgevinst? Er elsparkesykler utrygt? Finnes det noen som bruker hjelm? (Nei.)

Is-fredag!

Is-fredag!

Videre har vi også studert store data om bysykkelbruk og kartlagt hvorvidt bysykkelbruken har gått ned som følge av elsparkesyklene. Våre analyser peker nettopp i retning av dette. Hva er konsekvensene av det?

Arbeidet er variert og givende. Prosjektet er i stadig utvikling og er derfor både spennende og utfordrende. Retningen på prosjektet bestemmer vi i stor grad selv siden det kun er oss tre interns som styrer det. At prosjektet i tillegg er reelt og aktuelt, gjør de daglige arbeidsoppgavene langt morsommere.

Ellers har vi den siste uken planlagt Sprint Open House som finner sted førstkommende tirsdag. Vi kan love et hyggelig møte med Sprint, mat, drikke og ikke minst det alle trakter etter: god informasjon. Vi gleder oss!

Planlegging av Sprint Open House

Planlegging av Sprint Open House

De neste ukene vil innebære lange dager og arbeid mot ferdigstillelse. Dette vil koke ned i en presentasjon vi skal holde foran hele Ruter i slutten av august. Arbeidet vil deretter overleveres til prosjektleder og Ruters ledelse. Det vil utgjøre en viktig brikke i Ruters videre strategi på mikromobilitet.

Sparkesykkel-action

Sparkesykkel-action

Vi blogges!

-Peter, Kristian og Anders.

Jonas Haagensen Haga

Jonas Haagensen Haga

Konsulent | Leder for Skolerekruttering