Møt Tora: Hun hjelper selskaper med å løse problemer gjennom designdrevet innovasjon

Skrevet av:

Publisert: 2. september 2021

Tora startet i Sprint høsten 2019, og det siste året har hun vært med på å eksperimentere med bruken av designdrevne metoder i flere av våre innovasjonsprosjekter. Vi mener at vi har mye å lære av metodikk og verktøy som benyttes i designsfæren, og ønsker å styrke vår satsning på designdrevet innovasjon for å hjelpe våre kunder med å løse brukerbehov og samfunnsutfordringer. Derfor er vi nå på jakt etter dyktige innovasjonsfolk med designbakgrunn som kan løfte innovasjonstjenestene våre til et nytt nivå.

I denne artikkelen får du høre hvorfor Tora har engasjert seg for å benytte designmetodikk i innovasjonsprosjekter, hva fremtidsplanene er for innovasjonssatsningen vår, og ikke minst hva Tora ser etter i nye kollegaer.

Bilde av Tora

Første prosjekt: Skape gode kundeopplevelser i kundesenteret i en norsk bank.

Brenner for: Nye produkter og tjenester som gjør livene våre bedre og enklere.

Ser etter i en ny kollega: Engasjerte og interessante folk som vil være med å bygge selskapet vårt, og som er morsomme å være med — både på kontoret og på klubb!

Først og fremst, hva førte til at du endte opp i Sprint?

Jeg startet i Sprint høsten 2019 fordi jeg ønsket å jobbe i et konsulentselskap hvor jeg hadde mulighet til å være med og påvirke retningen til selskapet. Jeg erfarte raskt at i Sprint har de ansatte faktisk en reell påvirkning på hvilke prosjekter man jobber med, hvilke metoder og verktøy man bruker på prosjekt og hvilken retning selskapet skal gå i. Noe som alltid har motivert meg er å utgjøre en forskjell gjennom å løse små eller store bruker- eller samfunnsproblemer, og jeg har derfor vært spesielt interessert i tjenesteområdene våre innenfor innovasjon og bærekraft. I tillegg liker jeg å utfordre antagelser man ofte har når man går inn i et innovasjonsprosjekt, noe som førte til interessen min for designdrevet innovasjon.

Hvordan startet interessen din for designdrevet innovasjon?

Jeg ble fort nysgjerrig da jeg begynte å lese artikler om designdrevet innovasjon og så hvordan andre benyttet disse metodene for å løse behov og problemer hos potensielle brukere. Det er fort gjort å fokusere mye på å finne løsninger på problemer i startfasen. Dette er ofte en grunn til at innovasjoner feiler — man bruker for mye tid og krefter på å finne løsninger fremfor å avdekke reelle problem og behov blant brukerne. Designdrevne metoder handler om å sette av tid og ressurser til å virkelig utforske hvilke behov og utfordringer som eksisterer blant brukerne gjennom intervjuer, observasjon og empatiøvelser før man går i gang med å utforske mulige løsninger. Når vi ikke har en god nok forståelse av brukernes behov og utfordringer, er dette en nyttig tilnærming som kan hjelpe oss med å finne mulighetsrom, definere problemer og designe gode løsninger. Å lytte til og skape forståelse om brukerne er svært viktig for å sørge for at vi ikke kaster bort ressurser på å forsøke å løse problemer som ikke finnes.

Ved å lytte til og skape forståelse om brukerne tidlig i innovasjonsprosessen sørger vi for at vi ikke kaster bort ressurser på å forsøke å løse problemer som ikke finnes.

På strategitur i Japan

På strategitur i Japan

Hvorfor mener du designdrevet innovasjon er viktig?

Designdrevet innovasjon er en tilnærming til innovasjon som setter kunden eller brukeren i sentrum. Dette innebærer å bruke tid og ressurser for å forstå brukeren og deres behov og utfordringer, før vi skaper løsninger. Prinsippet med å sette brukeren i sentrum egner seg svært godt for å skape produkter og tjenester som brukerne elsker, og dermed ønsker å benytte seg av igjen og igjen. Jeg mener i tillegg at designdrevne metoder og verktøy er godt egnet til å skape løsninger på utfordringer knyttet til miljø og samfunn. For å løse miljø- og samfunnsutfordringer er vi nødt til å bruke tid på å forstå menneskene som blir påvirket, og det er spennende å se flere aktører i det offentlige benytte seg av designdrevet innovasjon for å forenkle og forbedre sine innbyggertjenester — og som en konsekvens, folk sine liv! Jeg tror dette kun er starten, og at det ligger mye potensiale hos både private og offentlige aktører i å benytte seg av designdrevet innovasjon for å skape bedre produkter og tjenester.

For å løse miljø- og samfunnsutfordringer er vi nødt til å bruke tid på å forstå menneskene som blir påvirket.

Hvordan skal Sprint ta i bruk designdrevet innovasjon fremover?

Den overordnede visjonen er at designdrevne metoder skal bli en integrert og naturlig del av prosjektene våre. For å lykkes med å løse noen av de utfordringene samfunnet vårt står overfor, tror vi at det blir desto viktigere å bygge opp kompetanse på designdrevet innovasjon gjennom bruk av tverrfaglige team og benytte dette i større grad på tvers av prosjekter. I Sprint er vi mange nysgjerrige og engasjerte folk som allerede har hentet mye inspirasjon fra designdrevet innovasjon og brukt metodikken i ulike prosjekter. Likevel vet vi at vi har mye å lære, og vi ønsker å få med oss flere folk på laget som har bakgrunn fra designverdenen og erfaring med å bruke designmetodikk i innovasjonsprosjekter.

sommer sprint

Fredagspils med gode kollegaer!

Når vi nå er på utkikk etter flere folk med erfaring fra designdrevet innovasjon, hva ser du etter i en ny kollega?

Noe som kjennetegner Sprintere er at de er opptatt av å holde seg oppdatert på hva som skjer rundt seg, engasjert i miljø og samfunn og ønsker å bidra til at Sprint beveger seg i riktig retning. Jeg tror dette er en av grunnene til at vi får til mye bra, både fordi vi får muligheter og mye tillit fra øverste hold i selskapet, men også fordi vi har mange nysgjerrige og flinke folk. I tillegg opplever jeg at vi er glade i å lære nye ting og ikke redde for å teste ut nye verktøy og metoder. Nysgjerrighet, initiativ og stå-på-vilje er nok noe av det viktigste vi ser etter når vi nå søker etter nye kollegaer!

Er du en av morgendagens selskapsbyggere? Vi rekrutterer!

Vi ønsker oss nå flere faglig spesialiserte kollegaer innenfor designfeltet som vil jobbe tett med kunder i team og gjerne også lede innovasjonsprosjekter. Med designkompetanse på laget er vi helt sikre på at vi vil levere enda bedre til våre kunder og styrke vår posisjon på innovasjon ytterligere

Sofie Aslaksen

Sofie Aslaksen

Manager | Leder for Rekruttering