Møt Sigrid: En av folka våre som er rå på innovasjon

Skrevet av:

Publisert: 24. mars 2021

Sigrid startet i Sprint i 2014, og har siden den gang bidratt til at Sprint (etter vår mening) har blitt ett av de råeste konsulentmiljøene for innovasjon. De siste syv årene har Sigrid vært med på å utvikle og styrke innovasjonssatsningen til Sprint, både gjennom utvikling av metoder og rammeverk for innovasjon og gjennomføring av innovasjonsprosjekter for en rekke norske selskaper. Fremover skal vi vokse betydelig på innovasjonsfronten, og vi trenger flere dyktige hoder til å styrke satsningen vår de neste årene.

I denne artikkelen får du høre hvorfor Sigrid brenner for å hjelpe store virksomheter med å lykkes med innovasjon, hva fremtidsplanene er for innovasjonssatsningen vår, og ikke minst hva Sigrid mener kjennetegner en ekte Sprinter.

sigrid r

Første prosjekt: Innovasjonsprosjekt for norsk hotellselskap for å teste behovet for en digital tjeneste de vurderte å utvikle (Konklusjon: kundene digget det ikke, og utviklingspenger ble spart)

Brenner for: Å hjelpe store virksomheter med å skape nye, fremtidige inntektskilder.

Ser etter i en ny kollega: Initiativ, engasjement, stå-på-vilje og at du er gøy å være sammen med både til hverdags og fest!

Hva er din rolle i Sprint og hvordan startet engasjementet ditt for innovasjon?

Helt siden jeg startet i 2014 har jeg jobbet med innovasjon i store virksomheter. Dette er noe som virkelig engasjerer og motiverer meg! Mitt første møte med innovasjon i Sprint var da jeg rett etter oppstart ble kastet ut på et innovasjonsprosjekt for et av Norges største hotellkonsern hvor vi skulle teste hvorvidt kunder kunne være interessert i en ny, digital tjeneste som de vurderte å utvikle. På den tiden var ikke innovasjon et eget fagområde i Sprint eller (så vidt vi vet) andre norske konsulentselskaper, og vi hadde ikke noe tydelig rammeverk å navigere etter. Men, etter å ha lest The Lean Startup av Eric Ries var vi helt frelst, og endte opp med å hente inspirasjon fra boken til gjennomføring av prosjektet. Gjennom erfaringer fra dette, og etter hvert en rekke andre prosjekter, har vi utviklet, testet og videreutviklet vår verktøykasse for innovasjonsarbeid — en verktøykasse som fortsatt er i kontinuerlig utvikling og som vi aldri blir ferdige med. Likevel er det gøy å tenke på at mitt første prosjekt ble startskuddet for utviklingen av innovasjonsmetodikken som vi bruker i Sprint i dag!

Når jeg ser tilbake på det, er det veldig gøy å tenke på at jeg har vært med på reisen som har gjort at Sprint har tatt en sterk posisjon på innovasjon.

sigrid post its

Senere har du jobbet mye med å hjelpe store virksomheter å få på plass et system for innovasjon. Hva legger du i det?

I starten jobbet vi utelukkende med enkeltstående innovasjonsinitiativ for store virksomheter. Vi så gang på gang at selskaper satset alt på én hest, og dersom det ene prosjektet feilet ble det tolket som at innovasjon som fag var mislykket. Når vi vet at de fleste innovasjonsprosjekter feiler skal det godt gjøres å treffe blink på ett forsøk. Derfor må vi teste mange ulike idéer for å finne de store suksessene i mengden av mindre gode idéer. Nøkkelen ligger i å holde høy fart og lære seg å leve med en del usikkerhet og risiko — teste masse raskt, stoppe de prosjektene som ikke innfrir forventningene tidlig, og investere de store beløpene først når man har fått bekreftet at det finnes et marked for de forretningsmodellene man ser på.

Når vi vet at de fleste innovasjonsprosjekter feiler skal det godt gjøres å treffe blink på ett forsøk.

Utfordringen til store virksomheter er at man gjerne tvinger innovasjonsinitiativene inn i de samme strukturene og styringsmekanismene som den godt etablerte virksomheten — strukturer som er designet for kontinuerlig forbedring av det eksisterende, for effektivisering og forutsigbarhet. For innovasjonsarbeid vil strukturer som fungerer godt for produkter og tjenester som allerede har funnet sin plass i markedet være utrolig hemmende — slik som business case-basert finansiering, omfattende rapportering på sånt som ROI og lønnsomhet, en organiseringsmodell hvor funksjonene sitter langt fra hverandre, en kultur som belønner kortsiktige økonomiske resultater, og verktøy for inkrementell justering av eksisterende produkter. Og de vil gjerne bidra til at innovasjonsinitiativene feiler fordi de krever en helt annen organisering og måte å jobbe på. Vi ser derfor et stort behov for å hjelpe virksomheter med å jobbe mer systematisk og strukturert med innovasjon, og få på plass et system som legger til rette for å jobbe med innovasjon i større skala og på kontinuerlig basis.

Hva synes du det er inspirerende å jobbe med?

Jeg syns det er utrolig gøy å få være med på å skape noe nytt og være med på å definere fremtiden, som også er grunnen til at jeg elsker å jobbe med innovasjon. Jeg syns det er skikkelig inspirerende å være med på å utvikle nye produkter og tjenester som skal løse faktiske problemer for folk! Å hjelpe virksomheter med å levere den verdien oppleves veldig meningsfylt.

På strategitur med gode kollegaer!

På strategitur med gode kollegaer!

Hvordan ser innovasjonssatsningen til Sprint ut videre?

Vi har store vekstambisjoner og skal fortsette å jobbe mot å være et av de råeste og mest anerkjente innovasjonsmiljøene i Norden. Det betyr at vi trenger flere dyktige innovasjonshoder som brenner for å skape vekst både for Sprint og våre kunder, at vi må fortsette å videreutvikle fagfeltet og kompetansen vår, og at vi må jobbe inn mot nye målgrupper.

Vi trenger flere dyktige innovasjonshoder for å fortsette reisen mot å bli et av de råeste og mest anerkjente innovasjonsmiljøene.

Helt til slutt, hva kjennetegner en som jobber i Sprint?

En av grunnene til at jeg digger å jobbe i Sprint er jo nettopp folka våre. Det som kjennetegner Sprintere er at man er nysgjerrig, engasjert og initiativrik — uten sånne folk om bord hadde vi ikke vært der vi er i dag. I tillegg opplever jeg at folk har en enorm stå-på-vilje og leverer kvalitet i alle ledd. Dette er også ting vi ser etter når vi nå søker etter nye kollegaer. Ikke minst er det trivelige folk som jobber her — vi er en gjeng som finner på mye gøy sammen!

For å bygge Sprint videre, og være med å skape det vi mener er morgendagens selskaper, trenger vi flere som vil ta en strategisk prosjektlederrolle for å drive frem nye initiativer for vekst, nyskapning og grønn omstilling. Om du har en leder, rådgiver og entreprenør i deg og ønsker å hjelpe oss å gjøre morgendagens virksomheter sterke på ‘corporate innovation’ bør du sjekke ut (oppdater link) stillingsutlysningen vår her!

Sofie Aslaksen

Sofie Aslaksen

Manager | Leder for Rekruttering