Mentorprogrammet Eventyret er i gang!

Skrevet av: og

Publisert: 2. mai 2022

Våren 2022 arrangerer Sprint for første gang mentorprogrammet Eventyret. Målet med programmet er å gi dagens studenter et ærlig innblikk i hvordan konsulentbransjen fungerer. Med «ærlig» menes at vi ikke bruker (alt for mye) tid til å promotere Sprint som selskap, men heller forklarer konsulentlandskapet og hva som skiller de utallige bedriftene som går under den omdiskuterte og abstrakte definisjonen «konsulenthus». Som deltager ser man bransjen i et samfunns- og konkurrentperspektiv. I tillegg blir man blir fulgt opp på individnivå. Sistnevnte skjer ved at studentene matches med en mentor — en Sprint-ansatt — som er sparringspartner for studentene innen karriere og utdanning gjennom våren, slik at de blir forberedt til å ta det første steget ut i arbeidslivet.

Kick-off på mentorprogrammet Eventyret

Det er ikke et mål at alle studentene skal starte i Sprint. Det er vi ærlige på fra start og det bidrar til en avslappet atmosfære. Akkurat slik vi liker det. Vi har imidlertid en egen agenda med programmet; for oss er det svært verdifullt å komme i dialog med studenter og høre deres behov, ambisjoner og bekymringer for fremtiden. Det informasjonsbehovet dekker vi gjennom mentorprogrammet Eventyret.

For noen uker siden hadde vi kick-off med studentene og mentorene som utgjør årets Eventyrkull. Tre dager med fag, mentorsamtaler, naturopplevelser og moro utspilte seg slik:

Torsdag: Åpningsdagen

En gjeng med smørblide NTNU og NHH-studenter besøkte Sprint-kontoret og fikk møte mange Sprintere:

Dart og pils i Tigerstaden

Fredag: Tid for innblikk i konsulentbransjen

Klare for tidlig avreise:

Til fjells — og rett til lokal mat og solskinn:

“På innsiden av the consulting black box”

Mentorsamtaler — hva vil studentene bli bedre på gjennom Eventyret?

“Hva betyr det at man jobber med teknologi som konsulent?”

Pandoras eske — grilling av Sprintere gjennom anonyme spørsmål:

Lørdag: Tid for å nyte Jotunheimen

Elleve hundespann og solskinn venter oss på Valdresflya:

Caseløsing og presentasjon:

Fantasy Consulting — Bygg drømmen av et konsulentselskap:

Middag:

Rom-til-rom — studentenes arena til å lage fest:

Som bildene tilsier ble helgen vellykket både faglig og sosialt for studenter og mentorer. Utover våren vil grunnlaget som ble lagt her bygges videre på gjennom fysiske og digitale mentorsamtaler, arbeid med utviklingsmål og nye samlinger — både i Oslo og i de respektive studiebyene. Vi gleder oss til fortsettelsen!

Ser dette ut som noe du kunne tenke deg å være med på? Søk internship eller fast jobb i Sprint når stillingene legges ut etter sommeren!

Jonas Haagensen Haga

Jonas Haagensen Haga

Konsulent | Leder for Skolerekruttering