Intervju: Møt 360 Logistics, Norges første totalleverandør av tredjepartslogistikk

Skrevet av: og

Publisert: 23. mai 2023

Det spås at over 90% av all handel i 2040 vil skje via digitale flater. Om en slik spådom går i oppfyllelse vil det ha en dramatisk påvirkning på hvordan butikker vil se ut og driftes, og ikke minst vil det påvirke hvordan logistikken for å få varene hjem til deg fungerer. 360 Logistics har begynt arbeidet med å skape fremtidens vareflyt for digital handel.

Bilde av noen som scanner apotekvarer

360 Logistics er Norges mest automatiserte 3PL-aktør med over én million årlige forsendelser.

Under Covid-19-pandemien endret logistikkbransjens rammevilkår seg for alvor, nærmest over natten. Netthandelen i Norge skjøt i været med en økning på hele 26% fra 2020 til 2021, samtidig som nye og høye krav fra forbrukerne til rask, pålitelig og rimelig hjemlevering kom til. I 2022 fortsatte trenden, der Virke kunne rapportere om at den digitale julehandelen oversteg 20 milliarder kroner. En ny æra av endrede kundevaner og forbruksmønster hadde kommet for å bli. Men hva har denne brå endringen i vaner og forventninger å si for fremtidens logistikkbransje, og hvordan kan logistikkaktørene tenke nytt for å møte fremtiden?

Vi har vært så heldige å få en prat med en insider i bransjen, gründer og CEO Gustav Jebsen for å forstå hvordan bruk av teknologi i logistikkbransjen bedre kan svare opp endrede kundevaner og forbrukermønster. Gjennom denne artikkelen forteller han om hvordan hans bedrift 360 Logistics kom til, og reisen mot å bli Norges første og eneste totalleverandør av tredjepartslogistikk (3PL) for nettbutikker.

Bilde av Gustav Jebsen, CEO og gründer av 360 Logistics

Gustav Jebsen, CEO og gründer av 360 Logistics

Hvem: Gustav Jebsen, CEO og gründer av 360 Logistics

Bakgrunn: Erfaring fra start-up miljøet. Var med å grunnlegge selskapet «Visumservice» i 2008.

Tar hånd om hele logistikken for nettbutikkene

La oss starte med et oppklarende spørsmål. Hva er 360 Logistics?

360 Logistics er en teknologidrevet totalleverandør av tredjepartslogistikk for nettbutikker. Det vil si at vi tilbyr nettbutikker en optimalisert logistikkhåndtering av varene de selger. Nettbutikkene trenger ikke å forholde seg til diverse aktører i verdikjeden for logistikk, men kun til oss som én tredjepart. Vi fokuserer i dag hovedsakelig på nettbutikker med salg av mindre varer i størrelse fra maskara til boblejakker. Disse varene kommer til vårt fulfilmentsenter på Økern i Oslo, der vi fletter moderne løsninger og teknologi sammen med logistikkekspertise for å levere et optimalt logistikk- og rådgivningstilbud.

Kort sagt tilrettelegger vi for at bedriftene kan fokusere på det de er skikkelig gode på, så tar vi oss av det vi er skikkelig gode på.

Fulfilmentsenter er ikke et begrep nødvendigvis alle kjenner til. Hva er det?

– Et fulfilmentsenter er et slags samlepunktfor alle de nødvendige logistikkprosessene som skal til for å få et produkt sendt fra selger til sluttkunde. Mer konkret kobler vi i 360 Logistics opp kundens nettbutikk mot vårt skybaserte lagerstyringssystem (WMS), tar imot, plukker og pakker varene, og sørger for at fakturagrunnlag, sporingsnummer og lagersaldo overføres tilbake til nettbutikkens system. Nettbutikken kan da få sanntidsinformasjon om varelageret, status på ordre, relevant statistikk og sporing av pakker.

Prosessen internt i 360 Logistics

En høy automasjonsgrad og fokus på forbedring av interne prosesser bidrar blant annet til rask integrasjon mot nettbutikk, som gjør oppstart mulig på én dag, og under 24 timer fra varene er mottatt hos 360 Logistics til de er klare for salg i nettbutikk.

Mange nettbutikker har nok opplevd å administrere sitt eget lille fulfilmentsenter, der stue og kjøkken er blitt midlertidig lager, fylt til randen av produkter og pappesker. Med oss på laget vil ikke nettbutikkene trenge egen lagringsplass eller koordinere med flere ledd i verdikjeden. Vi blir deres «single point of contact» og tar hånd om hele verdikjeden for dem. Kort sagt tilrettelegger vi for at bedriftene kan fokusere på det de er skikkelig gode på, så tar vi oss av det vi er skikkelig gode på.

Dette høres veldig attraktivt ut for bedrifter som enten har eller ønsker å starte opp egen nettbutikk?

– Absolutt! Vi opplever at vi bidrar til å skape arbeidsplasser for lokalsamfunnet gjennom å gjøre det enklere å etablere en nettbutikk og et levebrød uansett hvor i landet du bor. Vi jobber hver dag for at nettbutikkene får tilgang på den mest effektive logistikken til sine sluttkunder, og som vi alle vet stilles det stadig høyere krav ved bestilling av varer på nett, både til leveringstid og miljø. Vi har gjennom våre avtaler med for eksempel en aktør som Porterbuddy klart å rigge oss for «samme dags»-levering i Stor-Oslo, og tilbyr automatisk pakking med helt plastfri emballasje. En stor fordel ved å være geografisk tett på sluttkunden er at vi minker det totale klimaavtrykket og unngår unødvendig lang transport av varer. Sentral beliggenhet sikrer dermed raske og grønne leveranser. Det å kunne tilby nettbutikkene denne muligheten tror vi er helt avgjørende i fremtidens logistikkbransje.

Illustrasjon av 360 Logistics og hva de ønsker å oppnå.

360 Logistics ønsker å tilby en logistikktjeneste som svarer opp både høye krav til kundetilfredshet, rimelige priser, og som er både sosialt og miljømessig bærekraftig.

Flaskehalsen i logistikken er flyttet fra ordrehånderting til transporttid

Fra idé til tjeneste, hvordan startet det hele?

– Det var egentlig en tilfeldighet. For fire år siden skulle jeg hjelpe en bekjent med å outsource sitt eget lager med en tredjepartsaktør. Vi googlet og var i kontakt med alle tredjepartsleverandørene vi kunne finne, men oppdaget raskt at det var få lager som lå sentralt til i Oslo, og enda færre som hadde moderne teknologi og gode grensesnitt mellom kunders og egne systemer. Så da tenkte jeg rett og slett at dette må vi da kunne gjøre bedre selv.

Og det har 360 Logistics absolutt fått til. Siden oppstarten i 2018 har bedriften vokst til 25 ansatte. Gjennom investeringer i Autostore, et robotsystem for vareplukking på lager, og et lagerareal på 5000 kvadratmeter, har de vokst til å bli et av Norges mest automatiserte fulfilmentsenter. Investeringer i fasiliteter, programvare og automasjon er skreddersydd for netthandel med små produkter. Integrasjon med nye nettbutikker er gjort på en dag, der det tar under 24 timer fra bedriften mottar salgsvarer til de er klare for salg i nettbutikken. Ordre som plasseres før klokken 15:00 kan sendes ut til kundene samme dag i Stor-Oslo. Alt dette til en feilmargin på under én promille over hele produksjonslinjen.

Bilde av logistikk-roboter

360 Logistics har satset stort på teknologi og automatisering. Blant annet har de 15 000 Autostorekasser som bidrar til effektivitet og presisjon.

Hva har gjort at dere har lykkes?

Vi føler vi har funnet en «secret sauce» av fremtidsrettede og delvis automatiserte systemer, effektive rutiner, logistikkbransjens beste personale og en vilje til å utfordre det etablerte. Dessuten har vi vært disiplinerte med å vokse lønnsomt fra start.

– Dette har lønnet seg – logistikk er sensitivt, gjør man en feil blir det fort følgefeil. Det at vi har klart å levere kvalitet fra start med presis og lynrask logistikk har gitt oss gode skussmål fra kunder, som har vært essensielt for videre vekst. Også har vi stor tro på å bruke teknologi og data aktivt i forbedringen av tjenestene våre, og jobber kontinuerlig med prosessforbedringer.

360 Logistics sin «secret sauce» har truffet godt. På tross av å være en liten aktør har bedriften snudd opp ned på rammevilkårene i logistikkbransjen. Ved å utfordre tradisjonelle ledetider, kost og kvalitet er det ikke lenger ordrehåndteringen som er flaskehalsen for å få varer levert raskere, men transporttid. I 2021 oppnådde 360 Logistics en solid inntektsvekst på 150% fra året før. I 2022 holdt de fortsatt koken med en inntekt på ca 73 millioner, opp fra rundt 50 millioner året før.

Vi føler vi har funnet en «secret sauce» av fremtidsrettede og delvis automatiserte systemer, effektive rutiner, logistikkbransjens beste personale og en vilje til å utfordre det etablerte.

Medarbeidere i selskapet

2018 har 360 Logistics vokst raskt. I dag er de 25 operative medarbeidere

Vokser videre med nytt fulfilmentsenter på 10 000 kvm

Dere omtales som en av fremtidens logistikkaktører i Norge. Hva tenker dere om fremtidens e-handel?

– Vi har stor tro på at folk vil fortsette sine digitale vaner og fortsette å stille stadig høyere krav til leveransetider, sporing og miljø. Samtidig er det et usikkert makrobilde vi går i møte. Vårt mål er uansett å være lagspilleren som gjør det enklere og billigere for alle bedrifter som ønsker å selge varene sine på nett. Vi ønsker å fortsette det gode samarbeidet med nettbutikkene vi jobber med i dag, samtidig som vi etablerer nye samarbeid med andre spennende bedrifter. Vi ser det skjer mye i bransjen, og potensialet er stort både i og utenfor storbyene.

Flere i logistikkbransjen ser potensialet Gustav snakker om. På tampen av 2022 ble varelevering med drone til privatpersoner i Norge testet for første gang. Selskapet bak er Aviant, og målgruppen er husholdninger som befinner seg utenfor storbyene i Norge. Dette vil kunne løse flaskehalser på transporttid, redusere miljøutslipp og gi de som bor utenfor byene et svært forbedret leveringstilbud.

Hvor tror du 360 Logistics er om 3-5 år, og hvordan posisjonerer dere dere for å møte fremtidens e-handel?

– Vi ser for oss ekspansjon – I 2022 signerte vi kontrakt med Oslo Logistikkpark Drøbak, der vi skal leie rundt 10 000 kvm til et nytt fulfilmentsenter.Det vil tilrettelegge for videre skalering og samarbeid med aktører med større lagringsbehov. Om 3-5 år har vi tatt med oss vår «secret sauce» ut i Europa og fortsetter å utfordre bransjenmot å bli mer teknologidrevet og sømløs på samme måte som vi har gjort i logistikkbransjen i Norge.

Etter en titt under panseret på et av Norges mest fremoverlente og fremtidsrettede logistikkbedrifter er dommen klar; fremtidens logistikk blir både raskere, mer presis og mer bærekraftig. I alle fall om resten av bransjen skal holde tritt med 360 Logistics.

I Sprint har vi blitt kjent med 360 Logistics gjennom Skyfall Ventures, som investerer i spennende oppstartsselskaper med stort vekstpotensiale. Ta gjerne kontakt med oss for å lære mer om samarbeidet vårt med Skyfall.

Øistein Offergaard Haraldstad

Øistein Offergaard Haraldstad

Partner