Bli en god konsulent — Dette kan du allerede og dette må du lære deg

Skrevet av:

Publisert: 6. september 2019

Overgangen fra å være student til å jobbe som konsulent kan virke skummel. Her er en liten introduksjon til hva som venter deg.

Som student lurer du sikkert på hvordan det vil bli å jobbe, og hvor godt du er forberedt. Det blir ikke bare en ny hverdag og nye faglige utfordringer, men du skal også inn i et helt nytt selskap og en ny kultur. Hva kan du føle deg trygg på at du kan fra før og hva du kan forvente å lære når du begynner i Sprint? Under har vi samlet et utvalg av det som forventes når du begynner som konsulent hos oss.

Dine superkrefter fra studiene

Med deg fra studiene har du verdifull kunnskap og erfaring. Likevel er klisjeen om at du har «lært å lære» stadig til stede og jo lenger du jobber, desto mer innser du sannheten i dette. Det er samtidig flere fine erfaringer du har med i verktøykassen når du møter opp første dag:

  1. Faglig dybde og nye ideer. Som nyutdannet kommer du med faglig dybde og helt fersk innsikt i problemstillinger innen økonomi, teknologi, innovasjon, strategi og andre fagfelt. Du har mest sannsynligvis et litt annet syn på verden og en ekspertise vi trenger, særlig fra det du har fordypet deg i på masternivå. Da er det veldig nyttig at du tør å dele det du kan og utfordrer vår tankegang. Vi kan lære masse av deg!
  2. Problemløsning og tallknusing. Studiene gir deg god evne til å angripe nye problemer og kapasitet til å gjøre vanskelige beregninger, enten det gjelder økonomi, fysikk eller programmering. Når du begynner å jobbe vil du innse at problemene er vel så komplekse, og tålmodigheten du har bygget ved å løse ulike utfordringer gir deg et bra utgangspunkt til å lete etter de gode svarene også i arbeidslivet.
  3. Samarbeid om større leveranser. Gjennom prosjekter og gruppeoppgaver har du blitt eksponert for samarbeid, på godt og vondt. Du har for eksempel fått erfaring med å kommunisere med ulike personer, fordele oppgaver, sammenstille materiale og funn, og sett hvilken rolle du tar. Konsulenthverdagen vil gi deg både behagelige samarbeid og krevende prosesser å stå i og da er det godt å ha vært igjennom noe lignende før.

Nye prøvelser som konsulent

Når du trer inn i arbeidslivet er det flere nye momenter du må lære, som vil bli en naturlig del av din nye jobbhverdag. Her er våre topp fem:

  1. Nye fag og metoder. Når du begynner å jobbe som konsulent må du være forberedt på å sette deg inn i en rekke nye fagfelt og metoder. Problemstillingene til kundene våre er ofte mer kvalitative enn på studiene og du må lære å kombinere ulike fagfelt, også de du ikke kjenner fra før. Du vil for eksempel få erfaring med prosesskartlegging, metoder for Lean og innovasjon, rammeverk for strategi — avhengig av hvilke prosjekter du er på. Heldigvis har vi gode kilder til informasjon og kompetanseutvikling internt og du lærer å finne de riktige menneskene som kan hjelpe, enten det er hos oss eller hos kunden.
  2. Nye bransjer og forretningsmodeller. I tillegg til å bli kjent med nye fagfelt og metoder kommer du til å utvikle kunnskap om ulike bransjer og typer forretningsmodeller. Å forstå hva som driver kundens bransje eller industri er sentralt for å hjelpe kunden og bli en god konsulent. Dette er også en av de mest spennende sidene ved å være konsulent — du blir godt kjent med samfunnet rundt deg og er med på å forme utviklingen innenfor et eller flere områder. Det kan være alt fra mobilitet, delingstjenester og eiendom til kundeservice. For Sprint spesielt er det også gøy å bli kjent med dynamikken bak start-ups, noe du vil få erfare gjennom blant annet vårt søsterselskap Skyfall Ventures sine investeringer.
  3. Ledelse, samarbeid og interessenthåndtering. Både i Sprint og ute hos kunden jobber du ofte med personer som har ulik bakgrunn enn deg, både når det gjelder utdanning og arbeidserfaring. Ofte er disse ulikhetene nettopp nøkkelen til å finne de gode løsningene. Som konsulent lærer du også raskt at det å gjøre seg forstått hos alle og å få folk med på prosjektet dere jobber med er essensielt for å lykkes. I dette ligger det å lære deg å forklare ting godt for de som ikke forstår, slippe til og spille gode de som kan ting bedre enn deg og holde en god dialog hvis du treffer på misnøye eller krevende personligheter. Mange prosjekter har sammensatte løsninger og du vil lære å håndtere internpolitikk. Hos oss vil du også ofte få ansvar tidlig, så det å utvikle en forståelse for hvordan prosjekter drives og styres gjennom prosjektledelse er viktig.
  4. Kommunikasjon og kreativitet. For å bli en god konsulent er det viktig å lære seg å kommunisere med andre. Ofte innebærer dette å være kreativ og fremstille ting på nye måter slik at andre kan forstå. Du kommer også til å lage noen (les: mange) presentasjoner i PowerPoint. Da er det godt å vite at du lærer presentasjonsteknikk og hvordan holde møter som en del av de første ukene hos oss. Å bli god på å kommunisere finnes det gode muligheter til å øve seg på, både i prosjekter og internt, for eksempel ved å holde en Sprint Talk eller lede et møte hos kunden. Etter hvert vil det å lage et godt «storyboard» og sette riktig «lead in» falle naturlig. Her er det trening og erfaring som gjelder.
  5. Konstant endring og ingen fasit. I motsetning til under studietiden vil du plutselig møte på uforutsigbarhet og at det ikke finnes ett riktig svar. Det er heller ikke sikkert at alle er i stand til å følge med på endringen som skjer eller at de liker løsningene du kommer frem til. Som konsulent lærer du å håndtere stadige endringer, drive frem prosesser både på egenhånd og sammen med teamet, og å veilede de du har med deg på veien. Det er ikke alltid du vet hva du skal gjøre og hvordan du skal løse et problem, men du bygger erfaring etter hvert. Det du også lærer som konsulent er at det som kanskje er helt nytt for deg faktisk har vært løst hos andre kunder, og at du plutselig kan få noen nye ledetråder til hvor prosjektet skal ved å ta en prat med andre internt.

Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.

Logikk har du god kontroll på fra studiene og arbeidslivet gir deg muligheten til å tenke nytt. Dette, kombinert med en god dose viljestyrke og nysgjerrighet, vil gjøre deg til en god konsulent. Men hva gjør at du blir en Sprinter?

Hvordan bli en god Sprinter?

Det er ikke bare det faglige og kreative som kreves for å bli en ekte Sprinter. Som Sprinter er du attraktiv, handlekraftig og nytenkende. Sagt på en annen måte er du imøtekommende, en som tar i et tak og viser initiativ, og du tør å tenke annerledes. Kombinasjonen av disse personlige egenskapene med evnene over, er grunnlaget for å bli en fantastisk bra konsulent i Sprint. Når du får jobb hos oss har du allerede bevist at du har disse egenskapene og vi føler oss trygge på at du vil vise disse sidene av deg selv i prosjekter og når du er sammen med andre.

Lurer du på hvordan det er å jobbe med oss?

Overgangen til arbeidslivet kommer selvfølgelig an på hva du har studert, hvilke erfaringer du har fra eventuelle verv og om du har jobbet i et eller flere selskaper gjennom internships. Det er likevel noe annet å jobbe et sted fast sammenlignet med noen uker en sommer. Det høres kanskje skummelt ut, men det er også veldig motiverende.

Hos oss er det viktig at det er gøy å være på jobb og at du hele tiden skal lære noe nytt. Med mange gøyale arrangementer gjennom året og en over gjennomsnittet sosial gjeng, blir forhåpentligvis ikke overgangen fra studietiden likevel så stor.

Det er med andre ord bare å glede seg!

Sofie Aslaksen

Sofie Aslaksen

Manager | Leder for Rekruttering