Bærekraftshistorier: Bærekraftig porselenproduksjon og prosessforbedring i Figgjo

Skrevet av:

Publisert: 11. mai 2021

Med mange års erfaring knyttet til prosessforbedring i store norske selskaper, ser vi i Sprint et stort potensial for å bruke nettopp prosessforbedring som et verktøy både for å bli mer bærekraftig og lønnsom. Her er Figgjo et strålende eksempel til etterfølgelse.

Porselensprodusenten Figgjo AS holder til i idylliske omgivelser ved tettstedet Figgjo i Sandnes. Selskapet har vært i drift siden 1941, har rundt 70 ansatte med en snittansenitet på 18 år, og et fremoverlent perspektiv. Porselenet utformes etter tradisjonelle håndverksteknikker med fokus på skandinavisk design, høy kvalitet og varighet.

Anne Kristine Rugland

Anne Kristine Rugland hadde sittet i styret til Figgjo i 12 år da hun i 2016 tok over rollen som administrerende direktør (bilde fra Figgjo.com).

Å lage porselen er energikrevende, og Figgjo har i flere år jobbet aktivt med å redusere utslipp ved å effektivisere produksjonsprosessen sin. Slike bærekraftstiltak ble implementert for 20 år siden som et resultat av økt regulering og konkurranse fra globale aktører. Denne måten å jobbe på har nå blitt en sentral del av virksomheten og kulturen i Figgjo.

I denne artikkelen har vi intervjuet administrerende direktør i Figgjo, Anne Kristine Rugland, som forteller oss om hvordan de jobber med bærekraft, og effekten arbeidet har både på porselensbedriftens lønnsomhet og effektivitet.

Hva er bakgrunnen for bærekraftsarbeidet i Figgjo?

Hvis vi ser 10 til 20 år tilbake var fokuset hovedsakelig kostnadsbesparelser og å forbedre energiforbruk grunnet strengere reguleringer av CO2-utslipp, samt økt konkurranse fra globale aktører. Dette krevde at vi måtte bli mer konkurransedyktige ettersom energi er den viktigste innsatsfaktoren i tillegg til arbeidskraft. Besparelser her går rett på bunnlinja. Vi var nødt til å drive effektivt for å kunne produsere i Norge.

lager

Selskapet har produsert porselen siden 1941 i idylliske omgivelser ved tettstedet Figgjo i Sandnes (bilde fra Figgjo.com).

Nå har bærekraft blitt en viktig del av virksomheten vår, og vi jobber aktivt med å finne løsninger som kan bidra til å gjøre oss klimanøytrale. Det har vært en spennende reise fra å måtte innføre tiltak for å være konkurransedyktige, til å se økonomiske fordeler som følge av fokuset på bærekraftige løsninger.

Hvordan har dere fått produksjonsprosessene deres til å bli mer miljøvennlige?

Vi lager produkter med et langt livsløp, og vi reparerer produkter som blir skadet under produksjon. Det gjelder rundt 10% av produktene våre, og gjør at vi har sparer inn 100 tonn CO2-utslipp i året fordi vi bruker ovnene mindre. I tillegg reduserer vi vår råvarekostnad årlig med 15% på både glasur og leire ved at vi resirkulerer all glasur og leire som ikke er brent. I 2019 bygde vi en anretning som tar overskuddsvarme fra ovnene og varmer opp hele dekoravdelingen. Resirkulering av luft fra ovnene våre minsker varmetap og reduserer energiforbruk, som sparer oss for 120 000 kroner i året i strømutgifter. Og de 4 prosentene vi har i svinn går til en lokal entreprenør som bruker det som fyllmasse i asfalt.

Har dere opplevd at bærekraftstiltakene dere har innført faktisk har gjort dere mer lønnsomme og konkurransedyktige?

Som produksjonsbedrift ser vi at effektiv bruk av innsatsfaktorer reduserer både innkjøpskostnader og sløsing. Dette har en direkte effekt, både på vår bunnlinje og vårt klimaavtrykk. Kostnadsbesparelser frigjør også mer ressurser til verdiskapende aktiviteter som produktutvikling og design. Vi har opplevd at det er mulig å oppnå en vinn-vinn-situasjon der arbeid med å effektivisere prosessene våre både bidrar til bærekraft og lønnsomhet. Dette kan tyde på at det som oftest ikke trenger å være motstridende mål, der enten lønnsomhet eller bærekraft blir prioritert over det andre.

produksjon prosess

Figgjo har i flere år jobbet aktivt med å redusere utslipp ved å effektivisere produksjonsprosessen deres (bilde fra Figgjo.com).

Hvordan jobber dere med kontinuerlig forbedring, både på prosess -og bærekraftssiden?

Vi har en vedlikeholdsavdeling som ledes av fem ansatte som kjenner produksjonen godt og stadig leter etter forbedringer når de kartlegger prosesser, identifiserer sløsing og tiltak. De er veldig viktige ettersom deres rolle og dedikasjon fører til kontinuerlig forbedring. Det er viktig å ha ressurser internt som til enhver tid ser etter forbedringer for effektivitet og lønnsomhet, og dermed også bærekraft.

Vi jobber også systematisk og aktivt med bærekraftsmål og ISO-standarder. I systemstyringen vår måler vi kontinuerlig effekten av tiltakene våre. Dette tillater oss å lære underveis.

Har du tips til andre selskaper om hvordan man kommer i gang med bærekraft og prosessfordringer, og se det i kombinasjon?

Et viktig aspekt vil være bevisstgjøring internt. For en energidrevet produksjonsbedrift med klare innsatsfaktorer er det nok lettere å bevisstgjøre tiltak, enn for en del andre bedrifter. De fleste bedrifter ser aktivt etter lønnsomhetsforbedringer, og om man hever blikket kan man også oppdage bærekraftsgevinster. Det finnes ikke en bedriftsleder som ikke tenker på effektivitetsforbedringer eller kostnadsreduksjoner, så det viktigste er å koble det til bærekraftperspektivet.

Det andre er at ledere bør gå foran som gode eksempler. Ledelsen må vise vei for å tilrettelegge og etablere de riktige holdningene. Det vil være viktig for å bygge en kultur der man inkluderer bærekraft i alt man gjør. Et sted å starte kan være å belønne gode bærekraftsinitiativer, slik at man som organisasjon alltid ser etter forbedringer. Små tiltak kan akkumulert gi store effekter.

Ta gjerne kontakt med vår leder for forbedring dersom du ønsker å vite mer om hvordan du kan jobbe med prosessforbedring som en driver for bærekraft.

Jørgen Bergstad

Jørgen Bergstad

Director | Leder for Forbedring